Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļa  

Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļa  (#EURegionsWeek) ir lielākais reģionālajai politikai veltītais pasākums, kas ik gadu notiek Briselē.

Tas ir izaudzis par vienotu komunikācijas un tīklu veidošanas forumu, kas saved kopā reģionu un pilsētu pārstāvjus — politiķus, ierēdņus, ekspertus un akadēmisko aprindu pārstāvjus — no visas Eiropas.

Pēdējo 17 gadu laikā Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļa ir devusi lielu ieguldījumu, informējot par to, kā reģioni un pilsētas izmanto ES līdzekļus cilvēku ikdienas dzīves uzlabošanai.

Kā tas īsti notiek?

Oktobra sākumā Briselē ierodas vairāk nekā 9000 pasākuma dalībnieku, to skaitā vairāk nekā 1000 referentu no visas Eiropas un citām valstīm, lai piedalītos programmā, kurā iekļauts vairāk nekā 300 sanāksmju, izstāžu un tīklu veidošanas pasākumu, un visi tie ir veltīti reģionālai un vietējai attīstībai. Programma katru gadu tiek pielāgota konkrētajiem ES darba kārtības jautājumiem. Par dalību pasākumā nav jāmaksā.

Kāpēc reģioniem un pilsētām ir vajadzīga sava nedēļa?

ES politikas īstenošanā parasti ir iesaistīti gan reģioni, gan pilsētas. ES reģionālās un vietējās pašvaldības ir atbildīgas par vienu trešdaļu publisko izdevumu (2100 miljardi EUR gadā) un divām trešdaļām publisko ieguldījumu (apmēram 200 miljardi EUR), kas bieži ir jāizmanto saskaņā ar ES tiesību normām.

Kā tas sākās?

Eiropas Reģionu komiteja, kas ir ES vietējo un reģionālo pārstāvju asambleja, 2003. gadā uzaicināja Briselē esošās vietējo un reģionālo pašvaldību pārstāvniecības Eiropas Savienībā iesaistīties kopējā Open Days iniciatīvā un vienā laikā atvērt savas durvis apmeklētājiem. Gadu gaitā šī iniciatīva ir izveidojusies par nozīmīgu gadskārtēju pasākumu, kurā iesaistās arī Eiropas Komisija un citi ieinteresētie dalībnieki. 2016. gadā tā tika pārdēvēta par Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļu, un no nosaukuma tika svītroti vārdi Open Days. Tas tika darīts tādēļ, lai izvairītos no sajaukšanas ar “Atvērto durvju"/“Atvērto durvju dienas" pasākumiem, ko visas ES iestādes Briselē katru gadu rīko maijā, atzīmējot Eiropas dienu, un ar līdzīgiem pasākumiem, kurus Komisijas pārstāvniecības šajā saistībā rīko dalībvalstīs.

Kas pasākumu rīko?

Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļu kopīgi organizē Eiropas Reģionu komiteja (RK) un Eiropas Komisijas Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts (REGIO ĢD). Gada sākumā, parasti janvārī, tiek publicēts uzaicinājums partneriem. Pēc tam tiek izraudzīti vairāk nekā 500 partneri no visas Eiropas: reģioni un pilsētas, kas lielākoties ir sagrupēti tematiskās apvienībās (“reģionālās partnerībās"), uzņēmumi, finanšu iestādes, starptautiskas apvienības un akadēmiskas organizācijas. Partneriem ir jārīko semināri par kopīgu interešu tematiem, kas bieži vien ir saistīti ar Eiropas strukturālo un investīciju fondu un citu ES programmu īstenošanu.

Kā tiek veidota programma?

Programmu veido, pamatojoties uz galveno moto un vairākiem apakštematiem. Darbseminārus un debates rīko trīs partneru kategorijas: 1) reģionālās partnerības, kurās ietilpst Eiropas reģioni un pilsētas; 2) ES institucionālie partneri; 3) uzņēmumi, finanšu iestādes un vietējās un Eiropas apvienības. Dalībnieki un referenti Briselē pārvietojas starp dažādām pasākumu norises vietām: konferences norises vietu(-ām), reģionālo partneru rīkoto pasākumu norises vietām, dalībvalstu pārstāvniecībām un citām iespējamām ēkām.

Kas apmeklē Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļu?

Dalībniekiem ir īpaša interese par reģionālo politiku un pilsētpolitiku, tātad vairumā gadījumu tās ir vietējā, reģionālā, valsts un ES līmeņa amatpersonas. Tipisks dalībnieks ir reģionālās vai vietējās pašvaldības pārstāvis, kas pasākumu apmeklē pirmo reizi un uz Briseli dodas tieši šajā nolūkā.

Kāda ir Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļas ietekme?

Pasākuma ietekme tiek sistemātiski vērtēta jau kopš paša sākuma. Tā dalībnieki īpaši ir norādījuši, ka no ES iestādēm gūtā informācija viņiem ir bijusi noderīga ES līdzekļu profesionālai pārvaldībai un tīklu veidošanai ar kolēģiem no citām valstīm. Par pasākuma nozīmību liecina arī daudzo plašsaziņas līdzekļu klātbūtne. Lai atspoguļotu šo notikumu, no visas Eiropas Briselē jau vairākus gadus ierodas līdz pat 300 žurnālistu, kas pārstāv presi, radio, televīziju un tiešsaistes plašsaziņas līdzekļus.

Kā pieteikties partnera statusā?

Plašāku informāciju par to, kā kļūt par pasākuma partneri, skatiet Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļas tīmekļa vietnē.

Kā reģistrēties dalībnieka statusā?

Plašāku informāciju par to, kā kļūt par pasākuma dalībnieku, skatiet Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļas tīmekļa vietnē.

Kā pieteikties informatīvā biļetena saņemšanai?

Share:
Saistītā informācija