Valstu delegācijas 

Saturs

Katrā no 27 valsts delegācijām ir RK locekļi no attiecīgās ES dalībvalsts. Delegāciju sastāvs atspoguļo politisko, ģeogrāfisko un vietējo/reģionālo līdzsvaru katrā dalībvalstī.

Eiropas Savienības Padome pēc dalībvalstu priekšlikuma oficiāli ieceļ RK locekļus.

Valstu delegāciju kopums veido 329 RK locekļu pilnsapulci, kas vairākas reizes gadā pulcējas Briselē, lai apspriestu politiskās prioritātes un pieņemtu atzinumus par ES tiesību aktiem.

Katra valsts delegācija ievēlē priekšsēdētāju un ieceļ koordinatoru. Koordinatora uzdevums ir nodrošināt saikni starp RK administrāciju un savas valsts delegācijas locekļiem.

Atruna: Šo lapu saturu nodrošinājuši valstu delegāciju koordinatori.

Reģionu komiteja neuzņemas atbildību par tajās esošo informāciju.

Kopīgot :
 
Back to top