Aktualitātes  
ExtentedCQWP
Izsludināta pieteikšanās uz ES Bioloģiskās ražošanas balvu
Izsludināta pieteikšanās uz ES Bioloģiskās ražošanas balvu
Press release27.03.2023 | Agriculture;Food production;Rural development;
Tagad ir izsludināta pieteikšanās uz ES Bioloģiskās ražošanas balvu (2023). Balvas, ko kopīgi pasniedz Eiropas Reģionu komiteja, Eiropas Komisija, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, COPA-COGECA un IFOAM Organics Europe, ir paredzētas, lai godalgotu dažādus dalībniekus, kuri iesaistīti bioloģiskās vērtības ķēdē un ir izstrādājuši inovatīvus, ilgtspējīgus un iedvesmojošus projektus, radot reālu pievienoto vērtību bioloģiskajai ražošanai un patēriņam. Šajā sakarā tiek piešķirtas astoņas balvas, kas ir iedalītas septiņās dažādās kategorijās, un RK pasniedz trīs godalgas, t. i., labākajam bioloģiskās ražošanas reģionam, labākajai bioloģiskās ražošanas pilsētai un labākajam bioapgabalam. Uzvarētāji tiks paziņoti ES Bioproduktu dienā – 2023. gada 25. septembrī.Dabas resursu komisijas (NAT) priekšsēdētāja Izilda Gomeša (Isilda Gomes) sacīja: “Pieaugošais patērētāju pieprasījums pēc kvalitatīvākas, ilgtspējīgākas, tuvākajā apkārtnē ražotas un veselīgas pārtikas, tostarp pēc bioloģiskiem produktiem, var radīt jaunas iespējas lauku ekonomikai.Bioloģiskā lauksaimniecība ir kļuvusi par svarīgu nodarbinātības un ienākumu avotu, kas lauku apvidiem palīdz sasniegt ilgtermiņa redzējuma mērķus.Tāpēc RK pārliecinoši atbalsta stratēģijā “No lauka līdz galdam” noteikto ES mērķi, proti, līdz 2030. gadam panākt, ka 25 % lauksaimniecības zemes tiek izmantoti bioloģiskajai lauksaimniecībai.Šādu mērķi var sasniegt, tikai izmantojot bioloģiskās ražošanas nozares attīstību veicinošus politikas instrumentus, tostarp tādus apbalvojumus, ar kuriem tiek godalgota izcilība bioloģiskās pārtikas ķēdē un stimulēta gan bioloģisko produktu ražošana, gan to patēriņš.Manā dzimtajā pilsētā Portimaunā (Portimão) mēs ļoti atbalstām stratēģijas “No lauka līdz galdam” mērķi, un, lai to sasniegtu, mēs sadarbojamies ar vietējiem ražotājiem, palīdzot uzlabot viņu produktu noietu pilsētu tirgū, nodrošinot vietējiem iedzīvotājiem piekļuvi kvalitatīvākai pārtikai un vienlaikus aizsargājot mūsu lauku kopienas.”Pieteikumus var sūtīt līdz 14. maijam, izmantojot šādas saites:BioapgabalsReģioniPilsētasJa jums ir jautājumi saistībā ar pieteikšanos, sūtiet e-pastu uz šādu adresi: EuorganicawardsCoR@cor.europa.eu. 
“Esam kopā ar Ukrainu – tagad un ilgtermiņā”
“Esam kopā ar Ukrainu – tagad un ilgtermiņā”
Press release24.02.2023 | Eastern Partnership;Ukraine;
Sanāksmē, kas notika 24. februārī – tieši gadu pēc tam, kad Krievija mēģināja ieņemt Kijivu un piespiest Ukrainu kapitulēt, – Eiropas Reģionu komitejas (RK) locekļi apņēmās sniegt pastāvīgu humāno palīdzību un nodrošināt ārkārtas piegādes, kā arī atbalstīt Ukrainas pilsētu un reģionu atjaunošanu un valsts gatavošanos pievienoties ES. Sanāksmē piedalījās arī vairākas apvienības, gubernatori, mēri un vietējo pašvaldību deputāti, kas bija iesaistītiEiropas aliansē “Pilsētas un reģioni Ukrainas atjaunošanai”, kuras darbu koordinē RK.Diena iesākās ar ceremoniju, lai iebrukuma upurus pieminētu Varonīgās Mariupoles laukumā, ko Gdaņskas pilsēta nesen pārdēvēja par godu savai sadraudzības pilsētai Mariupolei, kuru Krievijas spēki ir pārvērtuši gruvešos. Pēc tam ES un Ukrainas vietējā un reģionālā līmeņa vadītāji tikās diskusiju pasākumā Gdaņskas Eiropas Solidaritātes centrā, kura nosaukums atsaucas gan uz Polijas antikomunistiskās solidaritātes kustības mantojumu, gan uz pašvaldības apņemšanos iestāties par solidaritātes un brīvības principiem. Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs Vašku Alvešs Kurdeiru (Vasco Alves Cordeiro, PT/PSE) sacīja: “Šodienas pulcēšanās Gdaņskā ir īpaši nozīmīga ne tikai šī datuma dēļ, bet arī norises vietas dēļ, jo šī pilsēta pārstāv cīņu par brīvību un solidaritāti, par mūsu kopīgajām vērtībām.”Viņš turpināja: “Jau kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma pirmās dienas Eiropas Reģionu komiteja ir atbalstījusi Ukrainas iedzīvotājus un pašvaldības. Mūsu atbalsts ir divējāds: Ukrainai kā Eiropas valstij, kurā notiek karš, mēs palīdzam ar tādām iniciatīvām kā Eiropas alianse “Pilsētas un reģioni Ukrainas atjaunošanai”, kā arī atbalstām Ukrainu tās ceļā uz pievienošanos ES, uzsākot Ukrainas pašvaldību spēju veidošanas iniciatīvas. Tādas iestādes kā mūsu Komiteja ir instruments, lai strādātu un panāktu labāku nākotni tiem cilvēkiem, kuriem bija cerības un dzīve, ko satricināja šis karš.”Gdaņskas mēre un RK darba grupas sadarbībai ar Ukrainu priekšsēdētāja Aleksandra Dulkeviča (Aleksandra Dulkiewicz, PL/PPE) sacīja: “Šodien mēs pulcējamies sakarā ar traģisku un skumju datumu – ir pagājis tieši gads pēc Krievijas karaspēka pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Vēsturiskie notikumi, kas pašlaik notiek Ukrainā, ir ne mazāk svarīgi kā tie, kuri notika Gdaņskā. Vēlos atgādināt, ka Gdaņskā 1939. gada 1. septembrī sākās Otrais pasaules karš. Pagājušajā gadā pieņemtajam lēmumam piešķirt Ukrainai Eiropas Savienības kandidātvalsts statusu ir liela simboliska nozīme. Lai gan pievienošanās pati par sevi ir ilgtermiņa un politisks process, reformas, kas tiek veiktas virzībā uz to, valstij sniegs neapstrīdamus ieguvumus. Šajā gadījumā pamatkritērijs ir tiesiskums ar uzsvaru uz pārredzamību un cīņu pret korupciju. Tas ir mūsu šodienas sanāksmes temats. Korupcija vietējā līmenī, it īpaši kara laikā, rada lielas bažas, un mums visiem tam ir jāpievērš uzmanība.”Sanāksmi video formātā uzrunāja Ļvivas mērs Andrijs Sadovijs (Andriy Sadovyi) un Ukrainas pilsētu apvienības izpilddirektors Oleksandrs Slobožans (Oleksandr Slobozhan). Ivans Slobodjaniks (Ivan Slobodianyk), Visukrainas Kopienu asociācijas izpilddirektors, un Ivans Fursenko (Ivan Fursenko), kurš pārstāvēja Ukrainas pašvaldību apvienību, piedalījās Gdaņskā notikušajā pasākumā, lai pārdomātu pagājušo gadu un problēmas, ar kurām tagad saskaras Ukrainas pašvaldības. Uzstājās arī Eiropas Parlamenta deputāts un bijušais Eiropas komisārs Janušs Levandovskis (Janusz Lewandowski), kā arī Eiropas Komisijas Ukrainas dienesta direktora pienākumu izpildītāja Anna Jaroša-Frīsa (Anna Jarosz-Friis).Gdaņska un daudzas citas ES pilsētas un reģioni pagājušajā gadā kara dēļ pārvietotajiem ukraiņiem ir nodrošinājuši mājvietas, kā arī ārkārtas atbalstu Ukrainas pašvaldībām. Sanāksmes dalībniekiem bija iespēja apmeklēt noliktavu, lai redzētu, kā Gdaņskas pilsēta vāc un nosūta uz Ukrainu elektroenerģijas ģeneratorus un citus ārkārtas materiālus, un novērot darbu, ko veic UNICEF atbalstītais Ukrainas bēgļu sociālās integrācijas centrs.Eiropas alianse “Pilsētas un reģioni Ukrainas atjaunošanai” tika izveidota 2022. gada jūnijā, un tajā ir apvienojušās daudzas Ukrainas un Eiropas vietējās un reģionālās apvienības un pašvaldības, no kurām Gdaņskā piedalījās Ukrainas Pilsētu asociācija, Visukrainas kopienu asociācija, Ukrainas pašvaldību apvienība, Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongress, Eiropas Pašvaldību un reģionu padome (CEMR) un Eiropas Reģionālo likumdevēju konference (CALRE).24. februāra sanāksmē Gdaņskā Reģionu komitejas priekšsēdētājs kopā ar RK politisko grupu priekšsēdētājiem un RK darba grupas sadarbībai ar Ukrainu locekļiem apsprieda RKdesmit punktu atbalsta plānu Ukrainas reģioniem un pilsētām. Plāns ir vērsts uz solidaritātes pasākumiem ar valsti, kurā notiek karš, un ilgtspējīgiem atjaunošanas centieniem, no vienas puses, un uz spēju veidošanas pasākumiem, lai atbalstītu Ukrainas centienus kļūt par ES dalībvalsti, no otras puses.Kontaktpersonas: Monika TiberiEiropas Reģionu komitejas priekšsēdētāja runaspersona Mob. tālr. +32 479 51 74 43monica.tiberi@cor.europa.euMaciej BuczkowskiGdaņskas pilsētaTālr. +48 58 323 62 84maciej.buczkowski@gdansk.gda.pl 
Saistītā informācija
Tarptautinis bendradarbiavimas