Birojs  

Birojs ir RK locekļu grupa, ko var uzskatīt par RK politisko virzītājspēku: tas izstrādā savas politiskās prioritātes un uzrauga to īstenošanu. 

Biroja sēdes notiek pirms katras plenārās sesijas, lai koordinētu pilnsapulces un komisiju darbu. Divreiz gadā tas rīko arī ārpuskārtas sēdes ES Padomes prezidentvalstī.

Saturs

​V​ai Birojam arī ir politisks pilnvaru termiņš? Cik ilgs tas ir?​

Tāpat kā priekšsēdētājam, arī Birojam pilnvaru termiņš ir divarpus gadi.

Kāds ir tā sastāvs?

Birojs atspoguļo politisko plurālismu Reģionu komitejā. Biroja sastāvā ietilpst
  • priekšsēdētājs;
  • priekšsēdētāja pirmais vietnieks;
  • pārējie 27 priekšsēdētāja vietnieki (pa vienam no katras dalībvalsts);
  • 26 citi locekļi;
  • politisko grupu priekšsēdētāji.​
Francijai, Vācijai, Itālijai, Polijai un Spānijai ir katrai pa trim pārstāvjiem. Austrijai, Beļģijai, Bulgārijai, Horvātijai, Čehijas Republikai, Dānijai, Somijai, Grieķijai, Ungārijai, Īrijai, Lietuvai, Nīderlandei, Portugālei, Rumānijai, Slovākijai un Zviedrijai ir katrai pa diviem pārstāvjiem. Kiprai, Igaunijai, Latvijai, Luksemburgai, Maltai un Slovēnijai ir katrai pa vienam pārstāvim.

Kādi ir Biroja uzdevumi?

Biroja galvenie uzdevumi ir noteikt un uzraudzīt RK politiskās programmas īstenošanu, kā arī koordinēt pilnsapulces un komisiju darbu.​


Dokumenti

Kopīgot :
 
Back to top