Atzinumi  

Eiropas Komisija iespējami agrīnākā Eiropas Savienības likumdošanas posmā apspriežas ar Eiropas Reģionu komiteju (RK) par politikas jomām, kas tieši ietekmē vietējās un reģionālās pašvaldības. RK var paust nostāju arī proaktīvi, pieņemot pašiniciatīvas atzinumu par attiecīgo jautājumu.

Demokrātisks process, kam ir trīs posmi: apspriešana, izstrāde un balsošana

  • RK priekšsēdētājs uztic attiecīgajai Komitejas komisijai izstrādāt atzinumu. 
  • RK loceklis tiek iecelts par ziņotāju. Ziņotājs izstrādā atzinumu un to iesniedz attiecīgās komisijas locekļiem apspriešanai, grozīšanai un pieņemšanai.
  • Atzinuma projekts tiek iesniegts un izskatīts nākamajā plenārajā sesijā.
  • RK locekļi plenārajā sesijā pieņem atzinumu, ko pēc tam nosūta ES iestādēm.

Atzinumu meklēšana

Saturs

RK darba ietekme uz ​​ES likumdošanu

RK politiskā darba mērķis ir palielināt reģionu un vietējo pašvaldību ietekmi Eiropā.

Daudzu atzinumu ietekmi var novērtēt tikai vairākus gadus pēc to pieņemšanas, kad likumdošanas process ir pietiekami pavirzījies uz priekšu.

Šajā laikā tiek sagatavoti ietekmes ziņojumi, izmantojot šādus resursus:

  • Eiropas Komisijas ziņojumus par tās darbu pēc RK atzinumu pieņemšanas;
  • RK ietekmes novērtējuma lapās apkopotu informāciju par atzinumu politisko ietekmi uz Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta un Padomes dokumentiem;
  • RK preses dienesta veiktu uzraudzību attiecībā uz to, kā atzinumi ietekmē plašsaziņas līdzekļus;
  • RK organizētiem ik gadu caurmērā 150 pasākumiem, kas palīdz palielināt RK atzinumu un rezolūciju ietekmi ES likumdošanas procesā.​


Dokumenti

CoR Impact Report

CoR Impact Report – Executive summary

CoR Impact Report - Communication product

EC's follow-up to CoR opinions

Infographics

Kopīgot :
 
Back to top