Teritoriālās ietekmes novērtējumi  

Teritoriālās ietekmes novērtējumu (TIN) mērķis ir sniegt Reģionu komitejas (RK) ziņotājiem analīzi par ES tiesību aktu priekšlikumu iespējamo teritoriālo ietekmi.

Pēc 2013. gada atzinuma “Teritoriālās ietekmes novērtēšana" pieņemšanas Komiteja plāno veicināt TIN kā instrumentu labākai ES politikas veidošanai, lai tiktu ņemta vērā politikas un tiesību aktu priekšlikumu potenciālā teritoriālā ietekme. Šis mērķis vēl vairāk nostiprināts 2015. gada Atjauninātajā teritoriālās ietekmes novērtēšanas stratēģijā .

RK darbību TIN jomā koordinē COTER sekretariāts ciešā sadarbībā ar citu komisiju sekretariātiem.Dokumenti

Kontaktinformācija

Kopīgot:
 
Back to top