Ukrainas jautājumu darba grupa  

Eiropas Reģionu komitejas darba grupa Ukrainas jautājumos ir izveidota 2015. gadā, lai pastiprinātu divpusējās attiecības un sniegtu politisku un tehnisku atbalstu, kas palīdzētu Komitejas partneriem Ukrainā īstenot labu pārvaldību visos līmeņos.

Ar U-LEAD programmas un tās īstenotājas, Vācijas attīstības aģentūras GIZ atbalstu 2018. gada martā tika uzsākta partneru sadarbības iniciatīva.

CoR Stands in Solidarity with Ukraine

Saturs

​Kā grupa darbojas

Pēc tam, kad Ukrainā tika uzsākta sarežģīta decentralizācijas reforma, pēc Ukrainas puses lūguma ar RK Biroja lēmumu 2015. gada 12. februārī tika izveidota RK un Ukrainas darba grupa.

Darba grupai ir bijušas četras sanāksmes, pārmaiņus Briselē un Ukrainā. Šajās sanāksmēs darba grupas locekļi apmainījās ar pieredzi tādās jomās kā decentralizācijas process kopumā, valsts pārvaldes reforma, horizontāli jautājumi, kas saistīti ar Ukrainas vietējo un reģionālo pašvaldību pienācīgu darbību (politikas veidošana, sociālie un ekonomiskie aspekti, tiesiskums un laba pārvaldība), un ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošanas reģionālā un vietējā dimensija.

Darba grupas pasākumi bija arī papildinājums Eiropas Komisijas izveidotās Ukrainas atbalsta grupas darbībai un tika sasaistīti ar Eiropas Parlamenta delegācijas pasākumiem ES un Ukrainas Parlamentārās sadarbības komitejā.

Darba grupa

  • atbalsta reformu procesu, daloties pieredzē un labas prakses piemēros attiecībā uz kompetenču sadalījumu un decentralizāciju;
  • veicina debates vietējā līmenī, ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, attiecīgajām valdības struktūrām un citām ieinteresētajām personām;
  • dalās RK locekļu īpašajās zināšanās, kādas var būt noderīgas Ukrainas vietējo un reģionālo pašvaldību vajadzībām.

Grupas darbs gadu gaitā ir mainījies, no vispārēju politisku konsultāciju sniegšanas pārvirzoties uz konkrētākiem projektiem, kuru mērķis ir spēju veidošana valsts pārvaldes reformas atbalstam. Sadarbības pasākumā, kas ar Eiropas Komisijas programmas “U-LEAD with Europe" atbalstu tika organizēts 2017. gadā, izveidoja pirmās piecas ES un Ukrainas vietējās partnerības. Sadarbības iniciatīvas atklāšanas pasākums notika 2018. gada 8. martā Briselē, pirmo reizi pulcinot kopā izraudzītos līdzbiedrus. Ar U-LEAD palīdzību abas puses vienojās par gada rīcības plāniem un noteica konkrētus tematus sadarbībai: vietējās ekonomikas attīstība, tūrisms, energoefektivitāte, lauku attīstība un iedzīvotāju iesaistīšana. Nākamajā darba grupas sanāksmē, kas notiks 2018. gada 25. septembrī Kijevā, ieinteresētās personas apspriedīs savstarpējā sadarbībā gūtos starpposma panākumus.​

Grupas sastāvs

Darba grupu vada Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs. Grupas locekļi ir RK piecu politisko grupu priekšsēdētāji.​


Jaunākās ziņas

Mediatēka

CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

 

Skatīt vairāk

  • CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)
    CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

Kontaktinformācija

For more details please contact CoR Working Group on Ukraine secretariat at
corleap@cor.europa.eu  Phone: +32 2282 2545
Kopīgot :
 
Back to top