Priekšsēdētāju konference 

Priekšsēdētāju konferences locekļi ir priekšsēdētājs, priekšsēdētāja pirmais vietnieks un visu politisko grupu priekšsēdētāji. Priekšsēdētāju konference sagatavo darbu un palīdz rast politisku konsensu par lēmumiem, kas jāpieņem citām struktūrvienībām (pilnsapulcei, Birojam un komisijām).

Priekšsēdētāju konferences sanāksme notiek pirms katras Biroja sēdes, parasti tajā pašā dienā. Ārpuskārtas sanāksmes tiek rīkotas Briselē. Tās var notikt arī citās vietās, piemēram, divas reizes gadā sanāksme notiek ES Padomes prezidentvalstī.

Saturs

Kāds ir tās sastāvs?

Priekšsēdētāju konferenci veido 

  • priekšsēdētājs, 
  • priekšsēdētāja pirmais vietnieks, 
  • politisko grupu priekšsēdētāji. 

Politisko grupu priekšsēdētājus var pārstāvēt citi attiecīgās grupas locekļi.

Kādi ir Priekšsēdētāju konferences uzdevumi?

Priekšsēdētāju konference apspriež visus jautājumus, ko tai iesniedzis Komitejas priekšsēdētājs, lai par lēmumiem, kuri jāpieņem citām Komitejas struktūrvienībām, palīdzētu meklēt politisko konsensu. Priekšsēdētājam ir jāinformē Birojs par Priekšsēdētāju konferences sanāksmē notikušām diskusijām.

Kāds ir Priekšsēdētāju konferences pilnvaru termiņš?

Tieši tāpat kā Komitejas priekšsēdētāja un Biroja pilnvaru termiņš, arī Priekšsēdētāju konferences pilnvaru termiņš ilgst divus ar pusi gadus.

Dokumenti

Kopīgot:
 
Back to top