Teritoriālās kohēzijas politikas un ES budžeta komisija ( COTER )  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Teritoriālās kohēzijas politikas un ES budžeta komisijas ( COTER ) kompetencē ir šādas jomas:

Ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija

Struktūrfondi un telpiskā plānošana

Pilsētvides politika un mājokļi

Transports un Eiropas transporta tīkli

Makroreģioni, teritoriālā sadarbība un reģionālā statistika un rādītāji

ES gada budžets, daudzgadu finanšu shēma un vietējo un reģionālo pašvaldību finanses

COTER komisijas sekretariāts atbild arī par ES ETSG oficiālo reģistru un pārvalda ETSG platformu , kuras darbībā piedalās visu pastāvošo un izveides stadijā esošo ETSG politiķi un speciālisti.

Turklāt COTER komisija atbild par RK veiktajiem teritoriālās ietekmes novērtējumiem (TIN) . Pateicoties teritoriālās ietekmes novērtējumiem, RK ziņotāji iegūst ziņas par ES tiesību aktu priekšlikumu potenciālo teritoriālo ietekmi.

Turklāt COTER kompetencē ir arī RK un ESAO kopīgie pasākumi tādās jomās kā publisko ieguldījumu kvalitāte, decentralizācija, kā arī reģionālā, pilsētu un lauku attīstība. Sadarbības galvenais mērķis ir stiprināt politisko dialogu starp ESAO un ES vietējām un reģionālajām pašpārvaldes iestādēm un visbeidzot uzlabot valstu politikas pasākumus, kas veicina ekonomisko un sociālo labklājību.

Citas RK komisijas: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

Head of Unit: Marie-Claire Neill-Cowper

Assistant to the HoU: Maria Smyth

Administrators:

  • Florian Achleitner, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Road Transport, Rail Transport, Inland Waterways, Aviation
  • Marek Bobis, in charge of Budgetary Policy, Multi-Annual Financial Framework, EFSI, ESIF
  • Igor Caldeira, in charge of TIA: Coordination of CoR Territorial Impact Assessments, Regional Statistics and Indicators, European Territorial Cooperation
  • Slaven Klobučar, in charge of EGTC: Management of EGTC Platform, Cross-border cooperation, European Territorial Cooperation
  • Delphine Langlois, in charge of Macro Regions, Budgetary Policy, Multi-Annual Financial Framework, EFSI, ESIF
  • Gustavo López Cutillas, in charge of ESIF, Urban Policy, Housing, Spatial Planning, OECD Relations, Maritime Transport, Ports
  • Gordon Modro, in charge of Cohesion Policy, ESIF, Urban Policy
  • Lucy Tober, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Road Transport, Rail Transport, Inland Waterways, Aviation


Assistants:

  • Lucia Bertola, in charge of the general support to COTER Commission and BUDG Working Group
  • Rui Cordeiro da Silva​​, in charge of management of EGTC register, General support to ​EGTC platform and TIA activities, General Support to COTER Secretariat, General support to COTER Commission and BUDG Working Group
To contact the COTER team, please use the Contact form (subject 'Territorial cohesion policy and EU budget')

Saistītā informācija
Links