Ekonomikas politikas komisija ( ECON )  

​​​​​​​​​​​​​


Ekonomikas politikas komisijas kompetencē ir šādas jomas:

 • Rūpniecības politika
 • MVU politika
 • Ekonomikas un monetārā politika
 • Ekonomikas pārvaldība, Eiropas pusgads
 • Iekšējais tirgus
 • Starptautiskā tirdzniecība un tarifi
 • Publiskais iepirkums, konkurences un valsts atbalsta politika

ECON aptaujas, pētījumi un analītiski dokumenti kā arī Eiropas reģioni, kas veicina uzņēmējdarbību (EER), palīdz ECON komisijas locekļiem pārraudzīt pašreizējās tendences un problēmas un apzināt labu politisko praksi.

Augsta līmeņa daudzpusēja platforma jautājumā par ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM) palīdz Eiropas Komisijai un konsultē to par ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu. Tas ļauj RK veidot kopēju valodu ar visām citām ieinteresētajām personām un ierosināt ieteikumus attiecībā uz ilgtspējīgu ES. RK ieguldījumu koordinē ECON komisija.


Citas RK komisijas: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

Assitant to the HoU: Cécile Eclache

Webmaster: Brigitte Gendebien

Administrators:

 • John Bennett, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction, EER
 • Nils Brunelet, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Relationship with EIB, membership of the Group of Communicators (GOC)
 • Andrea Forti, Deputy Head of Unit, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform
 • Effrosyni Kossyvaki (END), in charge of International trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
 • Claudia Moser (END), in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Financial and Capital markets, Taxation, Financial services, Capital Market Union
 • Rafael Mondelaers, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction
 • Robert Rönström, in charge of International trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
 • Marine Siva (replacing Audrey Parizel until end of 2019), in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform, sustainable development goals (SDGs)
 • Rainer Steffens (END), in charge of Horizontal Activites
 • Piotr Zajączkowski, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction, EER

Assistants:

To contact the ECON team, please use the Contact form (subject 'Economic Policy')

Saistītā informācija
Links