Ekonomikas politikas komisija ( ECON )  

Ekonomikas politikas komisijas kompetences jomas ir šādas:

 • Ekonomikas pārvaldība un Eiropas pusgads
 • Ekonomikas un monetārā politika
 • Iekšējais tirgus un digitālais vienotais tirgus
 • Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) pārvaldība
 • Konkurence un valsts atbalsta politika
 • MVU politika un uzņēmējdarbība
 • Nodokļu politika
 • Publiskais iepirkums
 • Publiskie ieguldījumi
 • Rūpniecības politika un “Rūpniecība 4.0”
 • Sabiedriskie pakalpojumi
 • Starptautiskā tirdzniecība un tarifi (tostarp PTO jautājumi)
 • Vietējās/reģionālās finanses un ieguldījumi

ECON sekretariāts atbild arī par balvas “Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību” (EER) piešķiršanu reģioniem, kuru nākotnes redzējums ir vispārliecinošākais, vistālredzīgākais un visdaudzsološākais un kuri īsteno inovatīvas uzņēmējdarbības politikas stratēģiju.

ECON sekretariāta pārziņā ir Reģionālo centru (Hubs) tīkls ES politikas īstenošanas pārskatīšanai (RegHub)​. RegHub ir platforma, kurā notiek apspriešanās ar vietējā un reģionālā līmeņa dalībniekiem, lai apkopotu viņu pieredzi ES politikas īstenošanā.

ECON sekretariāts pārvalda Platjoslas platformu, kas ir Eiropas Reģionu komitejas (RK) un Eiropas Komisijas kopīga iniciatīva, kuras mērķis ir sekmēt ātrdarbīgas platjoslas tīkla ieviešanu visos Eiropas reģionos.

ECON komisijai ir arī vadoša un koordinējoša loma attiecībās starp RK un Eiropas Investīciju bankas (EIB) grupu​, kas aptver plašu darbības un politikas jomu klāstu.

Visbeidzot, izmantojot aptaujas, pētījumus un analīzi, ECON sekretariāts palīdz saviem locekļiem uzraudzīt pašreizējās tendences Eiropas pilsētās un reģionos un apzināt labu politikas praksi.​


Citas RK komisijas: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

Head of Unit: Marie-Claire Neill-Cowper

Deputy Head of Unit: Robert Rönström, in charge of Public procurement, Trade, Brexit, Competition and State Aid Policy

Assistant to the HoU: Maria Smyth

Administrators:

 • ​Nils Brunelet, in charge of Local/Regional Finance and Investment, RRF, Economic Governance, Economic and Monetary Policy, relations with the EIB
 • Effrosyni Kossyvaki, in charge of Public procurement, Trade, Brexit, Competition Policy and State Aid Policy
 • Marek Bobis, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Claudia Moser, in charge of Industrial Policy, Economic and Monetary Policy, Taxation Policy
 • Rafael Mondelaers, in charge of RegHub and Single Market​
 • Audrey Parizel , in charge of sustainable Development Goals Governance, Economic Governance and European Semester
 • Alexander Popov, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Anke Schuster, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Marine Siva, in charge of Sustainable Development Goals Governance, Economic Governance and European Semester, CoR Barometer, ECON bulletins
 • Rainer Steffens, in charge of RegHub
 • Piotr Zajączkowski, in charge of SME Policy and Entrepreneurship, EER scheme and Internal Market

Assistants:

 • ​Andreea Linul, general support to ECON Commission
 • Teresa Geyer , general support to RegHub​
​To contact the ECON team, please use the Contact form

Saistītā informācija