ENVE 

Vides, klimata pārmaiņu un enerģētikas komisija 

ENVE logo
© Mopic / Adobe stock.com

Vides, klimata pārmaiņu un enerģētikas komisija (ENVE) atbild par Reģionu komitejas darba koordināciju šādās ar Eiropas zaļo kursu saistītās jomās: vide, bioloģiskā daudzveidība, aprites ekonomika un nulles piesārņojums, klimata pārmaiņas, enerģētikas un kosmosa politika. ENVE komisija atbild arī par darba grupu “Zaļais kurss vietējā līmenī” un citiem tīkliem un platformām, piemēram, par Pilsētas mēru pakta valstu sūtņiem, RK Klimata pakta sūtņiem un Nulles piesārņojuma jautājumos ieinteresēto personu platformu. Globālā līmenī ENVE komisija uzņemas vadošu lomu gadījumos, kad RK piedalās ANO konferencēs par klimata pārmaiņām un biodaudzveidību.

Citas RK komisijas:
Saturs

Par ENVE

Vides, klimata pārmaiņu un enerģētikas komisija (ENVE) atbild par to resursu un instrumentu sagatavošanu un nodrošināšanu, kas vajadzīgi, lai Komiteja varētu pilnvērtīgi pildīt padomdevējas lomu Eiropas Savienības leģislatīvajos un politiskajos procesos.

ENVE komisija atbalsta Reģionu komiteju politisko vēstījumu sagatavošanā šādās ar Eiropas zaļo kursu saistītās jomās:

 • klimata pārmaiņas
 • enerģētika
 • Eiropas Savienības kosmosa politika
 • biodaudzveidība
 • aprites ekonomika
 • nulles piesārņojums.

Personāla komanda palīdz locekļiem sagatavot ENVE atzinumus un atbalsta politiskos procesus Birojā un plenārsesijās. Tās pārziņā ir arī atbalsts pārraudzības un ietekmes novērtēšanas pasākumiem. Personāls atbild par ENVE komisijas sanāksmju un ārējo pasākumu rīkošanu attiecīgajās politikas jomās.

Darbība

Darba grupa “Zaļais kurss vietējā līmenī”

ENVE komisija koordinēdarba grupu“Zaļais kurss vietējā līmenī”. Šīs RK komisiju iniciatīvas mērķis ir Eiropas zaļā kursa centrā izvirzīt pilsētas un reģionus, galu galā cenšoties nodrošināt, ka ES ilgtspējīgas izaugsmes stratēģija pārtop tiešā finansējumā pilsētām un reģioniem un konkrētos Eiropas Savienībā īstenotos projektos. ENVE komisija arī piedalās ar darba grupu saistītajā kampaņā “Zaļais kurss vietējā līmenī”.

3. darba grupa

ENVE komisija koordinē 3. darba grupu, kura palīdz darba grupai “Zaļais kurss vietējā līmenī”. 3. darba grupas galvenais uzdevums ir gādāt par koordināciju starp visām komisijām, politiskajām grupām un komunikācijas dienestiem. Šajā procesā 3. darba grupa nodrošina efektīvu saziņu un ar zaļo kursu saistītā RK leģislatīvā darba saskaņotību.

Citi tīkli un platformas

ENVE komisija atbild arī par pasākumiem kas saistīti ar Pilsētas mēru paktu – iniciatīvu, kuras mērķis ir vietējo un reģionālo pašvaldību iesaiste centienos panākt labāku klimata un enerģētikas politikas pasākumu īstenošanu.

ENVE komisija ir iesaistītaEiropas Klimata paktā, kura mērķis ir dot iedzīvotājiem iespēju veidot zaļāku Eiropu. RK locekļi tiek aicināti šajā iniciatīvā piedalīties kā RK Klimata pakta sūtņi. Ar projektu “CoR 4 Climate Pact” (RK – par Klimata paktu), RK palīdz Reģionu komitejas Klimata pakta sūtņiem rīkot vietējos pasākumus ar mērķi vairot izpratni un paātrināt vietējo klimatrīcību.

ENVE komisija līdztekus Eiropas Komisijai ir arī viena noNulles piesārņojuma jautājumos ieinteresēto personu platformaspārvaldniecēm. Šī platforma izveidota, lai dialogā ar dažādu kopienu un ekspertzināšanu jomu, tostarp vietējo un reģionālo pašvaldību pārstāvjiem, tiektos uz nulles piesārņojuma mērķiem.

ENVE iesaiste globālā līmenī

Globālā līmenī ENVE komisija uzņemas vadošu lomu gadījumos, kad RK piedalās ANO konferencēs par klimata pārmaiņām un biodaudzveidību. ENVE komisija atbild par RK delegācijas koordinēšanu Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Pušu konferencēs. ENVE komisija arī koordinē RK ieguldījumu Konvencijas par bioloģisko daudzveidību Pušu konferencēs. Šajā saistībā viens no jaunākajiem ENVE sasniegumiem ir RK ieguldījums centienos izstrādātEdinburgas deklarācijupar globālās biodaudzveidības satvaru laikposmam pēc 2020. gada. Minētajā deklarācijā uzsvērta daudzlīmeņu pārvaldības nozīme globālā mērogā.

Jaunākās ziņas

Sanāksmes

Nākamās sanāksmes

Iepriekšējās sanāksmes

Atzinumi

Pieņemtie atzinumi

Izstrādes procesā esošie atzinumi

Pētījumi

 • Green Deal in Figures: Understanding Europe’s Green Transition from a Local and Regional Perspective

  Publicēšanas datums: 14/06/2024Temats:Green DealAutors:Mariya Gancheva, Isa Vroom, Marie Muller, Margaux Truc, Pietro Freguglia

 • Healthier environment for healthier lives: impacts of the European Green Deal on human health

  Publicēšanas datums: 30/01/2024Temats:Climate change policy, Green Deal, Air Quality, Biodiversity, Environment policy, Pollution controlAutors:Ian Keyte (WSP), Karina Reynolds (WSP), Natalie Sims (WSP), Will Cooke (WSP), ,Zhelyan Vichev (WSP)
 • Local and regional authorities in the governance of the energy union

  Publicēšanas datums: 06/09/2023Temats:EU energy policy, Green DealAutors:Mariya Gancheva, Panagiota Pavlou, Laura Vona, Berkay Akbaba, Laurine Tertre, Isa Vroom (Milieu Consulting SRL)
 • The impact of EU climate and energy initiatives on cities climate transition

  Publicēšanas datums: 28/04/2023Temats:Climate change policy, Energy efficiency, Green DealAutors:Michela Gasperini, Per Lundberg, Agnieszka Markowska, Isa Vroom
 • Climate adaptation:Measuring performance, defining targets and ensuring sustainability

  Publicēšanas datums: 06/12/2022Temats:Climate change policy, Green DealAutors:Mariya Gancheva, Per Lundberg, Isa Vroom (Milieu Consulting)
 • European Green Deal Handbook

  Publicēšanas datums: 19/09/2022Temats:Green DealAutors:Erik Gløersen, Marcela Mäder Furtado (Spatial Foresight), Helene Gorny, Arndt Münch (ÖIR) and Michele Alessandrini, Carlo Bettini (t33)
 • Renovation Wave: guidance for local and regional implementation

  Publicēšanas datums: 26/04/2022Temats:Green Deal, Energy efficiency, EU energy policyAutors:Arndt Münch, Manon Badouix, Bernd Schuh (ÖIR), Sabine Zillmer (Spatial Foresight)
 • Equal opportunities and responsibilities in the implementation of the European Green Deal

  Publicēšanas datums: 13/01/2022Temats:Green Deal, EqualityAutors:Haris Martinos, Herta Tödtling-Schönhofer and Paul Jeffrey (Metis GmbH)
 • Financing the Green Deal: a toolbox for the implementation of the Green Deal

  Publicēšanas datums: 10/05/2021Temats:Environment policy, Climate change policy, Green DealAutors:Mariya Gancheva, Oskar Gustafsson, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • Territorial Impact Assessment on EU Climate Targets (ex-ante, February 2021)

  Publicēšanas datums: 31/03/2021Temats:Climate change policyAutors:Igor Caldeira, Cristina Socias Monserrat (CoR), Erich Dallhammer, Bernd Schuh, Roland Gaugitsch (ÖIR GmbH)
 • Renovation Wave Study

  Publicēšanas datums: 03/02/2021Temats:Green Deal, Energy efficiency, Renewable energy, EU energy policy, Environment policy, Climate change policyAutors:Tugce Tugran, Zuzana Lukacova, Veronique Bruggeman, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • Is the Green Deal fit for combating climate change in EU regions and cities

  Publicēšanas datums: 15/12/2020Temats:Climate change policy, Energy efficiency, Green Deal, Renewable energyAutors:Tugce Tugran, Alicia McNeill, Matthew Jones, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • The Local and Regional Dimension in the New Circular Economy Action Plan

  Publicēšanas datums: 06/10/2020Temats:Circular economyAutors:Camille Borett, Guillermo Gea, Lucille Labayle, Tugce Tugran, Tony Zamparutti (Milieu Consulting SRL)
 • Boosting the Capacity of LRAs to implement the Green Deal: a toolbox for the climate pact

  Publicēšanas datums: 16/09/2020Temats:Climate change policy, Green DealAutors:Alicia McNeill, Tugce Tugran, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • Adapting to climate change: Challenges and opportunities for the EU local and regional authorities

  Publicēšanas datums: 16/09/2020Temats:Climate change policy, Multi-level governance and devolutionAutors:Mariya Gancheva, Sarah O’Brien, Tugce Tugran and Camille Borrett (Milieu Consulting SRL)
 • Integrated water management and policy coherence in regions and cities

  Publicēšanas datums: 27/03/2020Temats:Water policyAutors:Alicia McNeill and Tony Zamparutti (Milieu Consulting SPRL, Belgium).
 • Financing biodiversity action: opportunities and challenges for EU subnational governments

  Publicēšanas datums: 19/03/2020Temats:BiodiversityAutors:Agnieszka Markowska, Lucille Labayle, Paola Banfi, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL, Belgium)
 • Towards sustainable neighbourhoods and small communities – Environmental policy below municipal level

  Publicēšanas datums: 11/02/2020Temats:Environment policy, Multi-level governance and devolutionAutors:Marco Cuevas, Carlo Miani, Hugo Ruiz and Evelyn Clara Rosenberg (adelphi consult GmbH, Germany)
 • The role of local and regional authorities in National Energy and Climate Plans taking into account the recommendations by the European Commission

  Publicēšanas datums: 27/09/2019Temats:Climate change policy, Energy efficiency, market and technologyAutors:Mariya Gancheva, Argyro Kepesidi and Sarah O’Brien
 • Financing climate action (part 2): cities and regions investing in energy

  Publicēšanas datums: 19/09/2019Temats:Climate change policy, Energy efficiency, market and technologyAutors:Mariya Gancheva, Agnieszka Markowska and Sarah O’Brien (Milieu Consulting SPRL)
 • Contribution of EU local and regional authorities to a successful implementation of the EU Long Term Strategy

  Publicēšanas datums: 15/04/2019Temats:Environment policyAutors:Mariya Gancheva, Guillermo Gea, Matthew Jones, Sarah O’Brien and Tugce Tugran (Milieu Ltd, Belgium).
 • Water Reuse – Legislative Framework in EU Regions

  Publicēšanas datums: 24/10/2018Temats:Water policyAutors:Mariya Gancheva, Alicia McNeill and Melanie Muro (Milieu Ltd, Belgium).
 • Models of Local Energy Ownership and the Role of Local Energy Communities in Energy Transition in Europe

  Publicēšanas datums: 25/09/2018Temats:Energy efficiency, market and technology, Energy Union and infrastructureAutors:Mariya Gancheva, Sarah O’Brien, Nicola Crook and Catarina Monteiro (Milieu Ltd, Belgium)
 • Towards an 8th Environment Action Programme – Local and regional dimension

  Publicēšanas datums: 31/07/2018Temats:Environment policyAutors:Mariya Gancheva, Sarah O’Brien, Catarina Monteiro and Alessia Valentino (Milieu Ltd)
 • A European Strategy for plastics in the circular economy - Local and regional dimension

  Publicēšanas datums: 14/06/2018Temats:Environment policy, Waste policyAutors:Marine Briard, Sarah O’ Brien and Florent Pelsy (Milieu Ltd, Belgium).
 • Contribution of EU local and regional authorities to the 14th meeting of the UN Convention on Biodiversity (CBD COP 14)

  Publicēšanas datums: 30/05/2018Temats:BiodiversityAutors:Sandra Jen and Marta Ballesteros (Milieu Ltd, Belgium).
 • Effective multi-level environmental governance for a better implementation of EU environment legislation

  Publicēšanas datums: 08/10/2017Temats:Environment policyAutors:Jennifer McGuinn, Lise Oulès, Harriet Bradley and Alicia McNeill (Milieu Ltd).
 • Financing climate action: opportunities and challenges for local and regional authorities

  Publicēšanas datums: 14/09/2017Temats:Climate change policyAutors:Ludovica Rossi, Mariya Gancheva and Sarah O’Brien (Milieu Ltd)
 • EU Energy Market Policy: Local and Regional Experience

  Publicēšanas datums: 24/01/2017Temats:Energy efficiency, market and technologyAutors:Maarten Afman and Sofia Cherif (CE Delft), Giorgia Rambelli and Stephan Sina (ICLEI), and and Christine Lucha (Ecologic Institute).
 • An overview of regions and cities with-in the global climate change process - a perspective for the future

  Publicēšanas datums: 22/12/2016Temats:Climate change policyAutors:Giorgia Rambelli (ICLEI Europe), Lena Donat (Ecologic Institute) and Gilbert Ahamer & Klaus Radunsky (Federal Environment Agency Austria).
 • Regional and Local Adaptation in the EU since the Adoption of the EU Adaptation Strategy in 2013

  Publicēšanas datums: 25/10/2016Temats:Climate change policyAutors:Evelyn Lukat, Jenny Tröltzsch, Giacomo Cazzola, Zoritza Kiresiewa, Daniel Blobel (Ecologic Institute), Alberto Terenzi, Julia Peleikis, Vasileios Latinos (ICLEI), Ray Purdy, Peter Hjerp (UCL).
 • Multi-level governance and partnership practices in development and implementation of Sustainable Energy Action Plans (SEAP)

  Publicēšanas datums: 29/06/2016Temats:Energy efficiency, market and technologyAutors:Arne Riedel (Ecologic Institut) and Giorgia Rambelli (ICLEI), Alexander Storch (Umweltbundesamt Wien).
 • Local and Regional State of Play and Policy Recommendations Concerning Sustainable Heating and Cooling: Focusing on EU Level Policy

  Publicēšanas datums: 16/06/2016Temats:Energy efficiency, market and technology, Renewable energyAutors:Christine Lucha and Andreas Prahl (Ecologic Institute), Bettina Kampman and Sofia Cherif (CE Delft), Carsten Rothballer (ICLEI), Alexander Storch (EEA Vienna).
 • The implementation of the Natura 2000, Habitats Directive 92/43/ECC and Birds Directive 79/409/ECC (Preparation for an ex-post territorial impact assessment)

  Publicēšanas datums: 21/04/2015Temats:BiodiversityAutors:Ecologic Institute, UCL Centre for Law and the Environment
 • File Note on Circular Economy Package for the Territorial Impact Assessment Workshop

  Publicēšanas datums: 07/09/2014Autors:Francesca Montevecchi (Institute for Managing Sustainability, Vienna University of Economics and Business) and Hubert Reisinger (Umweltbundesamt GmbH)
 • Multilevel-governance of our natural capital: the contribution of regional and local authorities to the EU Biodiversity Strategy 2020 and the Aichi Biodiversity Targets - Part B: Recommendations

  Publicēšanas datums: 11/06/2014Autors:McKenna Davis and Holger Gerdes (Ecologic Institute) and Pamela Muehlmann (ICLEI)
 • Multilevel-governance of our natural capital: the contribution of regional and local authorities to the EU Biodiversity Strategy 2020 and the Aichi Biodiversity Targets - Part A: Analysis and case studies

  Publicēšanas datums: 11/06/2014Autors:McKenna Davis and Holger Gerdes (Ecologic Institute) and Pamela Muehlmann (ICLEI)
 • - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”

  Publicēšanas datums: 17/07/2013Autors:Vienna University of Economics and Business - Institute for Managing Sustainability (Zoran Rušnov, Umberto Pisano and Norma Schönherr)
  Pieejamās valodas (21)
  1. English(72,35 KB - PDF)Lejupielādēt
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  2. български(194,85 KB - PDF)Lejupielādēt
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  3. Čeština(174,86 KB - PDF)Lejupielādēt
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  4. dansk(73,08 KB - PDF)Lejupielādēt
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  5. Deutsch(72,89 KB - PDF)Lejupielādēt
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  6. ελληνικά(220,84 KB - PDF)Lejupielādēt
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  7. español(71,43 KB - PDF)Lejupielādēt
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  8. eesti(71,94 KB - PDF)Lejupielādēt
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  9. suomi(71,92 KB - PDF)Lejupielādēt
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  10. français(74,02 KB - PDF)Lejupielādēt
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  11. magyar(167,58 KB - PDF)Lejupielādēt
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  12. italiano(74,4 KB - PDF)Lejupielādēt
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  13. lietuvių(173,86 KB - PDF)Lejupielādēt
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  14. Malti(152,38 KB - PDF)Lejupielādēt
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  15. Nederlands(71,62 KB - PDF)Lejupielādēt
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  16. polski(180,5 KB - PDF)Lejupielādēt
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  17. português(123,55 KB - PDF)Lejupielādēt
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  18. română(145,21 KB - PDF)Lejupielādēt
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  19. slovenčina(173,6 KB - PDF)Lejupielādēt
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  20. slovenščina(164,64 KB - PDF)Lejupielādēt
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  21. svenska(72,8 KB - PDF)Lejupielādēt
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  Meklējat citu valodu, kuras nav sarakstā? Uzziniet, kāpēc.
 • - Summary of a Survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A Digital Agenda for Europe" - Executive Summary

  Publicēšanas datums: 01/06/2013Autors:Vienna University of Economics and Business, Research Institute for Managing Sustainability (RIMAS) (Zoran Rušnov and Norma Schönherr)
 • Ambitious waste targets and local and regional waste management

  Publicēšanas datums: 31/05/2013Autors:Ecologic Institute (Albrecht Gradmann), Umweltbundesamt Österreich (Thomas Weissenbach (main author) and Hubert Reisinger) and RIMAS (Francesca Montevecchi)
 • Adaptation to Climate Change

  Publicēšanas datums: 09/04/2011Autors:Ecologic Institute, Berlin/Vienna
  Pieejamās valodas (1)
  1. français(1,74 MB - PDF)Lejupielādēt
   Adaptation to Climate Change
  Meklējat citu valodu, kuras nav sarakstā? Uzziniet, kāpēc.

Sastāvs

 • portrait of Rafał Kazimierz TRZASKOWSKIRafał Kazimierz TRZASKOWSKIPriekšsēdētājs(-a)@trzaskowski_
 • portrait of Kata TÜTTŐKata TÜTTŐPriekšsēdētāja(-s) pirmais vietnieks/pirmā vietniece
 • portrait of Andries GRYFFROYAndries GRYFFROYPriekšsēdētāja(-s) otrais vietnieks/otrā vietniece

​Secretariat​​

Head of Unit: Andrea BODOVA

Assistant to the Head of Unit and general support to ENVE work, support to GDGL working group and Task Force 3: Livia VADUVA

B2.1 Sector Environment (ENVIRO):

 • José FONSECA LAVADO, Head of sector, Environment Team coordination; CBD COPs, Zero Pollution Stakeholder Platform, global SDGs coordination, CoR4Green Deal
 • Stefano PANOZZO, in charge of Zero pollution, Chemicals, Air, EAP, LIFE
 • Kyriakos GIALOGLOU, in charge of Circular Economy and waste, link between ENVIRO and CLIMA files
 • Marta MANSANET CANOVAS, in charge of Biodiversity, Water, CBD COPs, platforms and awards, Members+, Green City Accord, global SDGs, GDGL Handbook (biodiversity), CoR4Green Deal
 • Jean TANTI, general support to the Environment sector, GDGL campaign, Zero Pollution Stakeholder Platform, Members+, communication activities, networks and events
 • Teresa Spantzel, Cicero Trainee, general support ENVIRO

B2.2 Sector Climate, Energy and Green Deal (CLIMA):

 • Alessandra ANTONINI, Head of sector, in charge of Climate, Energy, Task Force 3, Green Deal coordination, UNFCCC COPs coordination, Green Deal Going Local working group, GDGL campaign
 • Teresa GARCIA PEREZ, in charge of UNFCCC COP, Green Deal policy, Climate change adaptation
 • Giustino PICCOLO, in charge of Climate mitigation, cooperation with networks of LRAs, Green Deal Going Local Working Group, Task Force 3 , Covenant of Mayors, Green Deal financing
 • Pedro Raul Narro Sanchez, in charge of Energy Policy, Multilevel Energy and Climate Dialogues, Space policy, GDGL campaign​​​

Mediatēka

Air pollution: make streets safer & greener for everyone

 

Skatīt vairāk

 • Air pollution: make streets safer & greener for everyone
  Air pollution: make streets safer & greener for everyone
 • Wastewater treatment: innovative solutions for greener cities
  Wastewater treatment: innovative solutions for greener cities
 • Protecting biodiversity in the city of Budapest - Kata Tüttő
  Protecting biodiversity in the city of Budapest - Kata Tüttő
 • Clean urban mobility - Make public transport more effective
  Clean urban mobility - Make public transport more effective
 • The Ukrainian Crisis Shows the High Price we Pay for our Energy Dependence
  The Ukrainian Crisis Shows the High Price we Pay for our Energy Dependence
 • Gabrovo: a model in energy efficiency - Tanya Hristova - European Committee of the Regions
  Gabrovo: a model in energy efficiency - Tanya Hristova - European Committee of the Regions
 • Leading the Energy Transition in France - Isabelle Boudineau - European Committee of the Regions
  Leading the Energy Transition in France - Isabelle Boudineau - European Committee of the Regions
 • Energy efficiency - Regions & Cities make the Renovation Wave a reality
  Energy efficiency - Regions & Cities make the Renovation Wave a reality

Liveblog

Kontaktinformācija

Kopīgot :
 
Back to top