Regio’s en steden helpen in de strijd tegen het coronavirus  

Het covid-19-virus blijft zich over de hele wereld verspreiden. Er wordt een beroep gedaan op overheden op alle niveaus, en met name op lokale en regionale overheden, om nooddiensten te verlenen, aan te geven hoe de verspreiding kan worden ingedamd, de inspanningen te coördineren en de gevolgen voor de economie zo veel mogelijk te beperken.

Lokale en regionale leiders nemen het voortouw in de strijd tegen de pandemie. Wat zij nu dringend nodig hebben, is een betere coördinatie tussen alle bestuursniveaus, een betere verstrekking van essentiële uitrusting, snelle en toegankelijke financiële steun om in de directe behoeften te voorzien en pragmatische oplossingen om tegemoet te komen aan de lokale en regionale vereisten.

Actieplan

In deze buitengewone omstandigheden heeft het Comité van de Regio’s, als referentiepunt en schakel tussen de Europese Unie en haar lokale en regionale overheden, zijn goedkeuring gehecht aan een plan om regio’s en steden in heel Europa bij te staan, te informeren, te betrekken en te vertegenwoordigen door :

1. te zorgen voor betere EU-ondersteuning van okale en regionale overheden wat betreft de gezondheidssector, via een in te stellen EU-mechanisme voor noodsituaties op gezondheidsgebied;

2. een uitwisselingsplatform beschikbaar te stellen om samenwerking en onderlinge ondersteuning tussen steden en regio’s in heel Europa te bevorderen;

3. het geven van concrete feedback van het lokale en regionale niveau, via CvdR-mechanismen, over de manier waarop de sociale, economische, noodrespons- en gezondheidsaspecten van de pandemie en de gevolgen ervan voor mensen en hun lokale gemeenschappen kunnen worden aangepakt;

4. het regelmatig verstrekken van praktische informatie aan lokale en regionale overheden over maatregelen die de EU heeft genomen om de crisis aan te pakken;

5. het toetsen van de maatregelen van de EU ter bestrijding van de pandemie aan de concrete werkelijkheid; het verzamelen van feitenmateriaal om het EU-beleid op basis van de ervaringen van het lokale en regionale niveau te verbeteren (zgn. “health check” van het beleid).

Lees hier meer over het actieplan .

#EuropeansAgainstCovid19​

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Verwante informatie
Links
@EU_CoR