Leden  

Het Europees Comité van de Regio's (CvdR) telt 329 leden, die regionale en lokale overheden van alle 27 EU-lidstaten vertegenwoordigen. Zij komen vijf tot zes keer per jaar in plenaire zitting bijeen in Brussel om politieke prioriteiten te bespreken en adviezen over EU-wetgeving goed te keuren.

De leden moeten democratisch zijn gekozen en/of een politiek mandaat uitoefenen in hun land van herkomst. Elke nationale regering draagt haar regionale en lokale vertegenwoordigers (gewone en plaatsvervangende leden) voor, die vervolgens door de Raad van de EU worden benoemd.

In april 2019 heeft het bureau zijn goedkeuring gehecht aan een strategie voor een evenwichtige deelname van mannen en vrouwen in het Comité van de Regio's​.

De leden van het CvdR zijn op basis van hun politieke gezindheid gegroepeerd in fracties – – en, op basis van thematische gebieden, in commissies.

Voor meer informatie, zie het Ledenportaal, de gedragscode voor de leden van het CvdR en het reglement van orde van het CvdR.