Zaangażuj się 

Europejski Komitet Regionów (KR) zachęca wszystkich do udziału w swoich pracach, od przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych po zwykłych obywateli. Dowiedz się, w jaki sposób możesz wziąć udział!

W ankietach online, konsultacjach i wydarzeniach mogą brać udział władze lokalne i regionalne, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, eksperci i pracownicy naukowi.

Zwiedzanie KR-u i biblioteka dostępne są dla wszystkich zainteresowanych.

Treść

Konsultacje

Konsultacje z zainteresowanymi stronami mają na celu nawiązanie kontaktów pomiędzy sprawozdawcami a przedstawicielami różnych zainteresowanych stron, takich jak stowarzyszenia władz lokalnych i regionalnych oraz biura lokalne i regionalne. Podczas konsultacji zainteresowane strony omawiają swoje stanowisko ze sprawozdawcą, który decyduje o ich uwzględnieniu w projekcie opinii.


Zarezerw​​uj swoją wizytę

Europejski Komitet Regionów (KR) organizuje wizyty informacyjne dla osób pragnących bliżej poznać pracę Komitetu oraz poszerzyć wiedzę na temat roli regionów w kształtowaniu prawodawstwa Unii Europejskiej.
Zaplanuj wizytę w KR-ze.​

Udostępnij:
 
Back to top