Europejska sieć radnych UE szczebla lokalnego i regionalnego 

summit
© European Union

W regionach i miastach Unii Europejskiej działa ponad milion demokratycznie wybranych polityczek i polityków. Zajmują się oni na co dzień przepisami europejskimi i programami finansowania i biorą udział w debatach. Sieć opiera się na pozytywnych doświadczeniach ze współpracy z krajowymi lub lokalnymi politykami angażującymi się w sprawy UE, na przykład w Austrii, Francji i Niemczech.

Dołączenie do sieci

Treść

Kto powinien się zgłosić i w jak​i sposób?​

Sieć skierowana jest do polityków szczebla lokalnego i regionalnego, którzy są demokratycznie wybranymi przedstawicielami zasiadającymi w rządzie, parlamencie lub zgromadzeniu danego regionu, miasta, prowincji, gminy lub wioski. Zgłaszając chęć przystąpienia do sieci, polityczki i politycy potwierdzają, że zostali wybrani przez odpowiednie zgromadzenie do reprezentowania danego okręgu wyborczego. Co najmniej jeden polityk z danego zgromadzenia może w czasie swej kadencji nazywać się „członkiem sieci KR-u skupiającej radnych UE szczebla lokalnego i regionalnego".

Sieć jest projektem dobrowolnym i oddolnym. Nie ma procedury selekcji: wszyscy zarejestrowani politycy stają się jej członkiniami lub członkami.

​Co oferuje sieć?

KR zapewnia członkiniom i członkom sieci:

 • konkretne informacje za pośrednictwem biuletynów, briefingów, specjalnej zakładki na stronie internetowej KR-u oraz grupy prywatnej na platformie Futurium „Radni UE w KR-ze", która ma stać się głównym forum wymiany informacji i organizacji wydarzeń,
 • zaproszenia na wydarzenia KR-u, linki do debat politycznych w KR-ze,
 • wymianę oraz tworzenie sieci kontaktów z członkiniami i członkami KR-u lub ich zastępcami i innymi radnymi w UE.

Sieć nie oferuje wsparcia finansowego ze strony KR-u.

​W jaki sposób radni UE mogą współpracować z KR-em?

Mogą się aktywnie włączać w działania KR-u, na przykład organizując wydarzenia poświęcone UE w radach lokalnych i regionalnych oraz debaty z obywatelkami i obywatelami, biorąc udział w konsultacjach i ankietach KR-u, a także imprezach takich jak doroczny Europejski Tydzień Regionów i Miast i regularne szczyty europejskie KR-u. Ponadto mogą zwracać się do administracji KR-u we własnym języku z zapytaniem bądź prośbą o materiały czy pomoc w organizacji wydarzeń. Mogą również kontaktować się z członkiniami i członkami KR-u ze swego regionu lub państwa członkowskiego, aby zasięgnąć informacji o bieżących pracach prowadzonych w KR-ze lub w ich regionie. Członkowie mogą zdecydować się zostać mentorami radnych UE.

Futurium

​Futurium jest platformą internetową Komisji Europejskiej, która umożliwia członkom interakcję (w grupach lub społecznościach) polegającą na zamieszczaniu wpisów i komentarzy na temat treści, a także dzieleniu się dokumentami, zdjęciami, filmami wideo i informacjami o wydarzeniach. Interfejs jest wielojęzyczny i oferuje możliwość natychmiastowego tłumaczenia, dzięki czemu wszyscy mogą odczytywać treści i wypowiadać się w języku ojczystym (języku urzędowym UE).

Choć każdy ma dostęp do Futurium, by przyłączyć się do społeczności, trzeba być posiadaczem konta EU Login. Użytkownik powinien być członkiem grupy, zanim zamieści w niej wpis. W grupach publicznych (https://futurium.ec.europa.eu/en/digital-compass?language=pl) każdy może zobaczyć i przeczytać wpisy, lecz wyłącznie członkowie grupy mogą zamieszczać komentarze lub tworzyć treści. W grupach prywatnych tylko członkowie mogą wchodzić w interakcje i oglądać wpisy zamieszczane w grupie.

Radni UE to grupa prywatna, z której mogą korzystać również uczestnicy projektu pilotażowego Komisji Europejskiej „Budowanie Europy z lokalnymi radnymi". Administratorzy KR-u i KE mogą w niej zamieszczać wiadomości, a także informacje o wydarzeniach i warsztatach eksperckich, briefingi i inne przydatne dokumenty.

​W jej ramach działa prywatna podgrupa „Radni UE w KR-ze", w której radni mogą zamieszczać wpisy i komentować treści: informować o własnych wydarzeniach, dzielić się wiadomościami oraz udostępniać dokumenty, dobre praktyki, zdjęcia lub linki do filmów wideo. Wyłącznie demokratycznie wybrani politycy szczebla lokalnego lub regionalnego będący zarejestrowanymi członkami grupy „Radni UE w KR-ze" mogą otrzymać zaproszenie do przyłączenia się do grupy w portalu Futurium.​

Wydarzenia

Minione wydarzenia

Multimedia

Plamena Marinova, BG: Europe is safety

 


Więcej filmów wideo

 • Plamena Marinova, BG: Europe is safety
  Plamena Marinova, BG: Europe is safety
 • Patrick Connor-Scarteen, IE: Europe invests in communities
  Patrick Connor-Scarteen, IE: Europe invests in communities
 • Jan Dirk Van der Borg, NL: Europe invests in local infrastructure
  Jan Dirk Van der Borg, NL: Europe invests in local infrastructure
 • Emilia Wasielewska, PL: Europe is democracy
  Emilia Wasielewska, PL: Europe is democracy
 • Savannah Van Dongen, BE: Europe supports progressive projects
  Savannah Van Dongen, BE: Europe supports progressive projects
 • Marseille Summit, Café Europa for EU Councillors, 3rd March
  Marseille Summit, Café Europa for EU Councillors, 3rd March
 • Marseille Summit, Café Europa for EU Councillors, 4th March
  Marseille Summit, Café Europa for EU Councillors, 4th March

Zdjęcia

Kontakt

Udostępnij:
 
Back to top