Rozważania nad Europą  
 
 
 ​

Zabierz głos w sprawie przyszłości Europy: poznaj kampanię „Rozważania nad Europą” 

„Rozważania nad Europą” to inicjatywa Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u), która zapewnia obywatelom platformę uczestnictwa w bieżącej debacie na temat przyszłości Europy. 

Za pomocą specjalnej ankiety internetowej i dzięki ponad 210 debatom lokalnym zorganizowanym w całej UE we współpracy z partnerami lokalnymi i regionalnymi KR umożliwił obywatelom przedstawienie ich poglądów i propozycji w sprawie rozwoju Europy w następnym dziesięcioleciu. 

 

 

 
 ​

​​​Zebrane uwagi stanowiły wkład w opinię KR-u „Rozważania nad Europą: głos samorządów lokalnych i regionalnych na rzecz odbudowy zaufania do Unii Europejskiej”, która została przyjęta w październiku 2018 r. przed startem kampanii wyborczej w związku z wyborami europejskimi w 2019 r. 

W kwietniu 2018 r. opublikowano pierwsze sprawozdanie na temat kampanii, podsumowujące informacje zwrotne przedstawione przez obywateli w ramach debat lokalnych oraz ankiety internetowej. Sprawozdanie końcowe z kampanii opublikowano w październiku 2018 r. 

Przez cały rok 2018 projekt „Rozważania nad Europą” wspierał wydarzenia lokalne organizowane z inicjatywy członków KR-u, regionów, miast i stowarzyszeń krajowych i regionalnych oraz we współpracy z innymi instytucjami UE. Parlamenty regionalne lub rady lokalne inicjował​y również związane z tym debaty polityczne. 

Przyłącz się do inicjatywy #eulocal, by pomóc kształtować przyszłość europejskiego projektu integracji. 

Skontaktuj się z nami, aby zasięgnąć informacji lub podzielić się swoimi pomysłami i propozycjami!

Udostępnij:
Twitter

More tweets

Audiovisual
 
 
 
Contact
Directorate for communication
Local events team
eulocal@cor.europa.eu