Zarezerwuj swoją wizytę (wirtualną)  

Szanowni zwiedzający!

Wizyty w budynkach KR-u mogą odbywać się wyłącznie zgodnie z obowiązującymi w Belgii przepisami zdrowotnymi dotyczącymi pandemii COVID-19.
Jeżeli pragną Państwo zorganizować wizytę wirtualną za pomocą narzędzia cyfrowego lub mają jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt.

Jeśli przyjeżdżają Państwo do Brukseli i będą tam dysponować odpowiednim miejscem, prelegent lub prelegentka Komitetu mogą wybrać się do Państwa z prezentacją.​

Komitet Regionów (KR) organizuje grupowe wizyty informacyjne dla osób pragnących bliżej poznać pracę Komitetu oraz poszerzyć wiedzę na temat roli regionów w kształtowaniu prawodawstwa UE.

Prezentacja, którą prowadzi pracownik KR-u, trwa zwykle około godziny i obejmuje ogólne informacje na temat Komitetu. Wizyty odbywają się od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.30–16.30 oraz w piątki do godz. 14.30.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do jednostki ds. obsługi grup odwiedzających z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Muszą one zawierać następujące dane:

  • liczbę uczestników;
  • charakter grupy;
  • język;
  • wiek uczestników;
  • dane kontaktowe opiekuna grupy (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej).

Prosimy korzystać z formularza zgłoszenia dostępnego tutaj: ( EN - DE - FR ).

Prosimy zwrócić uwagę na to, że:

  • grupa powinna liczyć co najmniej 15 osób;
  • minimalny wiek uczestników wynosi 14 lat;
  • możliwe jest zorganizowanie wizyt wirtualnych (Webex)​

Dalszych informacji udzielają:

European Committee of the Regions 
rue Belliard 99-101
B-1040 Brussels

visitesCdR@cor.europa.eu 
Visitors' Service (Klaus Hullmann​) 
Tel.: + 32 (0) 2 282 2124

Share: