Spójność, nasza podstawowa wartość 

Jednym z głównych priorytetów Europejskiego Komitetu Regionów na lata 2020–2025 jest pokazanie, że spójność to nie (tylko) pieniądze, ale przede wszystkim podstawowa wartość Unii Europejskiej.

Poprzez własne działania i działania prowadzone w ramach Sojuszu na rzecz Spójności (#CohesionAlliance) Komitet angażuje się w promowanie poglądu, że spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna jest wspierana i respektowana we wszystkich obszarach polityki UE.

Treść

Nasze cele

Spójność, nasza podstawowa wartość to jedna z trzech głównych inicjatyw Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u), obok kampanii dotyczących przyszłości Europy i Zielonego Ładu .

Sojusz na rzecz Spójności, zainicjowany w 2017 r. przez KR i główne europejskie stowarzyszenia terytorialne (AER, AEBR, CALRE, CEMR, CPMR i EUROCITIES), jest głównym i najpotężniejszym kanałem, za pośrednictwem którego Komitet pragnie:

 • pokazać, że spójność to nie (tylko) pieniądze, ale przede wszystkim podstawowa wartość Unii Europejskiej,
 • promować pogląd, że spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna jest wspierana i respektowana we wszystkich strategiach politycznych UE,
 • promować zaangażowanie regionów i miast w opracowywanie i realizację krajowych planów odbudowy,
 • propagować łączenie na szczeblu lokalnym funduszy polityki spójności z wszelkimi innymi unijnymi instrumentami finansowania i na rzecz odbudowy,
 • wspierać współpracę między obszarami miejskimi i wiejskimi oraz odbudowę obszarów wiejskich.

Najnowsze wiadomości

Wydarzenia

Minione wydarzenia

Opinie

Przyjęte opinie

Obecnie omawiane opinie

Podcasts

#4 European Citizens Ask - Cross-border regioins w/ Pavel Branda

 

​Close to one-third of EU citizens live and work in Europe's border regions. They often encounter peculiar challenges, whether it is finding a job, accessing healthcare, everyday commuting etc. In this episode, member of the European Committee of the Regions Pavel Branda, rapporteur for the opinion on cross-border public services in Europe, explains what EU is doing to improve cross-border public services that would address the real needs of the citizens living in border regions 

Więcej filmów wideo

 • #4 European Citizens Ask - Cross-border regioins w/ Pavel Branda
  #4 European Citizens Ask - Cross-border regioins w/ Pavel Branda
 • #1 European Citizens Ask - Small urban areas w/ Kieran McCarthy
  #1 European Citizens Ask - Small urban areas w/ Kieran McCarthy
 • Episode 5: EU stands with refugees
  Episode 5: EU stands with refugees
 • Episode 4: Voices of You(th)
  Episode 4: Voices of You(th)
 • Episode 3: The EU's geography of discontent
  Episode 3: The EU's geography of discontent
 • "Local Solutions - Rural Depopulation w/ Angela Gimeno, Stefania Crotta & Enda Stenson"
  "Local Solutions - Rural Depopulation w/ Angela Gimeno, Stefania Crotta & Enda Stenson"
 • Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
  Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
 • Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)
  Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)

Multimedia

EU is Cohesion: Campus Charleroi prepares the students for the jobs of the

 

Więcej filmów wideo

 • EU is Cohesion: Campus Charleroi prepares the students for the jobs of the
  EU is Cohesion: Campus Charleroi prepares the students for the jobs of the
 • EU is Cohesion: Prague - Boosting flood prevention with EU funds
  EU is Cohesion: Prague - Boosting flood prevention with EU funds
 • EU is Cohesion: an open-air museum preserves heritage and supports craftspeople in Romania
  EU is Cohesion: an open-air museum preserves heritage and supports craftspeople in Romania
 • More Support to Remote Areas, The Kiruna Declaration
  More Support to Remote Areas, The Kiruna Declaration
 • Shaping the future of cohesion policy in Sibiu, Romania
  Shaping the future of cohesion policy in Sibiu, Romania
 • In Mons, Charleroi and Namur, we see the European Union's face
  In Mons, Charleroi and Namur, we see the European Union's face
 • Protecting biodiversity in the city of Budapest
  Protecting biodiversity in the city of Budapest
 • Massive renovation of townhouses in the city of Łódź
  Massive renovation of townhouses in the city of Łódź
 • Saving a green lung and using woodchips as energy source in the province of Novara
  Saving a green lung and using woodchips as energy source in the province of Novara
 • A walkway on the sea to live the full potential of Bastia
  A walkway on the sea to live the full potential of Bastia
 • The city of Turku is moving towards climate neutrality
  The city of Turku is moving towards climate neutrality
 • A circular project to treat asbestos in Rotterdam
  A circular project to treat asbestos in Rotterdam
 • EU is Cohesion: training workers for the jobs of tomorrow
  EU is Cohesion: training workers for the jobs of tomorrow
 • EURegionsWeek 2022: Opening Session
  EURegionsWeek 2022: Opening Session
 • EU Regions Week - Be part of it - Register!
  EU Regions Week - Be part of it - Register!
 • EU is Cohesion: A participatory rooftop farm in Brussels
  EU is Cohesion: A participatory rooftop farm in Brussels
 • EU is Cohesion: supporting entrepreneurship in rural areas
  EU is Cohesion: supporting entrepreneurship in rural areas
 • EU is Cohesion: A sustainable swimming pool for all
  EU is Cohesion: A sustainable swimming pool for all
 • EU is Cohesion: investing in education means investing in the future
  EU is Cohesion: investing in education means investing in the future
 • EU's rural areas - let's listen to the voice of our rural communities!
  EU's rural areas - let's listen to the voice of our rural communities!
 • EU Annual Regional and Local Barometer
  EU Annual Regional and Local Barometer
 • Commissioner Paolo Gentiloni address the Recovery and Resilience Forum
  Commissioner Paolo Gentiloni address the Recovery and Resilience Forum
 • Join the #CohesionAlliance
  Join the #CohesionAlliance
 • Regional & local Barometer: let's take the pulse of the EU regions & cities!
  Regional & local Barometer: let's take the pulse of the EU regions & cities!
 • #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
  #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
 • Cohesion & Recovery to improve citizens daily lives
  Cohesion & Recovery to improve citizens daily lives
 • Cross-border cooperation - making our border regions stronger and more resilient
  Cross-border cooperation - making our border regions stronger and more resilient
 • Cohesion as an EU fundamental value
  Cohesion as an EU fundamental value

Kontakt

Matteo Miglietta
+32 (0) 470 89 53 82
Udostępnij:
 
Back to top