Zaangażuj się  

Europejski Komitet Regionów (KR) zachęca wszystkich do udziału w swoich pracach, od przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych po zwykłych obywateli. Dowiedz się, w jaki sposób możesz wziąć udział!


W ankietach online, konsultacjach i wydarzeniach mogą brać udział władze lokalne i regionalne, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, eksperci i pracownicy naukowi.


Do konkursu o tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości mogą stawać wszystkie regiony o kompetencjach politycznych.


Zwiedzanie KR-u i biblioteka dostępne są dla wszystkich zainteresowanych.


Zaangażuj się!

Weź udział

zabierz głos w konsultacjach ;

weź udział w sesji plenarnej ;

wybierz się na imprezę w Brukseli lub Twoim mieście / regionie ;

ubiegaj się o tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości ;

Ucz się

zapisz się na organizowany przez KR MOOC (masowy, otwarty kurs internetowy) ;

odwiedź bibliotekę KR-u ;

zobacz nasze broszury ;

zapoznaj się z naszymi badaniami ;

szukaj dokumentu ;

Organizuj

zaplanuj wizytę w KR-ze ;

bądź pomysłodawcą wydarzenia w KR-ze.

Share:
Podobne informacje