Publikacje 

Europejski Komitet Regionów (KR) co roku opracowuje szereg publikacji cyfrowych – od ulotek po pełnokolorowe broszury – by wspierać prace legislacyjne swoich członków. Publikacje te są kierowane do ogółu społeczeństwa oraz do władz regionalnych i lokalnych. Ich celem jest dalsze pogłębianie znajomości istotnych zmian w polityce UE i działań KR-u.

Cyfrowe wersje tych broszur, wydawanych też drukiem, są dostępne na tej stronie.

Dostępna jest też specjalna strona dotycząca identyfikacji wizualnej KR-u i jego logo.

Browse by year:​​​​​​ • Wybory europejskie - Strona internetowa - Deklaracja

  Data publikacji: 21/12/2023
  Dostępne języki (22)
  1. български(129.86 KB-DOCX)Pobierz
   Избори за Европейски парламент - Уебсайт - Декларация
  2. Čeština(120.92 KB-DOCX)Pobierz
   Eu volby - webová stránka - usnesení
  3. dansk(129.59 KB-DOCX)Pobierz
   EU-valg Webside - Erklæring
  4. Deutsch(125.62 KB-DOCX)Pobierz
   EU-Wahlen 2024 – Erklärung der Präsidentenkonferenz
  5. ελληνικά(130.34 KB-DOCX)Pobierz
   Εκλογές της ΕΕ Ιστότοπος Δήλωση
  6. English(129.54 KB-DOCX)Pobierz
   EU Elections 2024 – Conference of Presidents Declaration
  7. español(114.96 KB-DOCX)Pobierz
   Elecciones europeas - Website - Declaración
  8. eesti(120.87 KB-DOCX)Pobierz
   EP valimised - veebileht - deklaratsioon
  9. suomi(121.79 KB-DOCX)Pobierz
   EU-vaalit - verkkosivu - julistus
  10. français(124.71 KB-DOCX)Pobierz
   Élections européennes 2024 – Déclaration de la Conférence des présidents
  11. hrvatski(112.38 KB-DOCX)Pobierz
   EUROPSKI IZBORI - webstranica - Deklaracija
  12. magyar(124.39 KB-DOCX)Pobierz
   Uniós választások - Weboldal - Nyilatkozat
  13. italiano(120.8 KB-DOCX)Pobierz
   Elezioni europee - pagina web - dichiarazione
  14. latviešu(123.65 KB-DOCX)Pobierz
   ES rinkimai - Interneto svetainė - deklaracija
  15. lietuvių(125.05 KB-DOCX)Pobierz
   ES vēlēšanas Tīmekļa vietne - Deklarācija
  16. Malti(120.21 KB-DOCX)Pobierz
   Elezzjonijiet tal-UE - Sit web - Dikjarazzjoni
  17. Nederlands(121.2 KB-DOCX)Pobierz
   Europese verkiezingen - Website - Verklaring
  18. português(126.65 KB-DOCX)Pobierz
   Eleições europeias - Sítio Web - Declaração
  19. română(123.34 KB-DOCX)Pobierz
   Alegerile UE - Website - Declarație
  20. slovenčina(112.92 KB-DOCX)Pobierz
   Európske voľby - Website - Vyhlásenie
  21. slovenščina(114.95 KB-DOCX)Pobierz
   Volitve EU - Spletna stran - Izjava
  22. svenska(120.55 KB-DOCX)Pobierz
   EU-valet - webbplats - förklaring
  Inne języki nie są dostępne?  Tu wyjaśniamy dlaczego.
 • Join the Alliance!

  Join the Alliance!
  Data publikacji: 28/11/2023Tematyka: Cohesion policy reform, Territorial cohesion, Cross-border and territorial cooperation, European Structural and Investment Funds, Financial instruments for cohesion, Multi-annual financial framework (MFF)
 • Opinion - The future of Cohesion policy

  Opinion - The future of Cohesion policy
  Data publikacji: 28/11/2023Tematyka: Cohesion policy reform, Cross-border and territorial cooperation, European Structural and Investment Funds, Financial instruments for cohesion, Territorial cohesion, Urban policy
  Dostępne języki (8)
  1. Deutsch(547.64 KB-PDF)Pobierz
  2. English(593.81 KB-PDF)Pobierz
  3. español(623.27 KB-PDF)Pobierz
  4. français(539.11 KB-PDF)Pobierz
  5. italiano(620.69 KB-PDF)Pobierz
  6. Nederlands(620.25 KB-PDF)Pobierz
  7. português(537.07 KB-PDF)Pobierz
  8. română(537.81 KB-PDF)Pobierz
  Inne języki nie są dostępne?  Tu wyjaśniamy dlaczego.
 • Roczne sprawozdanie UE na temat stanu regionów i miast 2023 r - Główne zalecenia

  Roczne sprawozdanie UE na temat stanu regionów i miast 2023 r - Główne zalecenia
  Data publikacji: 25/10/2023Tematyka: Rural development, Citizenship, Economic Governance, Industrial policy, Investment policy, Enlargement, Ukraine, Sustainable development, Digital agenda, Cohesion policy reform, Cross-border and territorial cooperation, European Structural and Investment Funds, Financial instruments for cohesion, Multi-annual financial framework (MFF), Territorial cohesion, Energy efficiency, Environment policy, EU energy policy, Green Deal, Renewable energy, Employment, Equality, Social economy, Social protection, Eastern Partnership
  Dostępne języki (23)
  1. български(734.54 KB-PDF)Pobierz
   Годишен доклад на ЕС за състоянието на регионите и градовете 2023- Основни препоръки
  2. Čeština(732.43 KB-PDF)Pobierz
   Výroční zpráva EU o stavu regionů a měst 2023 - Základní doporučení
  3. dansk(732.76 KB-PDF)Pobierz
   Årlig EU-rapport om regionernes og byernes tilstand 2023 - Vigtigste anbefalinger
  4. Deutsch(735.4 KB-PDF)Pobierz
   EU-Jahresbericht zur Lage der Regionen und Städte 2023- Wichtigste Empfehlungen
  5. ελληνικά(736 KB-PDF)Pobierz
   Ετήσια έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών 2023 - Κύριες συστάσεις
  6. English(732.61 KB-PDF)Pobierz
   EU Annual Report on the State of Regions and Cities 2023 - key recommendations
  7. español(732.75 KB-PDF)Pobierz
   Informe anual de la UE sobre el estado de las regiones y las ciudades 2023 - Recomendaciones clave
  8. eesti(730.03 KB-PDF)Pobierz
   ELi aastaaruanne linnade ja piirkondade olukorra kohta 2023 - Peamised soovitused
  9. suomi(730.95 KB-PDF)Pobierz
   EU:n vuosikertomus alueiden ja kuntien tilasta 2023 - Keskeiset suositukset
  10. français(733.86 KB-PDF)Pobierz
   Rapport annuel de l’Union européenne sur l’état des régions et des villes 2023 - Principales recommandations
  11. hrvatski(731.84 KB-PDF)Pobierz
   Godišnje izvješće EU-a o stanju regija i gradova 2023. - Ključne preporuke
  12. magyar(733.43 KB-PDF)Pobierz
   Az EU éves jelentése a régiók és a városok helyzetéről (2023) - Fő ajánlások
  13. italiano(732.43 KB-PDF)Pobierz
   Rapporto annuale dell’UE sullo stato delle regioni e delle città 2023 - Raccomandazioni principali
  14. latviešu(732.51 KB-PDF)Pobierz
   ES gadskārtējais ziņojums “Stāvoklis reģionos un pilsētās” 2023.- Galvenie ieteikumi
  15. lietuvių(732.93 KB-PDF)Pobierz
   ES metinė regionų ir miestų padėties ataskaita: 2023 m. - Pagrindinės rekomendacijos
  16. Malti(733.91 KB-PDF)Pobierz
   Rapport Annwali tal-UE dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet 2023 - Rakkomandazzjonijiet ewlenin
  17. Nederlands(732.68 KB-PDF)Pobierz
   Jaarlijks verslag over de staat van de regio’s en steden in de EU 2023 - Belangrijkste aanbevelingen
  18. português(733.71 KB-PDF)Pobierz
   Relatório anual da UE sobre o estado das regiões e dos municípios 2023 - Principais recomendações
  19. română(733.49 KB-PDF)Pobierz
   Raportul anual al UE privind starea regiunilor și orașelor 2023 - Recomandările principale
  20. slovenčina(733.29 KB-PDF)Pobierz
   Výročná správa EÚ o stave regiónov a miest 2023 - Hlavné odporúčania
  21. slovenščina(731.82 KB-PDF)Pobierz
   Letno poročilo EU o stanju v regijah in mestih 2023 - Glavna priporočila
  22. svenska(732.69 KB-PDF)Pobierz
   Den årliga rapporten om tillståndet i Europeiska unionens regioner och kommuner 2023 - De viktigaste rekommendationerna
  23. Gaeilge(731.94 KB-PDF)Pobierz
   Tuarascáil Bhliantúil an Aontais Eorpaigh maidir le Staid na Réigiún agus na gCathracha 2023 - Príomh-mholtaí
  Inne języki nie są dostępne?  Tu wyjaśniamy dlaczego.
 • Roczne sprawozdanie UE na temat stanu regionów i miast 2023 r

  Roczne sprawozdanie UE na temat stanu regionów i miast 2023 r
  Data publikacji: 09/10/2023Tematyka: Rural development, Citizenship, Economic Governance, Industrial policy, Investment policy, Enlargement, Ukraine, Sustainable development, Digital agenda, Cohesion policy reform, Cross-border and territorial cooperation, European Structural and Investment Funds, Financial instruments for cohesion, Multi-annual financial framework (MFF), Territorial cohesion, Energy efficiency, Environment policy, EU energy policy, Green Deal, Renewable energy, Employment, Equality, Social economy, Social protection, Eastern Partnership
  Dostępne języki (23)
  1. български(6.03 MB-PDF)Pobierz
   Годишен доклад на ЕС за състоянието на регионите и градовете 2023
  2. Čeština(5.93 MB-PDF)Pobierz
   Výroční zpráva EU o stavu regionů a měst 2023
  3. dansk(5.88 MB-PDF)Pobierz
   Årlig EU-rapport om regionernes og byernes tilstand 2023
  4. Deutsch(5.98 MB-PDF)Pobierz
   EU-Jahresbericht zur Lage der Regionen und Städte 2023
  5. ελληνικά(6.05 MB-PDF)Pobierz
   Ετήσια έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών 2023
  6. English(6.44 MB-PDF)Pobierz
   EU Annual Report on the State of Regions and Cities 2023
  7. español(6.02 MB-PDF)Pobierz
   Informe anual de la UE sobre el estado de las regiones y las ciudades 2023
  8. eesti(5.9 MB-PDF)Pobierz
   ELi aastaaruanne linnade ja piirkondade olukorra kohta 2023
  9. suomi(5.89 MB-PDF)Pobierz
   EU:n vuosikertomus alueiden ja kuntien tilasta 2023
  10. français(5.93 MB-PDF)Pobierz
   Rapport annuel de l’Union européenne sur l’état des régions et des villes 2023
  11. hrvatski(5.98 MB-PDF)Pobierz
   Godišnje izvješće EU-a o stanju regija i gradova 2023.
  12. magyar(6.07 MB-PDF)Pobierz
   Az EU éves jelentése a régiók és a városok helyzetéről (2023)
  13. italiano(5.93 MB-PDF)Pobierz
   Rapporto annuale dell’UE sullo stato delle regioni e delle città 2023
  14. latviešu(5.93 MB-PDF)Pobierz
   ES gadskārtējais ziņojums “Stāvoklis reģionos un pilsētās” 2023.
  15. lietuvių(5.92 MB-PDF)Pobierz
   ES metinė regionų ir miestų padėties ataskaita: 2023 m.
  16. Malti(6.17 MB-PDF)Pobierz
   Rapport Annwali tal-UE dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet 2023
  17. Nederlands(6 MB-PDF)Pobierz
   Jaarlijks verslag over de staat van de regio’s en steden in de EU 2023
  18. português(6 MB-PDF)Pobierz
   Relatório anual da UE sobre o estado das regiões e dos municípios 2023
  19. română(6.04 MB-PDF)Pobierz
   Raportul anual al UE privind starea regiunilor și orașelor 2023
  20. slovenčina(6.02 MB-PDF)Pobierz
   Výročná správa EÚ o stave regiónov a miest 2023
  21. slovenščina(5.96 MB-PDF)Pobierz
   Letno poročilo EU o stanju v regijah in mestih 2023
  22. svenska(5.93 MB-PDF)Pobierz
   Den årliga rapporten om tillståndet i Europeiska unionens regioner och kommuner 2023
  23. Gaeilge(5.94 MB-PDF)Pobierz
   Tuarascáil Bhliantúil an Aontais Eorpaigh maidir le Staid na Réigiún agus na gCathracha 2023
  Inne języki nie są dostępne?  Tu wyjaśniamy dlaczego.
 • Roczne sprawozdanie UE na temat stanu regionów i miast: Arkusz informacyjny 2023 r

  Roczne sprawozdanie UE na temat stanu regionów i miast: Arkusz informacyjny 2023 r
  Data publikacji: 09/10/2023Tematyka: Rural development, Citizenship, Economic Governance, Industrial policy, Investment policy, Enlargement, Ukraine, Sustainable development, Digital agenda, Cohesion policy reform, Cross-border and territorial cooperation, European Structural and Investment Funds, Financial instruments for cohesion, Multi-annual financial framework (MFF), Territorial cohesion, Energy efficiency, Environment policy, EU energy policy, Green Deal, Renewable energy, Employment, Equality, Social economy, Social protection, Eastern Partnership
  Dostępne języki (23)
  1. български(1.23 MB-PDF)Pobierz
   Годишен доклад на ЕС за състоянието на регионите и градовете: Информационен фиш за 2023 г
  2. Čeština(1.2 MB-PDF)Pobierz
   Výroční zpráva EU o stavu regionů a měst: Informativní přehled za rok 2023
  3. dansk(1.2 MB-PDF)Pobierz
   Årlig EU-rapport om regionernes og byernes tilstand: Faktablad 2023
  4. Deutsch(1.3 MB-PDF)Pobierz
   EU-Jahresbericht zur Lage der Regionen und Städte: Infoblatt 2023
  5. ελληνικά(1.23 MB-PDF)Pobierz
   Ετήσια έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών: Θεματικό δελτίο 2023
  6. English(1.3 MB-PDF)Pobierz
   EU Annual Report on the State of Regions and Cities: Factsheet 2023
  7. español(1.29 MB-PDF)Pobierz
   Informe anual de la UE sobre el estado de las regiones y las ciudades: Ficha informativa 2023
  8. eesti(1.2 MB-PDF)Pobierz
   ELi aastaaruanne linnade ja piirkondade olukorra kohta: Teabeleht 2023
  9. suomi(1.3 MB-PDF)Pobierz
   EU:n vuosikertomus alueiden ja kuntien tilasta: Tietokooste 2023
  10. français(1.3 MB-PDF)Pobierz
   Rapport annuel de l’Union européenne sur l’état des régions et des villes: Fiche d’information 2023
  11. hrvatski(1.2 MB-PDF)Pobierz
   Godišnje izvješće EU-a o stanju regija i gradova: Informativni članak 2023.
  12. magyar(1.21 MB-PDF)Pobierz
   Az EU éves jelentése a régiók és a városok helyzetéről: Tájékoztató (2023)
  13. italiano(1.2 MB-PDF)Pobierz
   Rapporto annuale dell’UE sullo stato delle regioni e delle città: Edizione 2023
  14. latviešu(1.21 MB-PDF)Pobierz
   ES gadskārtējais ziņojums “Stāvoklis reģionos un pilsētās”: 2023. gada faktu lapa
  15. lietuvių(1.2 MB-PDF)Pobierz
   ES metinė regionų ir miestų padėties ataskaita: 2023 m. informacijos suvestinė
  16. Malti(1.2 MB-PDF)Pobierz
   Rapport Annwali tal-UE dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet: Skeda informattiva 2023
  17. Nederlands(1.2 MB-PDF)Pobierz
   Jaarlijks verslag over de staat van de regio’s en steden in de EU: Factsheet 2023
  18. português(1.3 MB-PDF)Pobierz
   Relatório anual da UE sobre o estado das regiões e dos municípios: Ficha de informação 2023
  19. română(1.2 MB-PDF)Pobierz
   Raportul anual al UE privind starea regiunilor și orașelor: Fișă informativă pentru anul 2023
  20. slovenčina(1.31 MB-PDF)Pobierz
   Výročná správa EÚ o stave regiónov a miest: Prehľad za rok 2023
  21. slovenščina(1.29 MB-PDF)Pobierz
   Letno poročilo EU o stanju v regijah in mestih: Informativni pregled za leto 2023
  22. svenska(1.3 MB-PDF)Pobierz
   Den årliga rapporten om tillståndet i Europeiska unionens regioner och kommuner: Faktablad 2023
  23. Gaeilge(1.2 MB-PDF)Pobierz
   Tuarascáil Bhliantúil an Aontais Eorpaigh maidir le Staid na Réigiún agus na gCathracha: Bileog eolais 2023
  Inne języki nie są dostępne?  Tu wyjaśniamy dlaczego.
 • Local and regional authorities in the EU decision-making process

  Local and regional authorities in the EU decision-making process
  Data publikacji: 11/07/2023Tematyka: Public administration, Multi-level governance and devolution, Territorial cohesion, EU communication policy, EducationAutor: Directorate of Communication
 • Opinion - EU Green Deal initiatives for regions and cities

  Opinion - EU Green Deal initiatives for regions and cities
  Data publikacji: 03/07/2023Tematyka: Green Deal, EU energy policy, Environment policy, Renewable energy, Sustainable mobility, Waste policy, Air Quality, Climate change policy, Energy efficiency
 • The Green Deal goes local!

  The Green Deal goes local!
  Data publikacji: 26/05/2023Tematyka: Climate change policy, Environment policy
 • Preparing for and dealing with crises: strengthening the resilience of the Union, its regions and cities

  Preparing for and dealing with crises: strengthening the resilience of the Union, its regions and cities
  Data publikacji: 24/05/2023Tematyka: Disaster prevention, Climate change policy, European Structural and Investment Funds
 • European Committee of the Regions Annual Impact Report 2022 – Executive Summary

  European Committee of the Regions Annual Impact Report 2022 – Executive Summary
  Data publikacji: 22/03/2023Tematyka: Ukraine, Green Deal, Future of Europe, Cohesion policy reform
Udostępnij :
 
Back to top