Analizy  

Aby zapewnić naszym sprawozdawcom i członkom możliwie najlepsze wsparcie informacyjne, Europejski Komitet Regionów (KR) może zwrócić się o pomoc do ekspertów zewnętrznych w celu opracowania analiz naukowych dotyczących niektórych tematów będących przedmiotem zainteresowania.

Oprócz tych analiz publikowanych przez KR, Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego (EPRS) również sporządza briefingi i analizy, które związane są z pracami konsultacyjnymi KR-u i je wspierają, zgodnie z umową o współpracy między Europejskim Komitetem Regionów a Parlamentem Europejskim z dnia 5 lutego 2014 r.


​​Browse ​studies by year:


​​
Udostępnij:
Podobne informacje