Europejski Tydzień Regionów i Miast  

Europejski Tydzień Regionów i Miast (#EURegionsWeek) to największe doroczne wydarzenie w Brukseli poświęcone polityce regionalnej.

Impreza ta stała się jedyną w swoim rodzaju platformą komunikacji i tworzenia sieci kontaktów, zrzeszającą regiony i miasta z całej Europy, w tym ich przedstawicieli politycznych, urzędników, ekspertów i pracowników naukowych.

W ciągu ostatnich 17 lat w dużym stopniu przyczyniła się do rozpowszechnienia sposobów, na jakie regiony i miasta korzystają z funduszy UE w celu ulepszenia codziennego życia obywateli.

Jak wygląda to wydarzenie?

Na początku października ponad 9 tys. uczestników, w tym ponad 1000 prelegentów z całej Europy i spoza niej, gromadzi się w Brukseli, by wziąć udział w programie ok. 300 sesji roboczych, wystaw i wydarzeń służących nawiązaniu kontaktów w zakresie rozwoju lokalnego i regionalnego. Co roku program jest dostosowywany do konkretnego kontekstu programu prac UE. Udział w imprezie jest bezpłatny.

Czemu ma służyć „tydzień" regionów i miast?

Regiony i miasta uczestniczą w opracowywaniu większości polityk UE. Władze publiczne szczebla niższego niż krajowy w UE odpowiadają za jedną trzecią wydatków publicznych (2 100 mld EUR rocznie) oraz dwie trzecie inwestycji publicznych (około 200 mld EUR), które często wydatkowane są według przepisów prawnych UE.

Jak się to wszystko zaczęło?

W 2003 r. Europejski Komitet Regionów, zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE, zachęcał brukselskie przedstawicielstwa lokalne i regionalne przy UE do równoczesnego otwarcia swoich drzwi zwiedzającym w ramach koncepcji wspólnych „dni otwartych". Wraz z upływem lat inicjatywa przerodziła się w ważne coroczne wydarzenie z udziałem Komisji Europejskiej i innych zainteresowanych stron. W 2016 r. zmieniono nazwę „Open Days" na „Europejski Tydzień Regionów i Miast". Chodziło o uniknięcie niejasności w kontekście „Dnia Otwartego" („Open Day"), który co roku w maju organizują w Brukseli wszystkie instytucje UE z okazji Dnia Europy, jak również podobnych imprez organizowanych przez przedstawicielstwa Komisji w państwach członkowskich w tym samym czasie.

Kim są organizatorzy?

Europejski Tydzień Regionów i Miast to wydarzenie współorganizowane przez Europejski Komitet Regionów (KR) i Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej (DG REGIO). Zaproszenie dla partnerów wystosowywane jest na początku roku, zazwyczaj w styczniu. Następnie wybieranych jest ponad pięciuset partnerów z całej Europy: regiony i miasta, głównie pogrupowane w konsorcja zainteresowane tymi samymi obszarami (partnerstwa regionalne), przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, stowarzyszenia międzynarodowe lub organizacje akademickie. Partnerzy są zobowiązani do organizowania seminariów na tematy będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, często związane z wdrażaniem europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz innych programów UE.

Jak wygląda organizacja programu?

Program opracowywany jest wokół głównego hasła i kilku podtematów. Warsztaty lub debaty są organizowane przez trzy kategorie partnerów: 1) partnerstwa regionalne składające się z europejskich regionów lub miast 2) partnerów instytucjonalnych UE i 3) firmy, instytucje finansowe oraz stowarzyszenia lokalne i europejskie. Uczestnicy i prelegenci przemieszczają się pomiędzy różnymi lokalizacjami w Brukseli: budynkami konferencyjnymi, budynkami partnerów regionalnych, przedstawicielstwami państw członkowskich i ewentualnie innymi miejscami.

Kto bierze udział w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast?

Uczestnicy interesują się szczególnie polityką regionalną i miejską, a zatem większość z nich to urzędnicy szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego i europejskiego. Typowa osoba uczestnicząca reprezentuje administrację lokalną lub regionalną, bierze udział w imprezie po raz pierwszy i przyjeżdża do Brukseli specjalnie w tym celu.

Jakie jest oddziaływanie Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast?

Od samego początku systematycznie ocenia się wpływ wydarzenia. Uczestnicy zwracają uwagę zwłaszcza na to, jak użyteczne dla profesjonalnego zarządzania funduszami UE są informacje uzyskane od instytucji UE oraz kontakty z kolegami z innych krajów. O wadze tego wydarzenia świadczy również znaczący oddźwięk medialny. Od wielu lat ok. 300 dziennikarzy prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych przyjeżdża z całej Europy do Brukseli, by zrelacjonować tę imprezę.

Jak ubiegać się o partnerstwo?

Odwiedź stronę internetową Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób można ubiegać się o partnerowanie wydarzeniu.

Jak zarejestrować się jako uczestnik?

Odwiedź stronę internetową Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób można ubiegać się o udział w wydarzeniu.

Jak zapisać się, aby otrzymywać biuletyn elektroniczny?

Share:
Podobne informacje