Europejski Tydzień Regionów i Miast  

Europejski Tydzień Regionów i Miast (#EURegionsWeek) to największe doroczne wydarzenie poświęcone polityce regionalnej. Podczas tego corocznego czterodniowego wydarzenia miasta i regiony prezentują swoje możliwości generowania wzrostu i tworzenia miejsc pracy oraz realizacji unijnej polityki spójności, jak również potwierdzają znaczenie szczebla lokalnego i regionalnego w dobrym zarządzaniu europejskim.

Od swojej pierwszej edycji impreza ta z czasem stała się jedyną w swoim rodzaju platformą komunikacji i tworzenia sieci kontaktów, skupiającą regiony i miasta z całej Europy, w tym ich przedstawicieli politycznych, urzędników, ekspertów i pracowników naukowych. Europejski Tydzień Regionów i Miast w dużym stopniu przyczynił się do rozpowszechnienia sposobów, na jakie regiony i miasta korzystają z funduszy UE w celu ulepszenia codziennego życia obywateli.​

Jak wygląda to wydarzenie?

W październiku ponad 10 tys. uczestników, w tym ponad 1000 prelegentów z całej Europy i spoza niej, weźmie udział w szeroko zakrojonym programie konferencji, wystaw i wydarzeń służących nawiązywaniu kontaktów w zakresie rozwoju regionalnego i lokalnego. Co roku program jest dostosowywany do konkretnego kontekstu programu prac UE. Udział w imprezie jest bezpłatny.

Czemu ma służyć „tydzień" regionów i miast?

Regiony i miasta uczestniczą w opracowywaniu większości polityk UE. Władze publiczne szczebla niższego niż krajowy w UE odpowiadają za jedną trzecią wydatków publicznych (2 100 mld EUR rocznie) oraz dwie trzecie inwestycji publicznych (około 200 mld EUR), które często dokonywane są według przepisów prawnych UE.

Jak się to wszystko zaczęło?

W 2003 r. Europejski Komitet Regionów, zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE, zachęcał brukselskie przedstawicielstwa lokalne i regionalne przy UE do równoczesnego otwarcia swoich drzwi zwiedzającym w ramach koncepcji wspólnych „dni otwartych". Wraz z upływem lat inicjatywa przerodziła się w ważne coroczne wydarzenie z udziałem Komisji Europejskiej i innych zainteresowanych stron. W 2016 r. zmieniono nazwę „Open Days" na „Europejski Tydzień Regionów i Miast". Chodziło o uniknięcie niejasności w kontekście „Dnia Otwartego" („Open Day"), który co roku w maju organizują w Brukseli wszystkie instytucje UE z okazji Dnia Europy, jak również podobnych imprez organizowanych przez przedstawicielstwa Komisji w państwach członkowskich w tym samym czasie.

Kim są organizatorzy?

Europejski Tydzień Regionów i Miast to wydarzenie współorganizowane przez Europejski Komitet Regionów (KR) i Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej (DG REGIO). Zaproszenie dla partnerów wystosowywane jest na początku roku, zazwyczaj w styczniu. Następnie wybierani są partnerzy z całej Europy: regiony i miasta, głównie pogrupowane w konsorcja zainteresowane tymi samymi obszarami (partnerstwa regionalne), przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, stowarzyszenia międzynarodowe lub organizacje akademickie. Partnerzy są zobowiązani do organizowania seminariów na tematy będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, często związane z wdrażaniem europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz innych programów UE.

Jak wygląda organizacja programu?

Program opracowywany jest wokół głównego hasła i kilku podtematów. Sesje organizowane są przez trzy kategorie partnerów: 1) regiony lub miasta, 2) partnerów instytucjonalnych UE i 3) firmy, instytucje finansowe oraz stowarzyszenia lokalne i europejskie. Od 2020 r., aby dostosować się do pandemii COVID-19, Europejski Tydzień Regionów i Miast stał się wydarzeniem cyfrowym obejmującym wirtualne sesje robocze i możliwości tworzenia sieci kontaktów dla partnerów i uczestników.

Kto bierze udział w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast?

Uczestnicy interesują się szczególnie polityką regionalną i miejską, a zatem większość z nich to urzędnicy szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego i europejskiego. Typowy uczestnik jest przedstawicielem administracji lokalnej lub regionalnej i bierze udział w imprezie po raz pierwszy.

Jakie jest oddziaływanie Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast?

Od samego początku systematycznie ocenia się wpływ wydarzenia. Uczestnicy zwracają uwagę zwłaszcza na to, jak użyteczne dla profesjonalnego zarządzania funduszami UE są informacje uzyskane od instytucji UE oraz kontakty z kolegami z innych krajów. O wadze tego wydarzenia świadczy również znaczący oddźwięk medialny. Od wielu lat ok. 300 dziennikarzy prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych przyjeżdża z całej Europy do Brukseli, by zrelacjonować tę imprezę.

Jak stać się partnerem?

Wnioski można z reguły składać od końca stycznia każdego roku. Więcej informacji na temat składania wniosków można znaleźć na stronie internetowej Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w sekcji dotyczącej partnerów.

Jak zgłosić uczestnictwo?

Odwiedź stronę internetową Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób można ubiegać się o udział w wydarzeniu. Zapisy rozpoczynają się latem.

Jak zapisać się, aby otrzymywać biuletyn elektroniczny?

Zapisz się, aby otrzymywać biuletyn elektroniczny Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.


Udostępnij:
Podobne informacje