Delegacje krajowe 

Treść

Delegacje krajowe składają się z członków KR-u reprezentujących jedno z 27 państw członkowskich UE. Odzwierciedlają ogólną równowagę polityczną, geograficzną i regionalną bądź lokalną w danym państwie członkowskim.

Członków KR-u mianuje oficjalnie Rada Unii Europejskiej na wniosek państw członkowskich.

Razem tworzą oni 329-osobowe Zgromadzenie Plenarne KR-u, które zbiera się w Brukseli kilka razy w roku, aby omawiać priorytety polityczne i przyjmować opinie w sprawie prawodawstwa UE.

Każda delegacja krajowa wybiera swojego przewodniczącego i mianuje koordynatora. Koordynatorzy są łącznikami między administracją KR-u a członkami danej delegacji krajowej.

Zastrzeżenie prawne:

Treść tych stron została opracowana przez koordynatorów delegacji krajowych.

Komitet Regionów nie ponosi odpowiedzialności za zawarte na nich informacje.

Udostępnij:
 
Back to top