Mirja VEHKAPERÄ

Członkini zgromadzenia lokalnego: Rada Miasta Oulu

 Mirja VEHKAPERÄ

Grupa polityczna

Renew Europe

Komisje

  • COTER (Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE)
  • NAT (Komisja Zasobów Naturalnych)

Języki

  • fiński

Reprezentowane państwo

Finlandia

Członkini/członek Europejskiego Komitetu Regionów od

26.01.2020

Kontakt

Media społecznościowe

 
Treść

Organy

Sprawozdawczyni/sprawozdawca

  • VII kadencja – Komisja COTER

Członkini/członek

  • GM „Regiony Morza Bałtyckiego”
  • Delegacja KR-u na Konferencję w sprawie przyszłości Europy
  • Delegacja fińska
  • Grupa robocza ds. Zielonego Ładu