François DECOSTER

Członek zgromadzenia regionalnego: rada regionu Hauts-de-France

 François DECOSTER

Grupa polityczna

Renew Europe

Komisje

 • CIVEX (Komisja Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych)
 • SEDEC (Komisja Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury)

Języki

 • angielski
 • francuski

Reprezentowane państwo

Francja

Reprezentowany region

Hauts-de-France

Członkini/członek Europejskiego Komitetu Regionów od

24.04.2012

Kontakt

 
Treść

Organy

Przewodnicząca(-y)

 • GM „Brexit”
 • Renew Europe

Sprawozdawczyni/sprawozdawca

 • VII kadencja – Komisja SEDEC

Członkini/członek

 • Sesja plenarna ARLEM-u
 • Komisja STD ARLEM-u
 • Grupa BRASS
 • Konferencja Przewodniczących
 • Grupa kontaktowa ds. Zjednoczonego Królestwa
 • Delegacja KR-u na Konferencję w sprawie przyszłości Europy
 • Szczyt KR-u
 • CORLEAP
 • Delegacja francuska