Stan regionów i miast w Unii Europejskiej 

11 października 2022 r. 

W dniu 11 października 2022 r. Komitet Regionów opublikuje roczne sprawozdanie UE na temat stanu regionów i miast, w którym przedstawi najbardziej palące wyzwania stojące przed miastami i regionami w całej Unii, co pomoże w podejmowaniu decyzji politycznych UE.

Treść
 
Vasco Alv​​es Cordeiro, CoR President  
The state of regions and cities can only be the state of people's lives across Europe, in all their diversities.

Pojmowanie Europy z perspektywy lokalnej i regionalnej

Na podstawie autorskich analiz zleconych przez Europejski Komitet Regionów, a także badań naukowych, uwag innych instytucji europejskich i ogólnie dostępnej dokumentacji – w sprawozdaniu przedstawiono fakty i dane przeznaczone dla decydentów i odpowiednich zainteresowanych stron. Główne ustalenia i zalecenia znajdą się ponownie w dorocznym orędziu o stanie regionów i miast w Unii Europejskiej, które przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Vasco Alves Cordeiro wygłosi na sesji plenarnej w październiku 2022 r.

Tegoroczne sprawozdanie skupia się na najbardziej palących wyzwaniach miast i regionów w UE: na skutkach gospodarczych i społecznych wojny Rosji przeciwko Ukrainie, na trwałym wpływie pandemii COVID-19 i niezbędnej odbudowie, kryzysie klimatycznym i transformacji energetycznej, zwalczaniu nierówności oraz na przyszłości demokracji w oparciu o wnioski płynące z Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

W sprawozdaniu znajdzie się również „Barometr regionalny i lokalny UE” przedstawiający poglądy demokratycznie wybranych przedstawicielek i przedstawicieli z całej Europy, z którymi przeprowadzono ankietę we współpracy z IPSOS.

Barometr regionalny i lokalny

 • W 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej ponad milion polityków wybieranych jest na szczeblu niższym niż krajowy. Ci lokalni politycy reprezentują bardzo zróżnicowany krajobraz okręgów wyborczych na różnych szczeblach sprawowania rządów, m.in kraje związkowe, regiony, województwa, prowincje, hrabstwa, okręgi i gminy. Badanie Eurobarometr Flash to dla lokalnych polityków UE ważna możliwość przedstawienia opinii na temat wyzwań i priorytetów Europy.

  Ich odpowiedzi pokazują, co ich zdaniem na poziomie Unii należy traktować priorytetowo, na ile są zorientowani w ogólnounijnych inicjatywach i możliwościach finansowania UE, co sądzą o przyszłości Europy i jakie są ich reakcje na kryzys wywołany wojną w Ukrainie. 

   Główne wnioski
 • Roczne sprawozdanie UE na temat stanu regionów i miast: Arkusz informacyjny 2022 r

  Dostępne języki (23)
  1. български(3.34 MB-PDF)Pobierz
   Годишен доклад на ЕС за състоянието на регионите и градовете: Информационен фиш за 2022 г
  2. Čeština(3.6 MB-PDF)Pobierz
   Výroční zpráva EU o stavu regionů a měst: Informativní přehled za rok 2022
  3. dansk(3.49 MB-PDF)Pobierz
   Årlig EU-rapport om regionernes og byernes tilstand: Faktablad 2022
  4. Deutsch(3.34 MB-PDF)Pobierz
   EU-Jahresbericht zur Lage der Regionen und Städte: Infoblatt 2022
  5. ελληνικά(3.62 MB-PDF)Pobierz
   Ετήσια έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών: Θεματικό δελτίο 2022
  6. English(3.33 MB-PDF)Pobierz
   EU Annual Report on the State of Regions and Cities: Factsheet 2022
  7. español(3.34 MB-PDF)Pobierz
   Informe anual de la UE sobre el estado de las regiones y las ciudades: Ficha informativa 2022
  8. eesti(3.33 MB-PDF)Pobierz
   ELi aastaaruanne linnade ja piirkondade olukorra kohta: Teabeleht 2022:
  9. suomi(3.49 MB-PDF)Pobierz
   EU:n vuosikertomus alueiden ja kuntien tilasta: Tietokooste 2022
  10. français(3.32 MB-PDF)Pobierz
   Rapport annuel de l’Union européenne sur l’état des régions et des villes: Fiche d’information 2022
  11. Gaeilge(3.63 MB-PDF)Pobierz
   Tuarascáil Bhliantúil an Aontais Eorpaigh maidir le Staid na Réigiún agus na gCathracha: Bileog eolais 2022
  12. hrvatski(3.31 MB-PDF)Pobierz
   Godišnje izvješće EU-a o stanju regija i gradova: Informativni članak 2022.
  13. magyar(3.33 MB-PDF)Pobierz
   Az EU éves jelentése a régiók és a városok helyzetéről: Tájékoztató (2022)
  14. italiano(3.33 MB-PDF)Pobierz
   Rapporto annuale dell’UE sullo stato delle regioni e delle città: Edizione 2022
  15. lietuvių(3.32 MB-PDF)Pobierz
   ES metinė regionų ir miestų padėties ataskaita: 2022 m. informacijos suvestinė
  16. latviešu(3.74 MB-PDF)Pobierz
   ES gadskārtējais ziņojums “Stāvoklis reģionos un pilsētās”: 2022. gada faktu lapa
  17. Malti(3.71 MB-PDF)Pobierz
   Rapport Annwali tal-UE dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet: Skeda informattiva 2022
  18. Nederlands(3.59 MB-PDF)Pobierz
   Jaarlijks verslag over de staat van de regio’s en steden in de EU: Factsheet 2022
  19. português(3.33 MB-PDF)Pobierz
   Relatório anual da UE sobre o estado das regiões e dos municípios: Ficha de informação 2022
  20. română(3.33 MB-PDF)Pobierz
   Raportul anual al UE privind starea regiunilor și orașelor: Fișă informativă pentru anul 2022
  21. slovenčina(3.71 MB-PDF)Pobierz
   Výročná správa EÚ o stave regiónov a miest: Prehľad za rok 2022
  22. slovenščina(3.7 MB-PDF)Pobierz
   Letno poročilo EU o stanju v regijah in mestih: Informativni pregled za leto 2022
  23. svenska(3.7 MB-PDF)Pobierz
   Den årliga rapporten om tillståndet i Europeiska unionens regioner och kommuner: Faktablad 2022
  Inne języki nie są dostępne?  Tu wyjaśniamy dlaczego.

Multimedia

Regions & Cities move forward the green transition

 

Więcej filmów wideo

 • Regions & Cities move forward the green transition
  Regions & Cities move forward the green transition
 • Regions & Cities make solidarity a reality
  Regions & Cities make solidarity a reality
 • The COVID-19 affected regions & cities in many ways
  The COVID-19 affected regions & cities in many ways
 • Regions & Cities are key to a social union!
  Regions & Cities are key to a social union!

Wcześniejsze wydania

Udostępnij:
 
Back to top