Sieć Monitorująca Stosowanie Zasady Pomocniczości 

The Sieć Monitorująca Stosowanie Zasady Pomocniczości została utworzona, by ułatwić wymianę informacji w ciągu całego cyklu polityki między władzami lokalnymi i regionalnymi a szczeblem unijnym w kwestii różnych dokumentów i wniosków ustawodawczych, których przyjęcie spowoduje bezpośrednie skutki dla tych władz oraz dla podlegających im obszarów polityki.

Do sieci należą m.in. parlamenty i władze regionalne o kompetencjach ustawodawczych, a także władze lokalne i regionalne niemające takich kompetencji i stowarzyszenia samorządów lokalnych w UE. Mogą się do niej również przyłączyć delegacje krajowe w KR-ze oraz przedstawiciele izb parlamentów narodowych.

Treść

Misja

  • Zapewnienie władzom lokalnym i regionalnym możliwości aktywnego monitorowania zgodności z zasadą pomocniczości i proporcjonalności.
  • Wspieranie regionów o kompetencjach ustawodawczych za pośrednictwem REGPEX – subsieci Sieci Monitorującej Stosowanie Zasady Pomocniczości, która zrzesza parlamenty i władze regionalne o uprawnieniach ustawodawczych.

Główne działania

  • Wspieranie parlamentów i władz regionalnych posiadających uprawnienia ustawodawcze za pośrednictwem specjalnej platformy REGPEX w ramach mechanizmu wczesnego ostrzegania./li>
  • Lepsze uświadamianie kwestii praktycznego stosowania zasady pomocniczości oraz ułatwianie wymiany najlepszych praktyk w tym zakresie.
  • Bieżące informowanie sprawozdawców i członków KR-u o wkładzie reprezentatywnej sieci władz lokalnych i regionalnych w zagadnienia dotyczące pomocniczości i proporcjonalności.
  • Określanie środków sprzyjających lepszemu stanowieniu prawa, ograniczaniu biurokracji i zwiększaniu akceptacji polityki UE przez obywateli.
  • Ułatwianie dialogu międzyinstytucjonalnego w sprawie pomocniczości poprzez organizowanie raz na dwa lata konferencji poświęconej tej kwestii.​​​
Udostępnij:
 
Back to top