Ocena oddziaływania terytorialnego  

Od czasu wydania opinii w sprawie oceny oddziaływania terytorialnego w 2013 r. Europejski Komitet Regionów (KR) posługuje się tymi ocenami do analizy potencjalnych asymetrycznych skutków terytorialnych polityki i wniosków ustawodawczych UE.

Odnowiona strategia oceny oddziaływania terytorialnego z 2023 r. skupia się na dwóch celach:

· zapewnianiu sprawozdawcom KR-u odpowiednich analiz i informacji, które mogą zostać wykorzystane do poprawy perspektywy terytorialnej opinii KR-u,

· propagowaniu oceny oddziaływania terytorialnego wśród instytucji europejskich jako ważnego elementu lepszego stanowienia prawa.

Sekretariat Komisji COTER kieruje działaniami KR-u w zakresie oceny oddziaływania terytorialnego w ścisłej współpracy z sekretariatami innych komisji.​

Dokumenty

Kontakt

Udostępnij :
 
Back to top