Konferencja Przewodniczących 

W skład Konferencji Przewodniczących wchodzą: przewodnicząca/-y, pierwsza/-y wiceprzewodnicząca/-y oraz przewodniczący wszystkich grup politycznych. Przygotowuje ona prace i ułatwia poszukiwanie konsensusu politycznego w odniesieniu do decyzji podejmowanych przez inne organy założycielskie (Zgromadzenie Plenarne, Prezydium i komisje).

Zbiera się przed każdym posiedzeniem Prezydium, zazwyczaj tego samego dnia. Organizowane są również posiedzenia nadzwyczajne, w Brukseli lub za granicą, w tym dwa razy w roku w kraju UE sprawującym przewodnictwo w Radzie UE.

Treść

Jaki jest jej skład?

W skład Konferencji Przewodniczących wchodzą: 

  • przewodnicząca/-y 
  • pierwsza/-y wiceprzewodnicząca/-y 
  • przewodniczący grup politycznych 

Przewodniczących grup politycznych może reprezentować inny członek ich grupy.

Jakie są jej zadania?

Konferencja Przewodniczących omawia wszelkie sprawy przedłożone jej przez przewodniczącego, w szczególności w celu przygotowania i ułatwienia porozumienia politycznego w sprawie decyzji, które mają zostać podjęte przez inne organy Komitetu. Przewodniczący w swoim oświadczeniu dla Prezydium powinien zdać sprawę z dyskusji, które miały miejsce na posiedzeniu Konferencji Przewodniczących.

Jak długo trwa jej kadencja polityczna?

Podobnie jak w przypadku przewodniczącego i Prezydium kadencja Konferencji Przewodniczących wynosi dwa i pół roku.

Dokumenty

Udostępnij:
 
Back to top