Sieć centrów regionalnych  

Banner

W tym roku zainaugurowaliśmy RegHub 2.0

3 marca 2021 r. KR zainaugurował działanie swojej sieci centrów regionalnych (RegHub) nowej generacji. Jej członkowie monitorują wdrażanie polityk UE w terenie oraz dbają o to, by podczas oceny unijnych strategii politycznych przeprowadzanej na szczeblu UE brano pod uwagę stanowisko setek zainteresowanych stron na poziomie lokalnym i regionalnym.

Sieć RegHub liczy obecnie 46 członków, 10 obserwatorów i jeden podmiot powiązany. Jest również uznaną podgrupą platformy ds. dostosowania się do wymogów przyszłości (F4F) Komisji Europejskiej.

Listę centrów można znaleźć tutaj.

...i zasięgnęliśmy zdania naszych członków w sprawie e-zamówień, INSPIRE i infrastruktury lokalnej

W 2021 r. sieć RegHub zasięgnęła opinii swoich członków na temat wdrażania e-zamówień i dyrektywy ustanawiającej INSPIRE na szczeblu lokalnym i regionalnym. Odpowiedzi zostały przeanalizowane i uwzględnione w dwóch opiniach dotyczących tych zagadnień opracowanych w kontekście dostosowywania się do wymogów przyszłości.

Również w 2021 r. RegHub przeprowadził dwuetapowe konsultacje w sprawie przepisów XXI wieku dla infrastruktury XXI wieku. Wyniki zostaną wykorzystane w specjalnym sprawozdaniu RegHub, które zostanie przedstawione podczas sesji plenarnej w styczniu 2022 r. poświęconej dostosowaniu się do wymogów przyszłości

Gdzie znajdują się centra regionalne?

Nasza interaktywna mapa pokazuje wszystkie centra należące do RegHub 2.0.

_____________

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Share:
Podobne informacje
Linki