O politică mai solidă de cercetare și inovare în UE este o investiție în viitor  
Building a stronger EU R&I policy is an investment in the future

Europa are nevoie de regiuni puternice, cu forța și viziunea de a sprijini ecosistemele de cercetare și inovare și cu un impact real într-o lume globalizată, a afirmat astăzi comisarul Carlos Moedas, în sesiunea plenară a Comitetului European al Regiunilor (CoR), alăturându-se apelului orașelor și regiunilor Europei în favoarea unor politici de cercetare și inovare (C&I) mai multidisciplinare, incluzive, deschise și colaborative.

 

Comitetul European al Regiunilor și-a adoptat astăzi poziția oficială cu privire la evaluarea intermediară a programului Orizont 2020 prin intermediul unui aviz elaborat de Christophe Clergeau (FR-PSE), membru al Consiliului Regional Ținuturile Loarei. Membrii Comitetului au salutat raportul publicat recent de Grupul la nivel înalt privind obținerea unui impact mai mare al programelor de cercetare și inovare ale UE, care scoate în evidență efectul de pârghie pe care îl au fondurile pentru C&I asupra creșterii economice și a locurilor de muncă și menționează rolul orașelor și al regiunilor ca laboratoare ale schimbării în care se pot desfășura proiecte-pilot pentru idei și concepte noi.

 

Carlos Moedas , comisarul pentru cercetare, știință și inovare a afirmat: „Dorința noastră este de a îmbunătăți modul în care diversele surse de finanțare ale UE pot fi combinate pentru a construi infrastructuri de cercetare și inovare regionale, ajutând astfel regiunile să se specializeze în aspectele pe care le stăpânesc cel mai bine și să devină lideri europeni și globali. S-au întreprins multe în acest sens. Regiunile au conceput peste 120 de strategii de specializare inteligentă, stabilind priorități de cercetare și inovare care vor fi sprijinite, între 2014 și 2020, cu peste 40 de miliarde EUR din Fondul european de dezvoltare regională. Cu toate acestea, combinarea finanțării prin Orizont 2020 cu fondurile de coeziune rămâne un demers complex, care trebuie simplificat. Dumneavoastră simțiți pulsul cetățenilor în fiecare din regiunile dvs. Avem nevoie de cunoștințele și experiența dvs. practică pentru a concepe programele viitoare.”

 

Subliniind succesele obținute până în prezent de programul Orizont 2020 în ceea ce privește axarea pe rezultate tangibile, președintele CoR, Markku Markkula , a afirmat: „Ecosistemele regionale de cercetare și inovare reprezintă condiții esențiale pentru a imagina și a clădi un viitor mai bun pentru cetățenii europeni. Pentru a defini Europa pe care ne-o dorim, trebuie să abordăm provocările societale la toate nivelurile: european, național, regional şi local. De aceea, CoR va susține pe deplin ideea unor orașe și regiuni – centre de inovare ale schimbării, în care pot fi testate noi idei și concepte. Ne-am angajat însă și înaintăm și mai mult pe această cale, garantând faptul că proiectele inovatoare pot fi aplicate pe scară mai largă, în întreaga Europă.”

 

Avizul Comitetului European al Regiunilor, care a fost adoptat în unanimitate de Adunarea Plenară miercuri, împărtășește, în mare parte, principalele concluzii ale raportului Grupului la nivel înalt, inclusiv ideea că fondurile structurale pot contribui la crearea unei Europe mai competitive la nivel global, prin sporirea capacității în materie de C&I în toate regiunile, în special în cele mai puțin dezvoltate. Avizul este totuși împotriva unui transfer al fondurilor politicii de coeziune către acțiuni ale programului-cadru. În schimb, solicită luarea unor măsuri în vederea consolidării sistemelor de C&I, ținând seama de contextul din fiecare țară și regiune, pentru a atinge obiectivul Strategiei Europa 2020 de a cheltui 3% din PIB pe C&I publică și privată.

 

„Cercetarea și inovarea trebuie să fie profund înrădăcinate în toate orașele și regiunile și, prin urmare, trebuie să li se acorde o mai mare prioritate în cadrul tuturor politicilor UE, inclusiv al politicii de coeziune. Este esențial să se îmbunătățească sinergiile dintre diferitele politici și să se extindă elaborarea în comun cu regiunile și orașele a programelor de C&I, ținând seama în mai mare măsură de ecosistemele regionale de inovare. Este important și să se recunoască toate formele de excelență, inclusiv inovarea netehnologică și inovarea socială, care pot să răspundă nevoilor societății și să îmbunătățească calitatea vieții cetățenilor”, a afirmat raportorul Christophe Clergeau.

 

Alte propuneri importante ale avizului CoR sunt:

Intensificarea efortului bugetar global al UE în domeniul C&I și creșterea semnificativă a bugetului pentru programul-cadru, cu scopul de a menține cel puțin actualul ritm de creștere al acestuia, care, potrivit raportului Grupului la nivel înalt, ar conduce la un buget pe 7 ani de cel puțin 120 de miliarde EUR, la prețurile curente.

Promovarea excelenței în orașe și regiuni, prin strategii de specializare inteligentă și printr-o mai bună coordonare a investițiilor regionale și europene în proiecte structurale din domeniul specializării inteligente.

Relaxarea cadrului de reglementare pentru activitățile-pilot și simplificarea normelor pentru achizițiile publice inovatoare.

Mai mult sprijin pentru industriile emergente și pentru rețelele de excelență interregionale; consolidarea centrelor și ecosistemelor teritoriale de inovare prin noi acțiuni în materie de „conexiuni teritoriale”, pentru recunoașterea și finanțarea rețelelor de excelență teritoriale, după modelul inițiativei Vanguard.

Cinci principii operaţionale pentru UE, statele membre și autorităţile locale şi regionale, în vederea generării de sinergii: coerență, compatibilitate, complementaritate și elaborare în comun, precum și principiul ecosistemelor.

Înființarea Consiliului european al inovării, cu implicarea autorităţilor locale şi regionale.

 

Contact:
Lauri Ouvinen
Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu