Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
UE trebuie să aducă incluziunea în centrul tranziției digitale și ecologice  

Într-o dezbatere cu ministrul finlandez al afacerilor europene, Tytti Tuppurainen, reprezentanții locali și regionali ai UE au cerut UE să se asigure că toate regiunile și cetățenii lor beneficiază de tranziția digitală și ecologică, care modelează societatea în care trăim. La 9 octombrie, Comitetul European al Regiunilor (CoR) a adoptat două avize elaborate la solicitarea Președinției finlandeze a Consiliului UE, care se concentrează pe abordarea decalajului digital și asigurarea coeziunii și solidarității pentru toți europenii.

În ceea ce privește realizarea neutralității emisiilor de dioxid de carbon în UE până în 2050, ministrul finlandez Tuppurainen a declarat: „Este responsabilitatea UE, împreună cu alte economii majore, să își asume rolul de lider în tranziția către o economie digitală, durabilă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei. Tranziția ar trebui privită ca o oportunitate. Trebuie să adoptăm și să conturăm schimbările aduse de tranziția ecologică, evoluția tehnologică și globalizare, astfel încât nimeni să nu fie lăsat în urmă.”

Ministrul a adăugat că „politica de coeziune contribuie în mod semnificativ la creșterea durabilă și favorabilă incluziunii în toate regiunile UE și ne ajută să abordăm provocările cu care se confruntă UE. Este un instrument important pentru stimularea creșterii economice durabile și reducerea disparităților regionale. În același timp, viitoarea politică de coeziune trebuie să fie orientată mai mult către rezultate, mai eficientă și organizată în jurul unor puncte tematice.”

Karl-Heinz Lambertz , președintele Comitetului European al Regiunilor, a declarat: „Toate regiunile și orașele trebuie să beneficieze de avantajele oferite de economia digitală, dacă dorim să construim o Europă competitivă, favorabilă incluziunii și durabilă. Transformarea digitală a economiilor noastre merge mână în mână cu coeziunea economică, socială și teritorială a Europei. Ea va contribui nu numai la crearea de locuri de muncă, ci va sprijini regiunile și orașele, în special zonele rurale și cele de tranziție, să facă de urgență trecerea către un viitor neutru din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon, la care Europa trebuie să ajungă până în 2050. Cu toate acestea, fără investiții suficiente, regiunile și orașele nu vor putea să obțină rezultate. Mărimea și forma următorului buget al UE vor defini viitorul nostru comun pentru următorii ani. Reducerea investițiilor la nivel regional și centralizarea fondurilor vor frâna evoluția UE.”

Primul din cele două avize subliniază că accesul la societatea digitală și participarea activă la aceasta sunt esențiale pentru o viitoare dezvoltare locală și regională de succes, și evidențiază coeziunea digitală ca o dimensiune suplimentară importantă a conceptului tradițional de coeziune economică, socială și teritorială, definit în tratatele UE. Cu toate acestea, CoR regretă faptul că prioritățile agendei politice a noii Comisii Europene nu pun suficient accentul pe o piață unică digitală favorabilă incluziunii, care să aducă beneficii tuturor cetățenilor din întreaga Uniune Europeană.

Potrivit raportoarei Anne Karjalainen (FI-PSE), membră a Consiliului local Kerava, „transformarea digitală trebuie să se bazeze în UE pe o economie a datelor durabilă, competitivă și axată pe factorul uman. În locul dezvoltării produselor axate pe tehnologie, ar trebui să se acorde atenție mai degrabă dezvoltării unor tehnici, servicii și produse axate pe factorul uman, inclusiv proiectarea axată pe utilizator, co-crearea și dezvoltarea rapidă.”

Pentru a garanta dreptul la conectivitate al fiecărui cetățean european, CoR solicită mai mult sprijin pentru dezvoltarea rețelelor în bandă largă de mare viteză și a rețelelor 5G în comunitățile locale, indiferent de dimensiunea și densitatea populației. Avizul dnei Karjalainen solicită, de asemenea, să se investească mai mult în competențele digitale și în alfabetizarea mediatică, în securitatea cibernetică și în protecția consumatorilor în domeniul economiei digitale, și subliniază rolul de centre de inovare digitală al rețelelor regionale în punerea în aplicare a noului program Europa digitală.

Digitalizarea și soluțiile inteligente în serviciile publice, în special în sectoarele transporturilor și energiei, sunt, de asemenea, esențiale pentru accelerarea dezvoltării durabile la nivel local și regional. Avizul elaborat de Andries Gryffroy (BE-AE), membru al Parlamentului flamand, se concentrează asupra rolului orașelor inteligente în garantarea tranziției echitabile către neutralitatea climatică și punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă la nivel local.

Raportorul, dl Gryffroy, a subliniat că „orașele și comunitățile au de jucat un rol important în tranziția către o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, neutră din punct de vedere climatic și caracterizată de biodiversitate. Trebuie să creăm oportunități mai multe și mai bune pentru a-i ajuta și sprijini pe actorii locali și regionali în această evoluție. Va fi necesară o abordare ascendentă, cu măsuri inteligente care decurg din cooperarea locală. Această incluziune este necesară, de asemenea, pentru a elimina decalajul digital, astfel încât să se asigure că părțile cele mai slabe nu sunt lăsate în urmă în tranziția către o societate digitală.”

Informații generale

Politica de coeziune este principala sursă de finanțare a UE pentru îmbunătățirea conectivității: în cadrul financiar multianual actual al UE (2014-2020), în cadrul fondurilor ESI au fost alocate 6 940 milioane EUR, în principal din Fondul european de dezvoltare regională, pentru extinderea rețelelor în bandă largă. Până la sfârșitul anului 2020, se preconizează că finanțarea va permite unui număr de 14,6 milioane de noi gospodării să aibă acces la bandă largă; 77 500 de întreprinderi pot beneficia de sprijin pentru a spori utilizarea serviciilor TIC; 41,7 milioane de persoane vor beneficia de servicii medicale îmbunătățite, inclusiv e-sănătate. Finanțarea este asigurată și din Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) și din Mecanismul pentru interconectarea Europei, inclusiv din Fondul pentru comunicații în bandă largă, lansat în 2018. Informații suplimentare .

Din 2017, CoR colaborează cu Comisia Europeană în cadrul unei Platforme comune pentru comunicații în bandă largă , unde factorii de decizie și experții de la nivel local au analizat soluții pentru implementarea unei benzi largi de mare viteză mai rapide, mai eficiente și mai durabile în toate regiunile europene, depunând eforturi în vederea eliminării decalajului digital cauzat de localizarea geografică sau de eșecul pieței. Platforma își extinde activitatea pentru a acoperi aspecte mai ample ale societății și ale economiei digitale. Documentul de poziție „ Europa digitală pentru toți ”, elaborat de președintele CoR, Karl-Heinz Lambertz, și prim-vicepreședintele Markku Markkula, a fost prezentat la Adunarea privind Agenda digitală 2019

Persoană de contact:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu