Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Reprezentanții aleși la nivel local și regional solicită o a cincea strategie macroregională  
Strategia pentru regiunea Carpaților este o condiție necesară pentru conservarea bogățiilor naturale și a patrimoniului multicultural al acestei regiuni și pentru a - i asigura o dezvoltare socioeconomică durabilă

Comitetul European al Regiunilor (CoR), la inițiativa dlui Władysław Ortyl (PL-CRE), mareșalul voievodatului Carpații Inferiori, a adoptat în sesiunea plenară din decembrie un aviz privind o strategie macroregională pentru regiunea Carpaților. Instituirea celei de-a cincea strategii macroregionale ar însemna o finanțare suplimentară pentru toate regiunile din regiunea carpatică, situate atât în UE, cât și în afara Uniunii, de exemplu în Ucraina, Serbia și Republica Moldova.

Mareșalul voievodatului Carpații Inferiori a subliniat că „instituirea unei strategii pentru regiunea Carpaților are o importanță uriașă pentru regiunea noastră și ne permite să ne deschidem în raport cu țările vecine. Acest instrument va permite consolidarea legăturilor transfrontaliere și va promova o integrare mai puternică a comunităților locale în macroregiunea Carpaților, printre altele prin dezvoltarea în comun și protejarea mediului și a patrimoniului cultural.”

Avizul elaborat de dl Władysław Ortyl este rezultatul mai multor ani de eforturi în vederea instituirii unei strategii pentru regiunea Carpaților. Documentul evidențiază resursele unice de care dispun Carpații, cum ar fi bogățiile naturale, patrimoniul multicultural unic, resursele umane și identitatea comună a comunităților montane. Toate aceste elemente pot sta la baza unei colaborări în vederea unei dezvoltări socioeconomice mai dinamice, mai durabile și mai echilibrate în această regiune. Inițiativa instituirii unei strategii macroregionale pentru regiunea Carpaților este demarată simultan și la nivelul guvernelor și parlamentelor naționale, precum și la nivelul autorităților regionale și orășenești și al comunităților locale.

„Propunerea (CoR) este justificată, iar regiunile din zona Carpaților afirmă într-un singur glas necesitatea unui sprijin adecvat din partea UE pentru această regiune. Eforturile noastre pe termen lung ne - au permis să identificăm cu exactitate necesitățile regiunii Carpaților (...). Sunt ferm convins că vom obține undă verde pentru continuarea colaborării țărilor din regiunea Carpaților cu privire la acest proiect. Ar trebui reamintit că și inițiativa privind Strategia UE pentru regiunea alpină își are originea în Comitetul European al Regiunilor”, a subliniat raportorul.

Carpații constituie un lanț muntos omogen, dar care, date fiind caracteristicile lor geografice, prezintă provocări și oportunități de dezvoltare specifice. Ei se întind pe 190 000 km 2 , fiind astfel, ca suprafață, a doua zonă muntoasă de pe continentul european, după Alpi, și că pe acest teritoriu trăiesc aproximativ 68 de milioane de persoane. Potențialul reprezentat de relațiile multiseculare de vecinătate dintre comunitățile din regiunile Carpaților este rezultatul încrucișării influențelor venite din Est și Vest, al experiențelor istorice comune, precum și al tradițiilor pastorale.

Strategia macroregională pentru regiunea alpină, care funcționează bine în regiunile muntoase și ai cărei beneficiari sunt regiuni relativ bogate, a servit drept model pentru elaborarea avizului. În avizul CoR se constată că o parte semnificativă din macroregiunea Carpaților este formată din unele dintre cele mai sărace regiuni ale statelor membre și că, în cele mai multe dintre ele, PIB-ul pe cap de locuitor nu depășește 50 % din media UE. Se constată, de asemenea, lipsa infrastructurii, ca urmare a unei lungi perioade de investiții insuficiente și de procese de transformare economică și a neglijării potențialului de dezvoltare.

În cadrul strategiilor macroregionale existente și în procesul de elaborare a unor noi strategii, autoritățile locale și regionale joacă un rol - cheie în promovarea democrației, a descentralizării și a autonomiei locale și regionale. Strategiile devin un instrument ascendent de cooperare teritorială și se bazează pe implicarea actorilor regionali și locali și a societății civile. Guvernanța pe mai multe niveluri capătă o și mai mare importanță în cazul regiunilor a căror capacitate de dezvoltare este limitată de localizarea lor periferică în raport cu centrele europene de dezvoltare și al celor cu legături de comunicare slab dezvoltate, din cauza condițiilor geografice specifice terenului muntos și a barierelor pe care le reprezintă frontierele moștenite istoric.

Potrivit reprezentanților aleși la nivel local și regional, strategiile macroregionale contribuie la abordarea provocărilor comune anumitor zone. Utilizarea în comun a potențialului regiunilor transfrontaliere contribuie în mod semnificativ la asigurarea coeziunii teritoriale a diverselor țări și regiuni. Strategiile macroregionale constituie totodată un instrument de guvernanță pe mai multe niveluri, integrând în jurul obiectivelor selectate activitățile actorilor care reprezintă nivelurile european, național, regional și local.

Informații suplimentare

A macro-regional strategy for the Carpathian region (O strategie macroregională pentru regiunea Carpaților), rezumat, octombrie 2019.

Convenția Carpatică

EC Study on macro-regional strategies and their links with cohesion policy (Studiul CE privind strategiile macroregionale și legăturile lor cu politica de coeziune), raport final, 2018

Euroregiunea Carpaților, site web

GECT Via Carpatia , site web

Date de contact:

Wioletta Wojewódzka

tel. +32 2 282 22 89

+32 473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu