Starea Uniunii Europene: perspectiva regiunilor și a orașelor  


La 10 octombrie 2017, Karl-Heinz Lambertz, președintele Comitetului European al Regiunilor, și-a ținut la Bruxelles primul discurs pe tema „Starea Uniunii Europene: perspectiva regiunilor și a orașelor”. Discursul a fost urmat de o dezbatere cu lideri de la nivel local și regional din toate statele membre ale UE.

Discursul președintelui Lambertz contribuie la stabilirea viitoarei agende a UE, prin trecerea în revistă a situației actuale a regiunilor și orașelor Uniunii, și, totodată, încearcă să privească spre viitor, la provocările cu care se vor confrunta autoritățile locale în anii următori.
 
Urmăriți-ne pe Twitter:

#SOTREG