Comisia pentru politica economică (ECON)  

Sfera de competență a Comisiei pentru politica economică acoperă următoarele domenii:

 • Achizițiile publice
 • Comerțul internațional și tarifele internaționale (inclusiv aspectele legate de OMC)
 • Finanțele și investițiile locale/regionale
 • Guvernanța economică și semestrul european
 • Guvernanța obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD)
 • Investițiile publice
 • Piața internă și piața unică digitală
 • Politica economică și monetară
 • Politica fiscală
 • Politica industrială și industria 4.0
 • Politica în domeniul concurenței și privind ajutoarele de stat
 • Politica privind IMM-urile și antreprenoriatul
 • Serviciile publice

De asemenea, secretariatul Comisiei ECON este responsabil pentru acordarea premiului „Regiune europeană întreprinzătoare” (REI), care recompensează regiunile UE cu viziunea cea mai credibilă, cu perspectiva cea mai avansată și promițătoare și cu o strategie politică antreprenorială inovatoare.

Secretariatul ECON este responsabil de Rețeaua centrelor regionale pentru evaluarea punerii în aplicare a politicilor UE (RegHub)​. RegHub este o platformă prin intermediul căreia principalii actori locali și regionali sunt implicați în consultări în care să își partajeze experiențele legate de punerea în aplicare a politicilor UE.

Secretariatul ECON gestionează Platforma pentru comunicații în bandă largă, care este o inițiativă comună a Comitetului European al Regiunilor (CoR) și a Comisiei Europene, pentru a ajuta internetul în bandă largă de mare viteză să ajungă în toate regiunile europene.

Comisia ECON joacă, de asemenea, un rol de lider și de coordonator în relațiile dintre CoR și Grupul Băncii Europene pentru Investiții (BEI)​, care acoperă o gamă largă de acțiuni și domenii de politică.

În cele din urmă, prin intermediul anchetelor, al studiilor și al analizelor, Secretariatul ECON își ajută membrii să monitorizeze tendințele actuale din orașele și regiunile europene și să identifice bunele practici în materie de politici.​


Alegeți altă comisie a CoR: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

Assitant to the HoU: Cécile Eclache

Webmaster: Brigitte Gendebien

Administrators:

 • John Bennett, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction, EER
 • Nils Brunelet, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Relationship with E​IB, membership of the Group of Communicators (GOC)
 • Andrea Forti, Deputy Head of Unit, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform
 • Effrosyni Kossyvaki (SNE), in charge of International trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
 • Maria Lozano Uriz, in charge of Digital Single Market, Digital Agenda, ICT Networks and Information Society and Smart specialisation strategies, Broadband platform
 • Claudia Moser (SNE), in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Financial and Capital markets, Taxation, Financial services, Capital Market Union
 • Rafael Mondelaers, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction
 • Audrey Parizel​, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform, sustainable development goals (SDGs)
 • Alexander Popov, in charge of Digital Single Market, ICT Networks and Information Society
 • Robert Rönström, in charge of International Trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
 • Rainer Steffens (SNE), in charge of Horizontal Activites
 • Piotr Zajączkowski, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction, EER

Assistants:

To contact the ECON team, please use the Contact form (subject 'Economic Policy')

Informaţii pe această temă
Links