Petr Blížkovský 

Generálny tajomník 

Petr Blížkovský
Generálny tajomník Európskeho výboru regiónov má celkovú zodpovednosť za prípravu prác a vykonávanie rozhodnutí, ktoré prijali štatutárne orgány: plenárne zhromaždenie, predsedníctvo, konferencia predsedov a samotný predseda. Ako vedúci sekretariátu dohliada na podporu poskytovanú členom, ktorí sú zástupcami viac ako milióna volených miestnych a regionálnych politikov v celej EÚ.​
Generálny tajomník taktiež pomáha predsedovi pri plnení jeho úloh, ako je zastupovanie záujmov VR vo vzťahu k ostatným inštitúciám a orgánom EÚ a takisto riadenie každodennej administratívnej činnosti, služby poskytované členom a činnosti týkajúce sa politík, rozpočtu a komunikácie.


Obsah

Môj tím

Dokumenty

Planning and reporting

Staff information

Annual information regarding occupational activities of former senior officials

Good administration

Whistleblowing procedures

Kontakt

Kontakt na kabinet +32 2 282 2009 sgcab-cor@cor.europa.eu
Rue Belliard 101, 1040 Brussels, Belgium
Zdieľať:
 
Back to top