Zapojte sa  

Európsky výbor regiónov (VR) podporuje účasť na všetkých úrovniach , od regionálnych a miestnych orgánov až po spoluobčanov. Ako sa môžete zapojiť?


Online prieskumy , konzultácie a podujatia sú otvorené pre regionálne a miestne orgány, združenia, MVO, expertov a akademických pracovníkov.


O ocenenie Podnikateľský región roka (EER) sa môžu uchádzať všetky regióny s politickými právomocami.


Návštevy VR a knižnice sú otvorené širokej verejnosti.


Zapojte sa!

Zúčastnite sa

vyjadrite svoj názor v rámci konzultácií

zúčastnite sa na plenárnom zasadnutí

zúčastnite sa na podujatí v Bruseli alebo vo Vašom meste/regióne

prihláste sa do súťaže o ocenenie Podnikateľský región roka (EER)

Informujte sa

zaregistrujte sa do hromadného otvoreného online kurzu VR (MOOC)

navštívte knižnicu VR

pozrite si naše brožúry

oboznámte sa s našimi štúdiami

vyhľadajte si dokument

Zorganizujte

naplánujte návštevu VR

usporiadajte podujatie vo VR

Share:
Súvisiace informácie