Pomáhame regiónom a mestám v boji proti koronavírusu  

Pandémia COVID-19 skúša svet a zároveň je výzvou a príležitosťou rozhodnúť sa, ako chceme zmeniť svoju budúcnosť. Od vlád na všetkých úrovniach, a najmä od miestnych a regionálnych samospráv sa očakáva, že budú poskytovať záchranné služby, zamedzia šíreniu tejto choroby, čo najviac zmiernia s ňou súvisiace sociálne a ekonomické dôsledky a budú koordinovať úsilie o obnovu. Európsky výbor regiónov spolu s miestnymi a regionálnymi predstaviteľmi v prvej línii boja proti pandémii COVID-19 podporuje ich úsilie.

1. Táto platforma vzájomnej výmeny a podpory svedčí o stovkách konkrétnych skúseností s tým, ako čelia tejto výzve a podporujú svoje podniky a komunity. Je aj platformou cezhraničnej spolupráce a výmeny nadnárodných skúseností.​

        

2. Prvá správa Výročného regionálneho a miestneho barometra obsahuje analýzu účinkov pandémie na zdravie, hospodárstvo, digitálnu transformáciu, sociálne aspekty a aspekty zamestnanosti, životné prostredie a politické postoje regionálnych a miestnych komunít a bola vypracovaná na základe faktov. Poskytuje aj prvé posúdenie politických reakcií na úrovni EÚ, členských štátov a na nižšej ako celoštátnej úrovni. Prečítajte si správu a politické odporúčania VR.

3. Výbor ako súčasť svojej práce pravidelne predkladá konkrétne návrhy opatrení a politických iniciatív. V záujme inkluzívnej a udržateľnej obnovy je nevyhnutné pokračovať v práci zdola nahor a poučiť sa z krízy, aby bolo možné vybudovať odolnejšie komunity. Viac informácií o našich politických návrhoch a činnostiach nájdete v sekciách venovaných spravodajstvu, podujatiam a stanoviskám.


No results.
Share:
Súvisiace informácie
Linky
@EU_CoR