Európska sieť predstaviteľov územných samospráv pre otázky EÚ 

summit
© European Union

​​V regiónoch a mestách Európskej únie pôsobí viac ako milión volených politikov. Každý deň sa zaoberajú európskymi právnymi predpismi, programami financovania a diskusiami. Sieť vychádza z úspešných skúseností miestne alebo celoštátne pôsobiacich politikov, ktorí sa zaoberajú záležitosťami EÚ, napríklad v Rakúsku, vo Francúzsku či v Nemecku.

Prihláška do siete

Obsah

Kto sa môže prihlásiť a ako?

Sieť je určená regionálnym a miestnym politikom, ktorí sú volenými zástupcami vo vláde, parlamente alebo zhromaždení regiónu, provincie, mesta či obce. Prihlásením do siete politik potvrdzuje, že bol zvolený do príslušného zhromaždenia, aby zastupoval svoj volebný obvod. Jeden alebo viacerí politici z rovnakého zhromaždenia môžu počas svojho mandátu používať titul „člen siete VR predstaviteľov územných samospráv pre otázky EÚ“.

Sieť je dobrovoľný projekt organizovaný zdola nahor. Neprebieha žiadne výberový proces, všetci zaregistrovaní politici sa stávajú súčasťou siete.

​Čo táto sieť ponúka?

VR členom siete ponúka:

 • konkrétne informácie prostredníctvom bulletinov, brífingov, osobitnej stránky na webovom sídle VR a súkromnej skupiny na platforme Futurium nazvanej „predstavitelia územných samospráv pre otázky EÚ vo VR“, ktorá sa stane hlavným fórom informácií a podujatí,
 • pozvánky na podujatia VR, linky na politické diskusie vo VR,
 • výmeny a nadväzovanie kontaktov s členmi VR, ich náhradníkmi a inými predstaviteľmi územných samospráv pre otázky EÚ.

Úlohou siete nie je poskytovanie finančnej podpory zo zdrojov VR.

​Ako môžu predstavitelia pre otázky EÚ spolupracovať s VR?

Môžu aktívne prispievať k činnosti VR, čo zahŕňa napríklad usporadúvanie podujatí súvisiacich s EÚ v miestnych a regionálnych zastupiteľstvách, organizovanie diskusií s občanmi, účasť na konzultáciách a prieskumoch VR či na takých podujatiach, ako je každoročný Európsky týždeň regiónov a miest alebo pravidelné európske samity VR. Okrem toho sa členovia siete môžu obrátiť na administratívu VR vo svojom vlastnom jazyku, aby sa na niečo opýtali, či požiadali o nejaký materiál alebo pomoc pri organizovaní podujatí. Predstavitelia územných samospráv pre otázky EÚ sa môžu obracať aj na členov VR zo svojho regiónu alebo členského štátu a pýtať sa ich na práce prebiehajúce vo výbore alebo príslušnom regióne. Členovia výboru sa môžu rozhodnúť, že sa stanú mentormi týchto predstaviteľov pre otázky EÚ.

​Futurium 

Futurium je online platforma Európskej komisie, ktorá ponúka interakčné priestory (skupiny alebo komunity), kde členovia môžu zverejňovať príspevky a vyjadrovať sa k materiálom, zdieľať dokumenty, obrázky, videá a informácie o podujatiach. Rozhranie je viacjazyčné s možnosťou okamžitého prekladu, čo komukoľvek umožňuje čítať materiály a vyjadrovať sa vo svojom jazyku (ak je jedným z úradných jazykov EÚ).

Hoci k platforme Futurium má prístup ktokoľvek, na vstup do komunity je potrebné mať konto EU Login. Používateľ nemôže zverejňovať príspevky, kým nie členom príslušnej skupiny. Vo verejných skupinách (https://futurium.ec.europa.eu/en/digital-compass) môže každý vidieť a čítať to, čo je zverejnené, ale iba členovia skupiny môžu pripomienkovať alebo vytvárať obsah. V súkromných skupinách môžu len členovia skupiny komunikovať a vidieť, čo sa v skupine zverejňuje.

Predstavitelia územných samospráv pre otázky EÚ tvoria súkromnú skupinu, ktorá zdieľa informácie s pilotným projektom Európskej komisie Budovanie Európy s predstaviteľmi miestnych samospráv. Administrátori VR a Európskej komisie v nej môžu zverejňovať novinky, informácie o podujatiach, webinároch, brífingoch a rôzne užitočné dokumenty.

​Jej súčasťou je súkromná podskupina predstaviteľov územných samospráv pre otázky EÚ vo VR, v ktorej členovia zverejňujú svoje príspevky a komentáre k materiálom, napr. informácie o podujatiach, novinky, dokumenty, osvedčené postupy, fotografie alebo odkazy na videá. Ak chcete dostať pozvanie na vstup do tejto skupiny na platforme Futurium, musíte byť voleným miestnym alebo regionálnym politikom a registrovaným členom skupiny predstaviteľov územných samospráv pre otázky EÚ vo VR. 


Podujatia

Minulé podujatia

Multimédiá

Plamena Marinova, BG: Europe is safety

 


Ďalšie videá

 • Plamena Marinova, BG: Europe is safety
  Plamena Marinova, BG: Europe is safety
 • Patrick Connor-Scarteen, IE: Europe invests in communities
  Patrick Connor-Scarteen, IE: Europe invests in communities
 • Jan Dirk Van der Borg, NL: Europe invests in local infrastructure
  Jan Dirk Van der Borg, NL: Europe invests in local infrastructure
 • Emilia Wasielewska, PL: Europe is democracy
  Emilia Wasielewska, PL: Europe is democracy
 • Savannah Van Dongen, BE: Europe supports progressive projects
  Savannah Van Dongen, BE: Europe supports progressive projects
 • Marseille Summit, Café Europa for EU Councillors, 3rd March
  Marseille Summit, Café Europa for EU Councillors, 3rd March
 • Marseille Summit, Café Europa for EU Councillors, 4th March
  Marseille Summit, Café Europa for EU Councillors, 4th March

Fotografie

Kontakt

Zdieľať:
 
Back to top