Európska sieť predstaviteľov regionálnych a miestnych samospráv 

Priblížiť Európu miestnym komunitám 

​Európska sieť predstaviteľov regionálnych a miestnych samospráv je iniciatíva, ktorú riadia inštitúcie EÚ a ktorá je určená miestnym alebo regionálnym politikom s politickým mandátom na regionálnej alebo miestnej úrovni v niektorom z členských štátov EÚ.

Ak ste zástupcom miestnej alebo regionálnej samosprávy a máte záujem dozvedieť sa viac o tom, čo môže EÚ urobiť pre Vašu miestnu komunitu, zoznámiť sa s členmi Európskeho výboru regiónov, vymieňať si názory a nadväzovať kontakty s ostatnými členmi zastupiteľstiev v celej Európe, zapojte sa do siete #EUCouncillors!

O členstvo v sieti môžete požiadať tu.

Obsah

Naše ciele

Cieľom siete je:

 • priblížiť Európu miestnym komunitám prostredníctvom práce 1,2 milióna miestnych a regionálnych zástupcov v celej EÚ,
 • pôsobiť ako platforma pre predstaviteľov regionálnych a miestnych samospráv, aby sa mohli stretávať, diskutovať a nadväzovať kontakty s ostatnými predstaviteľmi a členmi Európskeho výboru regiónov,
 • povzbudzovať predstaviteľov miestnych a regionálnych samospráv, aby sa pred budúcimi voľbami do Európskeho parlamentu zúčastňovali na rôznych podujatiach a aktivitách v oblasti komunikácie.

Projekt sa vyvíja v úzkej spolupráci s ostatnými inštitúciami EÚ, najmä s Európskou komisiou (sieť BELC) a Európskym parlamentom.

Ako sa stať členom

Sieť je otvorená pre regionálnych a miestnych politikov, ktorí sú volenými zástupcami vo vláde, parlamente alebo zhromaždení regiónu, provincie, mesta, obce či dediny.

Uchádzačov o členstvo žiadame, aby

 • vyplnili ​online formulár dostupný vo všetkých jazykoch EÚ, a tak požiadali o členstvo v sieti #EUCouncillors (otvorená výzva na predkladanie žiadostí),
 • predložili dôkaz o svojom volebnom mandáte a informácie o svojej politickej príslušnosti na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ, o svojich jazykových preferenciách a geografických údajoch.

Po schválení prihlášky Európskym výborom regiónov sa uchádzačom zašle potvrdenie o členstve, aby mohli začať využívať celý rad produktov a služieb, ktoré sú dostupné pre všetkých členov siete #EUCouncillors.

Čo táto sieť ponúka

Ako člen Európskej siete predstaviteľov regionálnych a miestnych samospráv budete mať prístup k:

 • informačným modulom týkajúcim sa konkrétnych príležitostí, ktoré ponúka EÚ pre Váš územný celok,
 • webinárom, stretnutiam, interaktívnym schôdzam s členmi VR a odborníkmi z EÚ,
 • pozvánkam na hlavné podujatia, politické diskusie a stretnutia na úrovni EÚ, vnútroštátnej a miestnej úrovni,
 • týždenným stručným informáciám a mesačnému informačnému bulletinu,
 • skupine na Facebooku,
 • odbornej príprave v oblasti nástrojov a kanálov sociálnych médií, ako aj digitálnym seminárom a odbornému poradenstvu,
 • prieskumom zameraným na zhromažďovanie nápadov a návrhov v súvislosti s tým, ako ďalej rozvíjať sieť.

VR neposkytuje členom siete žiadnu finančnú podporu.

Ako spolupracovať s VR

K aktivitám VR môžete prispieť:

 • kontaktovaním členov VR vo Vašom meste a regióne s cieľom prediskutovať otázky, ktoré sú pre Vás dôležité,
 • propagovaním diskusie na miestnej úrovni o témach týkajúcich sa EÚ pred voľbami do Európskeho parlamentu spolu s členmi VR a inými inštitúciami EÚ,
 • účasťou na otvorených konzultáciách a kľúčových podujatiach, ako je Európsky týždeň regiónov a miest alebo európske samity VR.

Platformy

Zapojiť sa do diskusie s ostatnými predstaviteľmi miestnych a regionálnych samospráv z celej EÚ nebolo nikdy jednoduchšie. Ako európsky predstaviteľ regionálnej a miestnej samosprávy budete mať prístup k platforme

 • Futurium

Je to viacjazyčná platforma na zhromažďovanie informácií o politikách EÚ a legislatívnych iniciatívach VR, na výmenu osvedčených postupov a nadväzovanie kontaktov s ostatnými členmi.

Keďže súkromná skupina európskych predstaviteľov regionálnych a miestnych samospráv zdieľa platformu Futurium s pilotným projektom Európskej komisie s názvom Budovanie Európy s predstaviteľmi miestnych samospráv, ide o jednotné kontaktné miesto pre správy, podujatia, digitálne semináre, brífingy a užitočné dokumenty z VR a Európskej komisie. Poskytuje tiež priestor na stretnutia s podobne zmýšľajúcimi politikmi z regiónov a miest v celej Európe.

Ak sa chcete pripojiť ku komunite predstaviteľov regionálnych a miestnych samospráv #EUCouncillors na platforme Futurium, vytvorte si online prihlasovací účettu.

Aktuálne správy

Podujatia

Najbližšie podujatia

Minulé podujatia

Súbor nástrojov

Documents

Visuals

Multimédiá

Plamena Marinova, BG: Europe is safety

 


Ďalšie videá

 • Plamena Marinova, BG: Europe is safety
  Plamena Marinova, BG: Europe is safety
 • Patrick Connor-Scarteen, IE: Europe invests in communities
  Patrick Connor-Scarteen, IE: Europe invests in communities
 • Jan Dirk Van der Borg, NL: Europe invests in local infrastructure
  Jan Dirk Van der Borg, NL: Europe invests in local infrastructure
 • Emilia Wasielewska, PL: Europe is democracy
  Emilia Wasielewska, PL: Europe is democracy
 • Savannah Van Dongen, BE: Europe supports progressive projects
  Savannah Van Dongen, BE: Europe supports progressive projects
 • Marseille Summit, Café Europa for EU Councillors, 3rd March
  Marseille Summit, Café Europa for EU Councillors, 3rd March
 • Marseille Summit, Café Europa for EU Councillors, 4th March
  Marseille Summit, Café Europa for EU Councillors, 4th March

Sledujte nás

Kontakt

Ak máte záujem získať viac informácií, napíšte na adresu:
Zdieľať :
 
Back to top