Európska sieť predstaviteľov územných samospráv pre otázky EÚ  

„Európa“ je v našich regiónoch a obciach prítomná každodenne Apostolos Tzitzikostas, predseda gréckeho regiónu Stredné Macedónsko a predseda VR

V regiónoch a mestách Európskej únie pôsobí viac ako milión volených politikov. Každý deň sa zaoberajú európskymi právnymi predpismi, programami financovania a diskusiami. Táto sieť vychádza z úspešných skúseností s politikmi na celoštátnej alebo miestnej úrovni, ktorí sa zaoberajú záležitosťami EÚ, napríklad v Rakúsku, vo Francúzsku či v Nemecku.

Kto by sa mal prihlásiť a ako?

Sieť je určená regionálnym a miestnym politikom, ktorí sú volení zástupcovia vo vláde, parlamente alebo zhromaždení regiónu, mesta, provincie, obce či dediny. Prihlásením do siete politik potvrdzuje, že ho príslušné zhromaždenie vymenovalo, aby zastupoval svoj volebný obvod. Takéto zhromaždenie môže vymenovať jedného alebo viacerých politikov, ktorí môžu po dobu trvania vymenovania používať titul „člen siete VR predstaviteľov územných samospráv pre otázky EÚ“.

Sieť je dobrovoľný projekt zdola nahor. Neprebieha žiadne výberový proces, všetci zaregistrovaní politici sa stávajú súčasťou siete.

Čo táto sieť ponúka?

VR členom siete ponúka:

  • cielené informácie prostredníctvom informačných bulletinov a briefingov,
  • pozvánky na podujatia VR, linky na politické diskusie vo VR,
  • debaty s členmi VR, ich náhradníkmi a ostatnými členmi siete.

VR neposkytuje sieti žiadny finančný príspevok.

Ako môžu predstavitelia pre otázky EÚ spolupracovať s VR?

Členovia siete môžu nadviazať kontakt s ktorýmkoľvek členom VR. Môžu tiež aktívne prispievať k činnosti VR, čo zahŕňa napríklad usporadúvanie podujatí súvisiacich s EÚ vo svojich miestnych a regionálnych zastupiteľstvách, organizovanie diskusií s občanmi, účasť na konzultáciách a prieskumoch VR či na podujatiach, ako je napríklad každoročný Európsky týždeň regiónov a miest alebo pravidelné európske summity VR. Okrem toho sa členovia siete môžu obrátiť na administratívu VR vo svojom vlastnom jazyku. aby sa na niečo opýtali, či požiadali o materiál alebo o pomoc pri organizovaní podujatí.


                                ​Požiadať o členstvo v sieti​​

No results.

 Previous Events

No results.

 Upcoming Events

No results.

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
No results.
Share: