Úvahy o Európe  
 
 
 ​

Vyjadrite sa k budúcnosti Európy: oboznámte sa s kampaňou Úvahy o Európe

Úvahy o Európe bola iniciatíva Európskeho výboru regiónov (VR), ktorá poskytla platformu pre zapojenie občanov do prebiehajúcej diskusie o budúcnosti Európy.

Prostredníctvom špecializovaného online prieskumu a viac ako 210 miestnych diskusií v rámci celej EÚ, ktoré sa organizovali v spolupráci s miestnymi a regionálnymi partnermi, ponúkol VR občanom príležitosť podeliť sa o svoje názory a návrhy týkajúce sa budúceho možného vývoja EÚ v najbližších desiatich rokoch.

 
 

 
 

​ ​Získané odpovede boli zapracované do stanoviska VR na tému Úvahy o Európe: príspevok miestnych a regionálnych orgánov k úsiliu obnoviť dôveru v Európsku úniu, ktoré bolo prijaté v októbri 2018 pred odštartovaním kampane pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2019.

V apríli 2018 bola zverejnená prvá správa o kampani, ktorá bola zhrnutím spätnej väzby od občanov získanej počas diskusií na miestnej úrovni, ako aj prostredníctvom online prieskumu. Záverečná správa kampane bola uverejnená v októbri 2018.

V priebehu roku 2018 iniciatíva Úvahy o Európe pokračovala v podpore miestnych podujatí organizovaných na podnet členov VR, regiónov, miest, ich národných a regionálnych združení a v partnerstve s ostatnými inštitúciami EÚ. Politické diskusie v tejto súvislosti iniciovali aj regionálne parlamenty alebo miestne zastupiteľstvá.

Zapojte sa do iniciatívy #eulocal s cieľom pomôcť formovať budúcnosť európskeho projektu.

Ak máte záujem o ďalšie informácie alebo sa chcete podeliť o svoje názory a návrhy, neváhajte nás kontaktovať.

Share:
Twitter

More tweets

Audiovisual
 
 
 
Contact
Directorate for communication
Local events team
eulocal@cor.europa.eu