Združenie pre súdržnosť 

© AFP

Združenie pre súdržnosť (#CohesionAlliance) je koalíciou tých, ktorí sa domnievajú, že politika súdržnosti EÚ musí naďalej zostať pilierom budúcnosti EÚ. K združeniu sa od jeho založenia v októbri 2017 pripojilo vyše 12 000 jednotlivých signatárov, 140 regiónov, 137 miest a vyšších územných celkov, 50 združení miestnych a regionálnych samospráv, 40 poslancov Európskeho parlamentu a 35 odvetvových združení z EÚ.

V októbri 2022 partneri združenia opätovne potvrdili svoj záväzok posilniť politiku súdržnosti a zvýšiť územný vplyv všetkých investícií EÚ a prispôsobiť ich dlhodobým výzvam, ktorým Európa čelí.

Pripojte sa k združeniu

Obsah

Čo je združenie?

Združenie pre súdržnosť (#CohesionAlliance) je koalíciou tých, ktorí sa domnievajú, že politika súdržnosti EÚ musí naďalej zostať pilierom budúcnosti EÚ. Vzniklo vďaka spolupráci medzi poprednými európskymi združeniami miest a regiónov a Európskym výborom regiónov.

V júli 2020 prijalo združenie #CohesionAlliance prvé obnovené vyhlásenie 2.0 na podporu súdržnej, udržateľnej a odolnej Európy na usmerňovanie svojej činnosti v čase, keď pandémia ochorenia COVID-19 začala zasahovať do života občanov Únie.

Po dvoch rokoch, v októbri 2022, vzhľadom na nové núdzové situácie, ako je vojna Ruska proti Ukrajine a rekordná miera inflácie vyvolaná zvýšenými cenami potravín a energií, je posilnenie súdržnosti ako základnej hodnoty Európskej únie naliehavejšie než kedykoľvek predtým.

Partneri združenia #CohesionAlliance sa preto počas20. ročníka Európskeho týždňa regiónov a miest stretli v Bruseli, aby opätovne potvrdili svoj záväzok posilniť politiku súdržnosti, zväčšiť územný vplyv všetkých investícií EÚ a prispôsobiť ich dlhodobým výzvam, ktorým Európa čelí.

Obnovené vyhlásenie

Prostredníctvom spoločného vyhlásenia podpísaného 12. októbra 2022 Európsky výbor regiónov spolu s poprednými európskymi združeniami miest a regiónov vyjadrili spoločnú vôľu zachovať politiku súdržnosti ako:

 • najdôležitejšiu investičnú politiku EÚ,
 • najviditeľnejší nástroj EÚ na miestnej a regionálnej úrovni,
 • dlhodobú rozvojovú politiku založenú na zásadách zdieľaného riadenia, partnerstva a viacúrovňového riadenia,
 • politiku vychádzajúcu z miestne orientovaného prístupu a zohľadňujúcu územnú rozmanitosť EÚ,
 • kľúčový nástroj na podporu územnej spolupráce a propagáciu solidarity a integrácie.

„Pripomeňme všetkým politickým činiteľom rozhodujúcim na úrovni EÚ a jej členských štátov nenahraditeľnú úlohu, ktorú politika súdržnosti zohráva v európskom integračnom procese!“, uvádza sa vo vyhlásení, ktorým #CohesionAlliance vyjadruje svoj zámer usilovať sa ďalej o to, aby súčasná aj budúca politika súdržnosti bola silnejšia, jednoduchšia, účinnejšia a viac orientovaná na výsledky.

Združenie tiež žiada zabezpečiť, aby súdržnosť zostala pre Európsku úniu všeobecnou hodnotou a bola zárukou toho, že všetky relevantné politiky EÚ prispejú k zmenšeniu rozdielov medzi členskými štátmi aj v rámci nich.

Prečítajte sivyhlásenie „Diskusia o budúcnosti politiky súdržnosti začína teraz!“

Informačný kaleidoskop

Podcasts

Episode 5: EU stands with refugees

 

​Since February 2022, over seven million refugees left the Ukrainian territory, with a large amount finding shelter in Poland. How do Polish cities manage to integrate those citizens? Does the initial solidarity of the local population lasts? Being the Mayor of Łódź since 2010, Hanna Zdanowska, this episode's guest, explains the dynamics, the current state of affairs and talks about the benefits of having more people living in the city.​

Ďalšie videá

 • Episode 5: EU stands with refugees
  Episode 5: EU stands with refugees
 • Episode 4: Voices of You(th)
  Episode 4: Voices of You(th)
 • Episode 3: The EU's geography of discontent
  Episode 3: The EU's geography of discontent
 • "Local Solutions - Rural Depopulation w/ Angela Gimeno, Stefania Crotta & Enda Stenson"
  "Local Solutions - Rural Depopulation w/ Angela Gimeno, Stefania Crotta & Enda Stenson"
 • Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
  Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
 • Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)
  Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)

Multimédiá

Protecting biodiversity in the city of Budapest

 

Ďalšie videá

 • Protecting biodiversity in the city of Budapest
  Protecting biodiversity in the city of Budapest
 • Massive renovation of townhouses in the city of Łódź
  Massive renovation of townhouses in the city of Łódź
 • Saving a green lung and using woodchips as energy source in the province of Novara
  Saving a green lung and using woodchips as energy source in the province of Novara
 • A walkway on the sea to live the full potential of Bastia
  A walkway on the sea to live the full potential of Bastia
 • The city of Turku is moving towards climate neutrality
  The city of Turku is moving towards climate neutrality
 • A circular project to treat asbestos in Rotterdam
  A circular project to treat asbestos in Rotterdam
 • EU is Cohesion: training workers for the jobs of tomorrow
  EU is Cohesion: training workers for the jobs of tomorrow
 • #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
  #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
 • Cohesion as an EU fundamental value
  Cohesion as an EU fundamental value

Dokumenty

 • Diskusia o budúcnosti politiky súdržnosti začína teraz!

  Dostupné jazyky (22)
  1. български(695.63 KB-PDF)stiahnuť
   Дебатът за бъдещето на политиката на сближаване започва сега!
  2. Čeština(702.44 KB-PDF)stiahnuť
   Diskuse o budoucnosti politiky soudržnosti právě odstartovala !
  3. dansk(704.37 KB-PDF)stiahnuť
   Debatten om samhørighedspolitikkens fremtid begynder nu!
  4. Deutsch(717.17 KB-PDF)stiahnuť
   Die Debatte über die Zukunft der Kohäsionspolitik beginnt jetzt!
  5. ελληνικά(691.26 KB-PDF)stiahnuť
   Η συζήτηση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής ξεκινά σήμερα!
  6. English(702.78 KB-PDF)stiahnuť
  7. español(797.76 KB-PDF)stiahnuť
   El debate sobre el futuro de la política de cohesión empieza ahora
  8. eesti(692.18 KB-PDF)stiahnuť
   Arutelu ühtekuuluvuspoliitika tuleviku üle algab kohe!
  9. suomi(690.19 KB-PDF)stiahnuť
   Keskustelu koheesiopolitiikan tulevaisuudesta alkaa nyt!
  10. français(702.98 KB-PDF)stiahnuť
   Le débat sur l’avenir de la politique de cohésion commence dès maintenant!
  11. hrvatski(761.4 KB-PDF)stiahnuť
   Rasprava o budućnosti kohezijske politike počinje sada!
  12. magyar(767.03 KB-PDF)stiahnuť
   Kezdődik a kohéziós politika jövőjéről szóló vita!
  13. italiano(690.17 KB-PDF)stiahnuť
   Il dibattito sul futuro della politica di coesione inizia adesso!
  14. lietuvių(703.45 KB-PDF)stiahnuť
   Diskusija dėl sanglaudos politikos ateities prasideda jau dabar!
  15. latviešu(697.75 KB-PDF)stiahnuť
   Debates par kohēzijas politikas nākotni sākas jau tagad!
  16. Malti(711.8 KB-PDF)stiahnuť
   Id-dibattitu dwar il-futur tal-politika ta’ koeżjoni jibda issa!
  17. Nederlands(699.67 KB-PDF)stiahnuť
   Het debat over de toekomst van het cohesiebeleid begint nu!
  18. polski(705.64 KB-PDF)stiahnuť
   Debata na temat przyszłości polityki spójności zaczyna się teraz!
  19. português(699.2 KB-PDF)stiahnuť
   O debate sobre o futuro da política de coesão começa agora!
  20. română(798.76 KB-PDF)stiahnuť
   Dezbaterea privind viitorul politicii de coeziune începe acum!
  21. slovenščina(690.5 KB-PDF)stiahnuť
   Čas za razpravo o prihodnosti kohezijske politike
  22. svenska(704.04 KB-PDF)stiahnuť
   Debatten om sammanhållningspolitikens framtid börjar nu!
  Hľadáte iný jazyk, ktorý nie je v ponuke?  Zistite prečo
 • Vyhlásenie Združenia pre súdržnosť (#CohesionAlliance) na podporu súdržnej, udržateľnej a odolnej Európy

  Dostupné jazyky (22)
  1. български(601.38 KB-PDF)stiahnuť
   #Декларация на Алианса за сближаване за сплотена, устойчива и стабилна Европа 2.0
  2. Čeština(605.21 KB-PDF)stiahnuť
   Prohlášení #CohesionAlliance na podporu soudržné, udržitelné a odolné Evropy
  3. dansk(238.22 KB-PDF)stiahnuť
   Erklæring fra Samhørighedsalliancen (#CohesionAlliance) om et samhørigt, bæredygtigt og modstandsdygtigt Europa 2.0
  4. Deutsch(427.92 KB-PDF)stiahnuť
   Erklärung der Allianz für Kohäsionspolitik für ein von Zusammenhalt und Nachhaltigkeit geprägtes widerstandsfähiges Europa 2.0
  5. ελληνικά(602.44 KB-PDF)stiahnuť
   Δήλωση της #CohesionAlliance για μια συνεκτική, βιώσιμη και ανθεκτική Ευρώπη 2.0
  6. English(221.78 KB-PDF)stiahnuť
   Declaration of the #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable and resilient Europe - 2020
  7. español(327.81 KB-PDF)stiahnuť
   Declaración de la Alianza por la Cohesión (#CohesionAlliance) por una Europa cohesionada, sostenible y resiliente
  8. eesti(424.55 KB-PDF)stiahnuť
   Ühtekuuluvuspoliitika alliansi deklaratsioon ühtekuuluva, jätkusuutliku ja vastupanuvõimelise Euroopa heaks
  9. suomi(403.58 KB-PDF)stiahnuť
   #CohesionAlliance-ryhmittymän julkilausuma yhteenkuuluvan, kestäväpohjaisen ja selviytymis- ja palautumiskykyisen Euroopan puolesta
  10. français(597.79 KB-PDF)stiahnuť
   Déclaration de l'Alliance pour la cohésion pour une Europe 2.0 de la cohésion, du développement durable et de la résilience
  11. hrvatski(594.73 KB-PDF)stiahnuť
   Deklaracija Saveza za koheziju za kohezivnu, održivu i otpornu Europu
  12. magyar(593.83 KB-PDF)stiahnuť
   A #CohesionAlliance nyilatkozata egy összetartó, fenntartható és ellenállóképes Európáért
  13. italiano(238.58 KB-PDF)stiahnuť
   Dichiarazione della #CohesionAlliance per un'Europa coesa, sostenibile e resiliente
  14. lietuvių(598.46 KB-PDF)stiahnuť
   #CohesionAlliance deklaracija dėl darnios, tvarios ir atsparios Europos
  15. latviešu(595.64 KB-PDF)stiahnuť
   Kohēzijas alianses (#CohesionAlliance) deklarācija par saliedētu, ilgtspējīgu un izturētspējīgu Eiropu
  16. Malti(615.71 KB-PDF)stiahnuť
   Dikjarazzjoni tal-#CohesionAlliance għal Ewropa koeżiva, sostenibbli u reżiljenti
  17. Nederlands(598.3 KB-PDF)stiahnuť
   Verklaring van de #CohesionAlliance voor een samenhangend, duurzaam en veerkrachtig Europa
  18. polski(602.55 KB-PDF)stiahnuť
   Deklaracja #CohesionAlliance na rzecz spójnej, zrównoważonej i odpornej Europy 2.0
  19. português(238.88 KB-PDF)stiahnuť
   Declaração da Aliança pela Coesão por uma Europa coesa, sustentável e resiliente
  20. română(596.11 KB-PDF)stiahnuť
   Declarația Alianței pentru coeziune (#CohesionAlliance) în favoarea unei Europe unite, durabile și reziliente
  21. slovenščina(420.13 KB-PDF)stiahnuť
   Izjava zavezništva za kohezijo #CohesionAlliance za povezano, trajnostno in odporno Evropo
  22. svenska(411.88 KB-PDF)stiahnuť
   Förklaring från sammanhållningsalliansen (#CohesionAlliance) om ett sammanhållet, hållbart och motståndskraftigt Europa 2.0
  Hľadáte iný jazyk, ktorý nie je v ponuke?  Zistite prečo
 • Letter of the #CohesionAlliance to Charles Michel

  Dostupné jazyky (7)
  1. Deutsch(212.96 KB-PDF)stiahnuť
  2. español(211.39 KB-PDF)stiahnuť
  3. suomi(209.15 KB-PDF)stiahnuť
  4. français(213.87 KB-PDF)stiahnuť
  5. italiano(211.73 KB-PDF)stiahnuť
  6. português(210.78 KB-PDF)stiahnuť
  7. svenska(210.65 KB-PDF)stiahnuť
  Hľadáte iný jazyk, ktorý nie je v ponuke?  Zistite prečo

​Branding and Toolkit Guideline 

Check ​our one place to find all #CohesionAlliance files to support you in communicating EU cohesion policy.​ ​

Sledujte nás

Kontakt

Zdieľať:
 
Back to top