Súdržnosť, naša základná hodnota 

Jednou z hlavných priorít Európskeho výboru regiónov na roky 2020 až 2025 je preukázať, že súdržnosť neznamená (iba) peniaze, ale že je základnou hodnotou Európskej únie.

Svojou činnosťou aj činnosťami v rámci iniciatívy #CohesionAlliance chce presadzovať názor, že hospodárska, sociálna a územná súdržnosť sa musí podporovať a zohľadňovať vo všetkých politikách EÚ.

Obsah

Naše ciele

Súdržnosť, naša základná hodnota je spolu s kampaňami za budúcnosť Európy a zelenú dohodu jednou z troch hlavných iniciatív Európskeho výboru regiónov (VR) .

Združenie pre súdržnosť #CohesionAlliance, ktoré v roku 2017 založil VR a najvýznamnejšie európske územné združenia (AER, AEBR, CALRE, CEMR, CPMR a Eurocities), je hlavným a najlepším kanálom, prostredníctvom ktorého chce výbor:

 • preukázať, že súdržnosť neznamená (iba) peniaze, ale že je základnou hodnotou Európskej únie,
 • presadzovať názor, že hospodárska, sociálna a územná súdržnosť sa musí podporovať a zohľadňovať vo všetkých politikách EÚ,
 • podporovať zapojenie regiónov a miest do prípravy a uskutočňovania národných plánov obnovy,
 • propagovať integráciu pomocou fondov politiky súdržnosti a všetkých ostatných nástrojov obnovy a financovania,
 • podporovať spoluprácu miest s vidiekom a oživenie vidieckych oblastí.

Aktuálne správy

Podujatia

Najbližšie podujatia

Minulé podujatia

Stanoviská

Prijaté stanoviská

Prerokovávané stanoviská

Podcasts

Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)

 

​Citizens and policy-makers need to take a hard look at mobility in the face of Europe's ongoing efforts to become carbon-neutral. This rings true for most EU cities, where cars have enjoyed decades of unchallenged primacy. What will future cities look like? Will they be greener, more inclusive? Car-less? Can we even afford to dream of future cities, in the middle of the present energy crisis? Zdenka Trachtova discusses with Linda Gaasch, Councilwoman for Luxembourg City for the Greens and Member of the Committee of the Regions.​

Ďalšie videá

 • Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
  Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
 • Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)
  Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)

Multimédiá

EURegionsWeek 2022: Opening Session

 

Ďalšie videá

 • EURegionsWeek 2022: Opening Session
  EURegionsWeek 2022: Opening Session
 • EU Regions Week - Be part of it - Register!
  EU Regions Week - Be part of it - Register!
 • EU is Cohesion: A participatory rooftop farm in Brussels
  EU is Cohesion: A participatory rooftop farm in Brussels
 • EU is Cohesion: supporting entrepreneurship in rural areas
  EU is Cohesion: supporting entrepreneurship in rural areas
 • EU is Cohesion: A sustainable swimming pool for all
  EU is Cohesion: A sustainable swimming pool for all
 • EU is Cohesion: investing in education means investing in the future
  EU is Cohesion: investing in education means investing in the future
 • EU's rural areas - let's listen to the voice of our rural communities!
  EU's rural areas - let's listen to the voice of our rural communities!
 • EU Annual Regional and Local Barometer
  EU Annual Regional and Local Barometer
 • Commissioner Paolo Gentiloni address the Recovery and Resilience Forum
  Commissioner Paolo Gentiloni address the Recovery and Resilience Forum
 • Join the #CohesionAlliance
  Join the #CohesionAlliance
 • Regional & local Barometer: let's take the pulse of the EU regions & cities!
  Regional & local Barometer: let's take the pulse of the EU regions & cities!
 • #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
  #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
 • Cohesion & Recovery to improve citizens daily lives
  Cohesion & Recovery to improve citizens daily lives
 • Cross-border cooperation - making our border regions stronger and more resilient
  Cross-border cooperation - making our border regions stronger and more resilient
 • Cohesion as an EU fundamental value
  Cohesion as an EU fundamental value

Kontakt

Matteo Miglietta
+32 (0) 470 89 53 82
Zdieľať :
 
Back to top