Súdržnosť, naša základná hodnota 

Jednou z hlavných priorít Európskeho výboru regiónov na roky 2020 až 2025 je preukázať, že súdržnosť neznamená (iba) peniaze, ale že je základnou hodnotou Európskej únie.

Svojou činnosťou aj činnosťami v rámci iniciatívy #CohesionAlliance chce presadzovať názor, že hospodárska, sociálna a územná súdržnosť sa musí podporovať a zohľadňovať vo všetkých politikách EÚ.

Obsah

Naše ciele

Súdržnosť, naša základná hodnota je spolu s kampaňami za budúcnosť Európy a zelenú dohodu jednou z troch hlavných iniciatív Európskeho výboru regiónov (VR) .

Združenie pre súdržnosť #CohesionAlliance, ktoré v roku 2017 založil VR a najvýznamnejšie európske územné združenia (AER, AEBR, CALRE, CEMR, CPMR a Eurocities), je hlavným a najlepším kanálom, prostredníctvom ktorého chce výbor:

 • preukázať, že súdržnosť neznamená (iba) peniaze, ale že je základnou hodnotou Európskej únie,
 • presadzovať názor, že hospodárska, sociálna a územná súdržnosť sa musí podporovať a zohľadňovať vo všetkých politikách EÚ,
 • podporovať zapojenie regiónov a miest do prípravy a uskutočňovania národných plánov obnovy,
 • propagovať integráciu pomocou fondov politiky súdržnosti a všetkých ostatných nástrojov obnovy a financovania,
 • podporovať spoluprácu miest s vidiekom a oživenie vidieckych oblastí.

Aktuálne správy

Podujatia

Minulé podujatia

Stanoviská

Prijaté stanoviská

Prerokovávané stanoviská

Multimédiá

EU is Cohesion: A participatory rooftop farm in Brussels

 

Ďalšie videá

 • EU is Cohesion: A participatory rooftop farm in Brussels
  EU is Cohesion: A participatory rooftop farm in Brussels
 • EU is Cohesion: supporting entrepreneurship in rural areas
  EU is Cohesion: supporting entrepreneurship in rural areas
 • EU is Cohesion: A sustainable swimming pool for all
  EU is Cohesion: A sustainable swimming pool for all
 • EU is Cohesion: investing in education means investing in the future
  EU is Cohesion: investing in education means investing in the future
 • EU's rural areas - let's listen to the voice of our rural communities!
  EU's rural areas - let's listen to the voice of our rural communities!
 • EU Annual Regional and Local Barometer
  EU Annual Regional and Local Barometer
 • Commissioner Paolo Gentiloni address the Recovery and Resilience Forum
  Commissioner Paolo Gentiloni address the Recovery and Resilience Forum
 • Join the #CohesionAlliance
  Join the #CohesionAlliance
 • Regional & local Barometer: let's take the pulse of the EU regions & cities!
  Regional & local Barometer: let's take the pulse of the EU regions & cities!
 • #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
  #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
 • Cohesion & Recovery to improve citizens daily lives
  Cohesion & Recovery to improve citizens daily lives
 • Cross-border cooperation - making our border regions stronger and more resilient
  Cross-border cooperation - making our border regions stronger and more resilient
 • Cohesion as an EU fundamental value
  Cohesion as an EU fundamental value

Kontakt

Matteo Miglietta
Matteo.miglietta@cor.europa.eu / +32 (0) 470 89 53 82
Zdieľať:
Back to top