Európska cezhraničná aliancia občanov 

Európska cezhraničná aliancia občanov vznikla v roku 2020. Ide o iniciatívu, ktorej cieľom je zlepšiť život európskych občanov žijúcich v pohraničných regiónoch EÚ.

Európsku cezhraničnú alianciu občanov tvorí viacero zainteresovaných strán, a to:​

 • Európsky výbor regiónov
 • Združenie európskych pohraničných regiónov (AEBR)
 • Cezhraničná operačná misia (MOT)
 • Stredoeurópska služba pre cezhraničné iniciatívy (CESCI)

Obsah

Pohraničné regióny v EÚ​

Regióny na vnútorných hraniciach EÚ zahŕňajú 40 % územia EÚ, žije v nich 30 % jej obyvateľov (150 miliónov ľudí) a za prácou do nich dochádzajú takmer 2 milióny cezhraničných pracovníkov. Od vytvorenia jednotného trhu a schengenského priestoru v pohraničných regiónoch vzniklo veľa nových príležitostí a tieto regióny v mnohých prípadoch prestali byť perifériou a zmenili sa na miesta rastu.

Výzvy, ktoré prináša život v pohraničných regiónoch

Napriek tomu však naďalej existuje veľa prekážok. Občania žijúci v pohraničných regiónoch stále čelia ťažkostiam v každodennom živote, či už ide o hľadanie zamestnania, prístup k zdravotnej starostlivosti, každodenné dochádzanie do práce alebo prekonávanie administratívnych problémov. Prekážkam čelia takisto podniky, v dôsledku čoho sa brzdí ich rast, a miestne a regionálne samosprávy stále narážajú na problémy pri prehlbovaní cezhraničnej spolupráce, napr. v oblasti cezhraničných verejných služieb.

Tieto výzvy sa ešte viac prejavili počas krízy spôsobenej pandémiou COVID-19, keď sa po desaťročiach voľného pohybu hranice odrazu zatvorili a občania a podniky v pohraničných regiónoch sa ocitli vo veľmi zložitej situácii, čo malo mimoriadne negatívny vplyv na hospodárstvo a sociálnu oblasť. Je preto nevyhnutné prekonať tieto prekážky a znásobiť príležitosti, ktoré občanom a podnikom ponúkajú otvorené hranice, a prijať potrebné opatrenia na ich využitie a udržanie, a to aj v krízovej situácii.

Intenzívnejšia spolupráca

Na druhej strane treba tiež konštatovať, že kríza podnietila viaceré formy spolupráce a potvrdila, že existuje cezhraničná vzájomná závislosť a solidarita, ktoré treba odteraz organizovať a posilňovať prostredníctvom európskych a vnútroštátnych verejných politík, pričom sa budú v plnej miere zohľadňovať osobitosti cezhraničných regiónov.

Vyhlásenie a uznesenie o cezhraničnej spolupráci​

​Vpravo si môžete prečítať vyhlásenie Európskej cezhraničnej aliancie občanov Cezhraničné regióny stredobodom Európy zajtrajška, na základe ktorého bolo na plenárnom zasadnutí VR 1. júla 2021 prijaté uznesenie Vízia pre Európu: budúcnosť cezhraničnej spolupráce.

Toto uznesenie je výsledkom početných diskusií, konzultácií so zainteresovanými stranami a verejných konzultácií, ktoré sa uskutočnili od júla 2020 do júla 2021, a načrtáva konkrétne návrhy aliancie a VR na Konferenciu o budúcnosti Európy.


Dokumenty

 • Declaration

  Dostupné jazyky (24)
  1. български(303.59 KB-PDF)stiahnuť
  2. hrvatski(297.36 KB-PDF)stiahnuť
  3. Čeština(307.59 KB-PDF)stiahnuť
  4. dansk(19.96 KB-PDF)stiahnuť
  5. Nederlands(111.67 KB-PDF)stiahnuť
  6. English(18.68 KB-PDF)stiahnuť
  7. eesti(100.88 KB-PDF)stiahnuť
  8. suomi(19.09 KB-PDF)stiahnuť
  9. français(301.52 KB-PDF)stiahnuť
  10. Deutsch(110.58 KB-PDF)stiahnuť
  11. ελληνικά(288.63 KB-PDF)stiahnuť
  12. magyar(299.6 KB-PDF)stiahnuť
  13. italiano(20.42 KB-PDF)stiahnuť
  14. latviešu(298.18 KB-PDF)stiahnuť
  15. lietuvių(299.88 KB-PDF)stiahnuť
  16. Malti(310.03 KB-PDF)stiahnuť
  17. polski(308.73 KB-PDF)stiahnuť
  18. português(20.59 KB-PDF)stiahnuť
  19. română(297.83 KB-PDF)stiahnuť
  20. SR(293.64 KB-PDF)stiahnuť
  21. slovenščina(288.3 KB-PDF)stiahnuť
  22. español(19.42 KB-PDF)stiahnuť
  23. svenska(19.13 KB-PDF)stiahnuť
  24. Ukranian | український(304.46 KB-PDF)stiahnuť
  Hľadáte iný jazyk, ktorý nie je v ponuke?  Zistite prečo
 • Uznesenie na tému Vízia pre Európu: budúcnosť cezhraničnej spolupráce

  Dostupné jazyky (22)
  1. български(106.03 KB-DOCX)stiahnuť
   Резолюция относно визия за Европа: бъдещето на трансграничното сътрудничество
  2. hrvatski(116.8 KB-DOCX)stiahnuť
   Rezolucija Vizija za Europu: Budućnost prekogranične suradnje
  3. Čeština(127.85 KB-DOCX)stiahnuť
   Usnensení - Vize pro Evropu: Budoucnost přeshraniční spolupráce
  4. dansk(127.34 KB-DOCX)stiahnuť
   Resolution om en vision for Europa: fremtiden for det grænseoverskridende samarbejde
  5. Nederlands(123.63 KB-DOCX)stiahnuť
   Resolutie over een visie voor Europa: de toekomst van grensoverschrijdende samenwerking
  6. English(131.55 KB-DOCX)stiahnuť
   Resolution on a vision for Europe: future of Cross-Border Cooperation
  7. eesti(118.51 KB-DOCX)stiahnuť
   Visioon Euroopast: piiriülese koostöö tulevik
  8. suomi(122.01 KB-DOCX)stiahnuť
   Päätöslauselma aiheesta "Visio Euroopasta: rajatylittävän yhteistyön tulevaisuus"
  9. français(95.28 KB-DOCX)stiahnuť
   Résolution sur le thème Une vision pour lEurope: lavenir de la coopération transfrontalière
  10. Deutsch(122.03 KB-DOCX)stiahnuť
   Eine Vision für Europa: Zukunft der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
  11. ελληνικά(133.48 KB-DOCX)stiahnuť
   Ψήφισμα με θέμα: Όραμα για την Ευρώπη: το μέλλον της διασυνοριακής συνεργασίας
  12. magyar(125.53 KB-DOCX)stiahnuť
   Állásfoglalás: Európa jövőképe: A határon átnyúló együttműködés jövője
  13. italiano(123.66 KB-DOCX)stiahnuť
   Risoluzione - Una visione per l'Europa: il futuro della cooperazione transfrontaliera
  14. latviešu(122.08 KB-DOCX)stiahnuť
   Rezolūcija Eiropas redzējums: pārrobežu sadarbības nākotne
  15. lietuvių(125.45 KB-DOCX)stiahnuť
   Rezoliucija dėl Europos vizijos. Tarpvalstybinio bendradarbiavimo ateitis
  16. Malti(128.19 KB-DOCX)stiahnuť
   Riżoluzzjoni dwar viżjoni għall-Ewropa: il-futur tal-kooperazzjoni transfruntiera
  17. polski(125.98 KB-DOCX)stiahnuť
   REZOLUCJA - Wizja dla Europy: przyszłość współpracy transgranicznej
  18. português(121.13 KB-DOCX)stiahnuť
   Resolução Uma visão para a Europa: futuro da cooperação transfronteiriça
  19. română(124 KB-DOCX)stiahnuť
   Rezoluție pe tema O viziune pentru Europa: viitorul cooperării transfrontaliere
  20. slovenščina(114.23 KB-DOCX)stiahnuť
   Resolucija - Vizija za Evropo: prihodnost čezmejnega sodelovanja
  21. español(123.22 KB-DOCX)stiahnuť
   Resolución sobre Una visión para Europa: el futuro de la cooperación transfronteriza
  22. svenska(119.13 KB-DOCX)stiahnuť
   Resolution - En vision för Europa: framtiden för det gränsöverskridande samarbetet
  Hľadáte iný jazyk, ktorý nie je v ponuke?  Zistite prečo
Zdieľať:
 
Back to top