Európska cezhraničná aliancia občanov  

Európska cezhraničná aliancia občanov vznikla v roku 2020. Ide o iniciatívu, ktorej cieľom je zlepšiť život európskych občanov žijúcich v pohraničných regiónoch EÚ.

Európsku cezhraničnú alianciu občanov tvorí viacero zainteresovaných strán, a to:​

  • Európsky výbor regiónov
  • Združenie európskych pohraničných regiónov (AEBR)
  • Cezhraničná operačná misia (MOT)
  • Stredoeurópska služba pre cezhraničné iniciatívy (CESCI)

Regióny na vnútorných hraniciach EÚ zahŕňajú 40 % územia EÚ, žije v nich 30 % jej obyvateľov (150 miliónov ľudí) a za prácou do nich dochádzajú takmer 2 milióny cezhraničných pracovníkov. Od vytvorenia jednotného trhu a schengenského priestoru v pohraničných regiónoch vzniklo veľa nových príležitostí a tieto regióny v mnohých prípadoch prestali byť perifériou a zmenili sa na miesta rastu.

Výzvy, ktoré prináša život v pohraničných regiónoch

Napriek tomu však naďalej existuje veľa prekážok. Občania žijúci v pohraničných regiónoch stále čelia ťažkostiam v každodennom živote, či už ide o hľadanie zamestnania, prístup k zdravotnej starostlivosti, každodenné dochádzanie do práce alebo prekonávanie administratívnych problémov. Prekážkam čelia takisto podniky, v dôsledku čoho sa brzdí ich rast, a miestne a regionálne samosprávy stále narážajú na problémy pri prehlbovaní cezhraničnej spolupráce, napr. v oblasti cezhraničných verejných služieb.

Tieto výzvy sa ešte viac prejavili počas krízy spôsobenej pandémiou COVID-19, keď sa po desaťročiach voľného pohybu hranice odrazu zatvorili a občania a podniky v pohraničných regiónoch sa ocitli vo veľmi zložitej situácii, čo malo mimoriadne negatívny vplyv na hospodárstvo a sociálnu oblasť. Je preto nevyhnutné prekonať tieto prekážky a znásobiť príležitosti, ktoré občanom a podnikom ponúkajú otvorené hranice, a prijať potrebné opatrenia na ich využitie a udržanie, a to aj v krízovej situácii.

Intenzívnejšia spolupráca

Na druhej strane treba tiež konštatovať, že kríza podnietila viaceré formy spolupráce a potvrdila, že existuje cezhraničná vzájomná závislosť a solidarita, ktoré treba odteraz organizovať a posilňovať prostredníctvom európskych a vnútroštátnych verejných politík, pričom sa budú v plnej miere zohľadňovať osobitosti cezhraničných regiónov.

Vyhlásenie a uznesenie o budúcnosti cezhraničnej spolupráce

​Vpravo si môžete prečítať vyhlásenie Európskej cezhraničnej aliancie občanov Cezhraničné regióny stredobodom Európy zajtrajška, na základe ktorého bolo na plenárnom zasadnutí VR 1. júla 2021 prijaté uznesenie Vízia pre Európu: budúcnosť cezhraničnej spolupráce.

Toto uznesenie je výsledkom početných diskusií, konzultácií so zainteresovanými stranami a verejných konzultácií, ktoré sa uskutočnili od júla 2020 do júla 2021, a načrtáva konkrétne návrhy aliancie a VR na Konferenciu o budúcnosti Európy.
Share: