Podnikateľský región roka (EER) 

Podnikateľský región roka (EER) je projekt, v ktorom sa vyhľadávajú a oceňujú regióny a mestá EÚ s výnimočnou a inovatívnou podnikateľskou stratégiou, a to bez ohľadu na ich veľkosť, bohatstvo alebo kompetencie. Regiónom a mestám s najdôveryhodnejšou, najpokrokovejšou a najsľubnejšou víziou sa na konkrétny rok udeľuje označenie „Podnikateľský región roka (EER)“.

Obsah

​Základné informácie

Označenie EER vzniklo v spolupráci s Európskou komisiou a má podporu zainteresovaných strán na úrovni EÚ, ako sú SME United, Eurochambres, Social Economy Europe EURADA. Uchádzať sa oň môže každá organizácia, ktorá má záujem prispieť k jeho cieľom.

Od svojho vzniku v roku 2010 bolo ocenenie EER udelené 39 regiónom a mestám zo 17 členských štátov EÚ.

Označenie EER za rok 2023 bolo udelené týmto regiónom:

 • Barcelona (Španielsko)
 • Penela (Portugalsko)
 • Západné Pomoransko (Poľsko)

Ako sa prihlásiť do súťaže o ocenenie EER?

Podmienky účasti:

 • byť územným celkom niektorého členského štátu EÚ (územné celky vrátane spoločenstiev a miest, ako aj cezhraničné územné celky s právnou subjektivitou, ako sú európske zoskupenia územnej spolupráce či euroregióny),
 • mať politické právomoci (nemusia to byť legislatívne právomoci),
 • mať schopnosť realizovať celkovú podnikateľskú víziu,
 • nezáleží na veľkosti, bohatstve, ani rozsahu kompetencií,
 • byť územným celkom, ktorý už je úspešný, alebo územným celkom odhodlaným vykonať potrebné zmeny.

Obzvlášť vítané budú prihlášky cezhraničných regiónov.

Potrebná dokumentácia

 • prihláška, ktorú tvoria:​
  • informácie o území uchádzača,
  • náčrt politickej vízie regiónu,
  • opis plánovaného mechanizmu riadenia na zabezpečenie účinného uplatňovania opatrení podnikateľského regiónu roka (EER),
  • akčný plán,
  • komunikačný plán,
 • vyhlásenie o politickom záväzku, ktoré preukazuje, že stratégia pre územie EER má podporu jeho politického vedenia (t. j. regionálneho zhromaždenia, regionálnej vlády alebo iného oprávneného orgánu).

Podávanie žiadostí

Porota EER zohľadňuje:

 • rozpočet, osobitné štrukturálne alebo územné výzvy a východiskovú hospodársku situáciu uchádzača,
 • celkovú prezentáciu plánu uskutočnenia vízie uchádzača.

Ďalšie informácie o tom, ako sa prihlásiť, nájdete nižšie v časti Dokumenty.

Porota EER

Porota sa skladá z dvanástich členov (odborníkov v danej oblasti a politikov) a pozostáva zo zástupcov:

Regióny EER

Zoznam Podnikateľských regiónov roka od roku 2011:

 • rok 2011 : Brandenbursko (Nemecko), County Kerry (Írsko) a Murcia (Španielsko),
 • rok 2012 : Katalánsko (Španielsko), Helsinki-Uusimaa (Fínsko) a Trnava (Slovensko),
 • rok 2013 : Nord-Pas de Calais (Francúzsko), Južné Dánsko a Štajersko (Rakúsko),
 • rok 2014 : Flámsko (Belgicko), Marche (Taliansko) a Severné Brabantsko (Holandsko),
 • rok 2015 : Lisabon (Portugalsko), Severné Írsko (Spojené kráľovstvo) a Valencia (Španielsko),
 • rok 2016 : Glasgow (Spojené kráľovstvo), Lombardsko (Taliansko) a Malopoľsko (Poľsko),
 • rok 2017 : Extremadura (Španielsko), Dolné Rakúsko (Rakúsko), Západné Grécko (Grécko).
 • rok 2018 : Stredné Macedónsko (Grécko), Ile-de-France (Francúzsko) a Severná a západná oblasť (Írsko).
 • rok 2019 : Astúria (Španielsko), Gelderland (Holandsko), Tesália (Grécko)
 • rok 2020 : Gdansk a Pomoransko (Poľsko), Göteborg (Švédsko), Navarra (Španielsko)
 • roky  2021   – 2022:  mesto Castelo Branco (Portugalsko), mesto Gabrovo (Bulharsko), región Helsinki-Uusimaa (Fínsko), autonómne spoločenstvo Madrid (Španielsko), región Provensalsko-Alpy-Azúrové pobrežie (Francúzsko) a Sliezske vojvodstvo (Poľsko).
 • rok 2023: Barcelona (Španielsko), Penela (Portugalsko), Západné Pomoransko (Poľsko)​

Dokumenty

Aktuálne správy

Multimédiá

Message by President Vasco Cordeiro at the launch of the EER awards 2025

 

Ďalšie videá

 • Message by President Vasco Cordeiro at the launch of the EER awards 2025
  Message by President Vasco Cordeiro at the launch of the EER awards 2025
 • Message by President Vasco Cordeiro at the launch of the EER awards 2024
  Message by President Vasco Cordeiro at the launch of the EER awards 2024
 • European Entrepreneurial Region 2023 : Spotlight on resilient communities
  European Entrepreneurial Region 2023 : Spotlight on resilient communities
 • Entrepreneurial societies make resilient regions - European Entrepreneurial Region 2021
  Entrepreneurial societies make resilient regions - European Entrepreneurial Region 2021
 • Gelderland, EER 2019
  Gelderland, EER 2019
 • Northern and Western Region of Ireland, EER 2018
  Northern and Western Region of Ireland, EER 2018
 • Central Macedonia Region, EER 2018
  Central Macedonia Region, EER 2018

Sledujte nás

Kontakt

Piotr Zajaczkowski, Výbor regiónov
Tel: +32 (0)2/282.24.01 eer-cdr@cor.europa.eu 
Zdieľať :
 
Back to top