Podnikateľský región roka (EER)  
Award 2022

​Podnikateľský región roka (EER) je projekt, v ktorom sa vyhľadávajú a oceňujú regióny EÚ s výnimočnou a inovatívnou podnikateľskou stratégiou, a to bez ohľadu na ich veľkosť, bohatstvo alebo kompetencie. Regiónom s najdôveryhodnejšou, najpokrokovejšou a najsľubnejšou víziou sa na konkrétny rok udeľuje označenie „Podnikateľský región roka (EER)“.

Ocenenie EER vzniklo v spolupráci s Európskou komisiou a má podporu zainteresovaných strán na úrovni EÚ, ako sú SME United, Eurochambres a Social Economy Europe. Uchádzať sa oň môže každá organizácia, ktorá má záujem prispieť k jeho cieľom.

Ocenenie EER za rok 2020 bolo udelené týmto regiónom: Gdansk & Pomoransko (Poľsko), Göteborgský obchodný región (Švédsko) a egión Navarra (Španielsko).

Viac informácií o ocenených regiónoch sa uvádza v tlačovej správe.

Ako sa prihlásiť

Podmienky účasti

 • byť územným celkom niektorého členského štátu EÚ (územné celky vrátane spoločenstiev a miest, ako aj cezhraničné územné celky s právnou subjektivitou, ako sú európske zoskupenia územnej spolupráce či euroregióny)
 • mať politické kompetencie (nemusia to byť legislatívne kompetencie)
 • mať schopnosť realizovať celkovú podnikateľskú víziu
 • nezáleží na veľkosti, bohatstve, ani rozsahu kompetencií
 • byť územným celkom, ktorý už je úspešný, alebo územným celkom odhodlaným vykonať potrebné zmeny

Obzvlášť vítané budú prihlášky cezhraničných regiónov.

Potrebné doklady
 • prihláška
 • informácie o území uchádzača
 • náčrt politickej vízie regiónu
 • opis plánovaného mechanizmu riadenia na zabezpečenie účinného uplatňovania opatrení podnikateľského regiónu roka (EER)
 • akčný plán
 • komunikačný plán
 • vyhlásenie o politickom záväzku, ktoré preukazuje, že stratégia pre územie EER má podporu jeho politického vedenia (t. j. regionálneho zhromaždenia, regionálnej vlády alebo iného oprávneného orgánu)
Podávanie žiadostí

Porota EER zohľadňuje:

 • rozpočet, osobitné štrukturálne alebo územné výzvy a východiskovú hospodársku situáciu uchádzača
 • celkovú prezentáciu plánu uskutočnenia vízie uchádzača

Ďalšie informácie o tom, ako sa prihlásiť nájdete nižšie v časti s dokumentmi.

Dokumenty (Proces EER 2021-2022)

Porota EER

 

Kontakt:

Mr Piotr Zajaczkowski
Výbor regiónov
tel: +32 (0)2/282.24.01
eer-cdr@cor.europa.eu

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Share: