Národné delegácie 

Obsah

Národné delegácie tvoria členovia VR z každej z 27 krajín EÚ. Odrážajú celkové politické, zemepisné a miestne/regionálne pomery každého členského štátu.

Rada Európskej únie oficiálne vymenúva členov VR na návrh členských štátov.

Tí spolu tvoria 329​-členné plenárne zhromaždenie VR, ktoré zasadá niekoľkokrát za rok v Bruseli, kde rokuje o politických prioritách a prijíma stanoviská k právnym predpisom EÚ.

Každá národná delegácia si volí svojho predsedu a vymenúva koordinátora. Úlohou koordinátora je nadväzovať vzťahy medzi administratívou VR a členmi národnej delegácie.

Upozornenie: Obsah týchto stránok poskytli koordinátori národných delegácií.

Výbor regiónov odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné nepresnosti v poskytnutých informáciách.

Zdieľať:
 
Back to top