Členovia 

Európsky výbor regiónov (VR) má 329 členov zastupujúcich miestne a regionálne orgány zo všetkých 27 členských štátov EÚ. Schádzajú sa na plenárnom zasadnutí v Bruseli 5- až 6-krát ročne s cieľom diskutovať o politických prioritách a prijímať stanoviská k právnym predpisom EÚ.

Členovia musia byť demokraticky zvolení alebo byť držiteľmi politického mandátu vo svojej domovskej krajine. Jednotlivé vlády členských štátov navrhujú svojich regionálnych a miestnych zástupcov (členov a náhradníkov – národné delegácie), ktorých potom schvaľuje Rada EÚ.

V apríli 2019 predsedníctvo prijalo stratégiu vyváženého zastúpenia mužov a žien vo VR.

Členovia nedostávajú od VR žiadnu odmenu. V súvislosti so schôdzami VR alebo riadne schválenými pracovnými cestami sa však členom uhrádzajú skutočné náklady na cestovné lístky a vyplácajú sa im príspevky na pokrytie všetkých nákladov počas cesty a na mieste konania stretnutia. Viac informácií nájdete tu.

​Členovia VR sa združujú podľa politickej príslušnosti – ​ – a podľa oblastí záujmu – v jednotlivých komisiách.​

Viac informácií nájdete na Portáli členov, v etickom kódexe členov VR, rokovacom poriadku VRpríručke k nemu.​

Sieť bývalých členov​ združuje bývalých členov a náhradníkov Európskeho výboru regiónov a ponúka im možnosť naďalej sledovať politickú prácu a činnosti VR. Je otvorená aj ďalším jednotlivcom a priateľom VR, ktorí chcú správne využiť svoje skúsenosti a poznatky v prospech VR a Európy.

Zdieľať :
 
Back to top