Správy  
ExtentedCQWP
Štartuje súťaž o ekologické ocenenia EÚ
Štartuje súťaž o ekologické ocenenia EÚ
Press release27.03.2023 | Agriculture;Food production;Rural development;
Súťaž o ekologické ocenenia EÚ za rok 2023 práve odštartovala a záujemcovia môžu podávať prihlášky. Organizátormi súťaže sú Európsky výbor regiónov (VR), Európska komisia, Európsky hospodársky a sociálny výbor a združenia COPA-COGECA a IFOAM Organics Europe. Cieľom je zviditeľniť rôznych aktérov hodnotového reťazca ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktorí zrealizovali inovatívny, udržateľný a inšpirujúci projekt so skutočnou pridanou hodnotou pre ekologickú poľnohospodársku výrobu a spotrebu. V siedmich kategóriách sa bude udeľovať osem ocenení, pričom o držiteľoch troch z nich – najlepší ekologický región, najlepšie ekologické mesto a najlepší eko-obvod – rozhodne VR. Víťazi budú vyhlásení 25. septembra 2023 pri príležitosti európskeho dňa ekologického poľnohospodárstva.Predsedníčka komisie VR pre prírodné zdroje (NAT) Isilda Gomes v tejto súvislosti uviedla: „Vďaka rastúcemu dopytu spotrebiteľov po kvalitnejších, udržateľnejších a zdravších potravinách z miestnej produkcie vrátane ekologických potravín sa môžu vytvoriť nové príležitosti pre vidiecke hospodárstvo. Ekologické poľnohospodárstvo sa stalo dôležitým zdrojom pracovných miest a príjmov a pomáha realizovať ciele dlhodobej vízie pre vidiecke oblasti. VR preto rozhodne podporuje cieľ EÚ stanovený v stratégii Z farmy na stôl, t. j. dosiahnuť, aby sa do roku 2030 obhospodarovalo ekologickým spôsobom 25 % poľnohospodárskej pôdy. Túto ambíciu bude možné naplniť len prostredníctvom politických nástrojov, ktoré podporujú rozvoj ekologickej poľnohospodárskej výroby, vrátane ocenení ako sú tieto, keďže vyzdvihujú excelentnosť v ekologickom potravinovom reťazci a stimulujú ekologickú poľnohospodársku výrobu aj spotrebu. U nás v Portimão aktívne podporujeme cieľ stratégie z Farmy na stôl a spolu s miestnymi poľnohospodármi pracujeme na jeho dosiahnutí. Usilujeme sa o to, aby sa zlepšil predaj ich výrobkov na mestskom trhu a aby miestni obyvatelia mali k dispozícii kvalitnejšie potraviny, pričom zároveň chránime naše vidiecke komunity.“Prihlášky sa môžu zasielať do 14. mája prostredníctvom týchto odkazov:Eko-obvodyRegiónyMestáSvoje prípadné otázky v súvislosti s prihláškami môžete zaslať na adresu:EuorganicawardsCoR@cor.europa.eu 
Súvisiace informácie
Medzinárodná spolupráca