Posudzovanie územného vplyvu  

Od vypracovania stanoviska na tému Posudzovanie územného vplyvu v roku 2013 analyzuje Európsky výbor regiónov (VR) potenciálne asymetrické územné dôsledky politiky a legislatívnych návrhov EÚ pomocou posúdení územného vplyvu.

Obnovená stratégia pre posudzovanie územného vplyvu z roku 2023 sa zameriava na dva ciele:

· poskytnúť spravodajcom VR príslušné analýzy a informácie, ktoré sa dajú využiť na posilnenie územnej perspektívy v stanoviskách VR,

· podporovať posudzovanie územného vplyvu medzi európskymi inštitúciami ako dôležitý prvok lepšej právnej regulácie.

Činnosť VR týkajúcu sa posudzovania územného vplyvu riadi sekretariát komisie COTER v úzkej spolupráci so sekretariátmi ďalších komisií.

Dokumenty

Kontakt

Zdieľať:
 
Back to top