Konferencia predsedov 

Konferencia predsedov pozostáva z predsedu výboru, prvého podpredsedu a predsedov všetkých politických skupín. Konferencia predsedov pripravuje prácu a uľahčuje dosiahnutie politickej dohody pri rozhodnutiach, ktoré majú prijať ďalšie orgány výboru. (plenárne zhromaždenie, predsedníctvo a komisie).

Konferencia predsedov zasadá pred každou schôdzou predsedníctva, zvyčajne v ten istý deň. Mimoriadne schôdze sa organizujú aj v Bruseli alebo v zahraničí, konkrétne dvakrát ročne, v krajine EÚ, ktorá predsedá Rade EÚ.

Obsah

Aké je jej zloženie?

Konferenciu predsedov tvoria: 

  • predseda, 
  • prvý podpredseda, 
  • predsedovia politických skupín. 

Predsedov politických skupín môže zastupovať iný člen ich politickej skupiny.

Čo je úlohou konferencie predsedov?

Konferencia predsedov prerokúva otázky, ktoré jej predloží predseda výboru, s cieľom pripraviť a uľahčiť dosiahnutie politickej dohody pri rozhodnutiach, ktoré majú prijať ďalšie orgány výboru. Predseda výboru vo svojom ozname predsedníctvu informuje o rozpravách, ktoré sa uskutočnili na schôdzi konferencie predsedov.

Koľko trvá politické funkčné obdobie konferencie predsedov?

Podobne ako predseda a predsedníctvo, aj konferencia predsedov má dvaapolročné funkčné obdobie.

Dokumenty

Zdieľať:
 
Back to top