Sieť regionálnych centier  

Banner

Tento rok začala fungovať sieť RegHub 2.0...

VR spustil 3. marca 2021 novú generáciu svojej siete regionálnych centier (RegHub). Členské centrá monitorujú uplatňovanie politiky EÚ v praxi a zabezpečujú, aby sa pri jej posudzovaní na európskej úrovni zohľadňovali názory stoviek regionálnych a miestnych zainteresovaných subjektov.

Sieť RegHub má v súčasnosti 46 členov, 10 pozorovateľov a jeden pridružený orgán. RegHub je tiež podskupinou platformy Európskej komisie Fit for Future (F4F).

Zoznam centier nájdete na tomto odkaze.

...a s našimi členmi sme konzultovali elektronické obstarávanie, smernicu INSPIRE a miestnu infraštruktúru

Sieť RegHub v roku 2021 konzultovala so svojimi členmi uplatňovanie elektronického obstarávania a smernice Inspire na miestnej a regionálnej úrovni. Odpovede sme zanalyzovali a použili pri vypracovávaní dvoch stanovísk Fit for Future na spomenuté témy.

RegHub uskutočnila v roku 2021 aj dvojfázovú konzultáciu o pravidlách 21. storočia pre infraštruktúru 21. storočia. Údaje získané z výsledkov konzultácie budú predmetom osobitnej správy siete RegHub, ktorá bude predstavená na plenárnom zasadnutí platformy Fit for Future v januári 2022.

Kto tvorí tieto centrá?

Naša interaktívna mapa poskytuje prehľad všetkých regionálnych centier, ktoré sú súčasťou siete RegHub 2.0.

_____________

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Share:
Súvisiace informácie
Linky